lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Inför en äldreboendegaranti”

Vi föreslår att den äldre själv får rätt att välja ett boende som kan erbjuda en plats i hemkommunen, eller på annan ort, skriver Antje Dedering och Anna Bergendal, Vårdföretagarna.

Publicerad: 14 december 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Antje Dedering, förbundsdirektör, och Anna Bergendal, näringspolitisk expert på äldreomsorg, båda Vårdföretagarna.

Foto: Vårdföretagarna


Ämnen i artikeln:

Äldreboende

Många äldre och deras anhöriga upplever i dag att de måste vänta alltför länge på att de äldre ska få plats på ett äldreboende. En lång väntan påverkar äldres hälsa och välbefinnande och skapar oro för anhöriga. 

Orsakerna till väntan kan variera, men en brist på äldreboendeplatser är en bidragande förklaring. Vårdföretagarna presenterar i en ny rapport ett antal förslag för att öka tillgängligheten till äldreboenden och därigenom höja livskvaliteten de sista åren för äldre. 

LÄS MER: Fler äldreboenden i egen regi efter maktskiftet i Stockholm 

Enligt Boverket uppger 83 kommuner att de har brist på äldreboenden – en brist som sannolikt kommer att öka under kommande år då vi blir allt fler äldre. 

Det finns flera fördelar för kommuner som samverkar med privata aktörer för att bygga nya äldreboenden. Kommunen slipper både det arbete och den investering ett bygge innebär. Privata aktörer har lång erfarenhet av att bygga och driva äldreboenden. För en mindre kommun som sällan bygger boenden tillförs på så sätt spetskompetens. 

Det går också att använda befintliga boenden på ett bättre sätt. Genom samverkan mellan kommuner och ökad öppenhet för innovationer kan fler äldre få plats på ett äldreboende i tid. Våra förslag är:

1. Inför en äldreboendegaranti. En garanti som säkerställer att äldre får plats på äldreboende i enlighet med socialtjänstlagens intentioner. Biståndsbeslut ska enligt lagen verkställas omedelbart. I dag får, enligt Inspektionen för vård och omsorg, cirka 2000 äldre per år vänta längre än tre månader på grund av brist på äldreboenden i hemkommunen.

Väntetiden ligger i snitt på 54 dagar, men variationerna är stora, från 3 till 220 dagar. Det är en lång tid med hänsyn till att det handlar om äldre med stora hjälpbehov. I snitt bor äldre i Sverige i två år på ett äldreboende, men redan efter ett halvt år har en av fem avlidit.

I dag kan Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, utfärda sanktioner när kommuner dröjer länge med att erbjuda ett boende. Det är en klen tröst för den äldre som tvingas bo kvar hemma. Vi föreslår att den äldre själv får rätt att välja ett boende som kan erbjuda en plats i hemkommunen, eller på annan ort.

2. Öka samverkan mellan kommunerna. I Stockholm samverkar 13 kommuner om äldreboendeplatser. Den äldre kan ansöka om hjälp för att bosätta sig i någon av de andra samverkande kommunerna. Denna samverkan underlättar för den äldre att flytta till en närliggande kommun, kanske i närheten av anhöriga, och ger den äldre ökad valfrihet. Det underlättar också för kommunerna, som lättare kan möta behovet av platser och erbjuda en mångfald av olika boenden. 

3. Bygg morgondagens boenden. Det är viktigt att ny kunskap och teknik tillvaratas för att stimulera innovation. Här har Ivo en viktig roll. Vårdföretagarna föreslår att Ivo ska godkänna äldreboendenas utformning på ritning. I dag vågar privata aktörer inte göra alltför stora avvikelser från hur befintliga boenden är utformade av rädsla för att boendet inte godkänns. Effektiviseringspotentialen med ny teknik, såsom lösningar för en säkrare och mer effektiv nattillsyn, behöver också tas tillvara. När kompetensförsörjningen sannolikt försvåras kommande år riskerar vi annars att platserna blir färre, och tillgängligheten försämras. 

De som i dag flyttar in på äldreboenden är mycket sjuka, jämfört med de äldre som fick plats på boende i början av 2000-talet. Med hänsyn till att det redan i dag är svårt att få en plats på ett äldreboende är det inte rimligt att behöva vänta när kommunen väl fattar ett positivt biståndsbeslut. Med Vårdföretagarnas förslag kan tillgängligheten förbättras och fler äldre få känna den trygghet som ett äldreboende kan erbjuda.

Antje Dedering
Förbundsdirektör, Vårdföretagarna

Anna Bergendal
Näringspolitisk expert äldreomsorg, Vårdföretagarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Äldreboende

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev