tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Inför en skyldighet för alla regioner att ha ett länsmuseum”

Museilagen bör slå fast att varje region ska se till att det finns ett regionalt museum, föreslår Jonas Hellberg (S), Inga Göransson (C) och Linda Lundberg, Länsmuseernas samarbetsråd.

Publicerad: 30 juni 2022, 03:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Jonas Hellberg (S), Inga Göransson (C) och Linda Lundberg, generalsekreterare för Länsmuseernas samarbetsråd.

Foto: Johan Jeppsson


Ämnen i artikeln:

Kultur

Sveriges infrastruktur med 24 regionala museer är en förutsättning för att uppfylla kulturpolitikens målsättningar. Genom de regionala museerna får alla invånare tillgång till vår gemensamma historia. Från norr till söder besöker varje år omkring fyra miljoner personer våra museer. Det finns ett betydande värde i att ha tillgång till trovärdiga kunskapskällor, inte minst i tider som präglas av ”filterbubblor” och spridning av konspirationsteorier.  

Emellertid kan den här unika infrastrukturen inte tas för given. Det finns ingen lag som skyddar de regionala museerna. I princip är finansieringen ett frivilligt åtagande för regionerna. Beroende på politiska vindar kan villkoren förändras från ett år till ett annat. Skillnaderna i förutsättningar mellan museerna är också stora. I en del regioner är intresset stort och finansieringen betryggande, medan det i andra finns ett betydligt mer begränsat intresse. 

LÄS MER: Lista på unga stjärnskott: 30 hetaste toppkandidaterna under 30 

För museer som arbetar med långa perspektiv och förvaltar samlingar för kommande generationer är det här förhållandet olämpligt. Skyddet av vårt kulturarv kräver stabilitet, långsiktighet och ett oreserverat samhällsstöd. 

De flesta regionala museer har de senaste tio åren tvingats till kraftiga besparingar. Ser man till samtliga regionala museer har antalet årsanställda medarbetare minskat med över 130 stycken sedan 2012. För att förstå vidden av detta motsvarar dessa uppsägningar ungefär lika många som finns anställda vid Nordiska museet, eller en uppsägning av alla anställda på de regionala museerna i Blekinge, Gävleborg, Västergötland, Västmanland och Örebro län.

De regionala museernas utsatthet kom i blixtbelysning under pandemin. Då hotades Gotlands museum och Jamtli i Östersund att gå i konkurs och läggas ner. För Länsmuseernas samarbetsråd var detta en allvarlig varningsklocka som gör att vi nu begär att kulturministern och riksdagen ser över och skärper museilagen från 2017. Museilagen måste tydligt säkerställa att kulturarvet finns tillgängligt i hela landet. 

Inspiration kan med fördel hämtas från bibliotekslagen. På samma sätt som den slår fast att varje kommun ska ha ett bibliotek, bör museilagen slå fast att varje region ska säkerställa att det finns ett regionalt museum. Och precis som bibliotekslagen slår fast att varje region ska anta särskilda biblioteksplaner, bör varje region ha skyldighet att formulera särskilda kulturarvsplaner. 

Frågan om att skydda och stärka de regionala museerna brådskar: kulturarvet står bokstavligen på spel.

Jonas Hellberg (S)
Ordförande Länsmuseernas samarbetsråd
Kalmar läns museum

Inga Göransson (C)
Vice ordförande Länsmuseernas samarbetsråd
Bohus läns museum

Linda Lundberg
Generalsekreterare Länsmuseernas samarbetsråd

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kultur

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev