onsdag8 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Inför en nationell bedömning av klimatvård

Klimatvård, det vill säga vistelse i sol och värme, är en av de behandlingar som tas upp i Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård vid psoriasis. Men i dag erbjuder enbart 12 av 21 regioner klimatvård och bland de som gör det varierar oddsen för att få tillgång till denna vårdform stort, skriver Tina Norgren ordförande för Psoriasisförbundet.

Publicerad: 27 maj 2019, 17:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Förhoppningsvis kan de nationella riktlinjerna på sikt få fler regioner att börja erbjuda klimatvård. ”

Foto: ltummy/#6669, Colourbox


Ämnen i artikeln:

SocialstyrelsenJämlik vårdRegionerLäkemedel

För att nå målet om en jämlik vård krävs det att alla regioner erbjuder samma utbud av vård och gör liknande bedömningar av vilka patienter som ska få tillgång till en behandling. Så ser det inte ut i dag. Ett tydligt exempel är klimatvård för patienter med psoriasis. Klimatvård innebär att en patient vistas i ett varmt och soligt klimat under minst tre veckor och står under kontroll av sjukvårdspersonal.

Bara 12 av 21 regioner erbjuder i dag klimatvård och bland de som gör det varierar oddsen för att få tillgång till denna vårdform stort. Det visar en genomgång som Psoriasisförbundet gjort.

Ifjol fick 133 svenskar klimatvård för psoriasis. 19 av dem kom från Stockholm och 14 från Halland. Men då det finns sju gånger så många stockholmare som hallänningar var oddsen att beviljas klimatvård mycket bättre för boende i Halland jämfört med i Stockholm.

Att en region erbjuder klimatvård betyder inte att patienterna faktiskt får den. Region Kalmar har bara beviljat en resa under de senaste tre åren och Region Gotland inte en enda. Dessa stora regionala skillnader innebär att det är långt ifrån säkert att det är de patienter som har störst behov av klimatvård som får tillgång till den.

I Sverige bedöms ansökningar om klimatvård i varje region för sig. Norge har i stället valt att centralisera bedömningarna. Alla kan ansöka om klimatvård och samtliga ansökningar bedöms av en och samma instans. På så sätt ser man till att det är patienterna med störst behov som beviljas klimatvård. Medan din bostadsort i Sverige spelar större roll än ditt vårdbehov för din chans att få klimatvård, spelar den ingen roll alls i Norge.

Klimatvård är en av de behandlingar som tas upp i Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård vid psoriasis. Socialstyrelsen konstaterar att hälso- och sjukvården behöver se över sina rutiner för att erbjuda klimatvård, och särskilt uppmärksamma ojämlikheten mellan regionerna. De rekommenderar hälso- och sjukvården att erbjuda klimatvård i minst tre veckor till personer med svår psoriasis som har otillräcklig effekt av andra behandlingar och särskilt behov av utbildning, förändrade levnadsvanor och fysisk aktivitet. Utvärderingar av klimatvårdens effekt på patienterna visar att det är en hälsofrämjande vårdform som ger en markant förbättring både fysiskt och psykiskt.

Riktlinjerna är inte tvingande för regionerna. Alltså kan en region välja att fortsätta förvägra patienter klimatvård trots hög prioritet i riktlinjerna. Samtidigt står det i riktlinjerna att Socialstyrelsen förväntar sig att rekommendationerna ska påverka praxis och resursfördelning. Regioner som inte alls erbjuder klimatvård i dag kommer, enligt Socialstyrelsen, att behöva avsätta resurser för det.

De senaste åren har nya effektiva läkemedel inneburit att många patienter med svår psoriasis blivit så gott som symtomfria. Men det finns en grupp patienter som inte blir hjälpta av, eller kan behandlas med, dessa läkemedel. Därför är det så viktigt att vården erbjuder en palett av olika behandlingar. Psoriasisförbundet menar att klimatvården har en given plats på denna palett. Vi uppmanar därför de regioner som idag inte erbjuder klimatvård att följa Socialstyrelsens rekommendation och börja göra det.

Förhoppningsvis kan de nationella riktlinjerna på sikt få fler regioner att börja erbjuda klimatvård. Men så länge varje region gör en egen bedömning av vårdbehovet går det inte att hävda att alla har samma tillgång till denna vårdform. Därför vill Psoriasisförbundet att Sverige ska låta sig inspireras av Norge och utreda möjligheten att införa en nationell bedömning av ansökningar om klimatvård.

Tina Norgren, ordförande, Psoriasisförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev