söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

I trygga organisationer bidrar konflikter till utveckling

Vi behöver fler viljestarka politiker och stridbara tjänstemän som ibland kan gå i konflikt med varandra men också vara trygga i sina roller och se den andres perspektiv. I en trygg miljö väcker en konflikt vare sig kränkthetskänslor eller avgångskrav, replikerar utredaren och fd kommundirektören Oscar Fredriksson.

Publicerad: 18 mars 2020, 12:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I många kommuner avlöser konflikter och intriger varandra, skriver debattören. Foto: Aleksandr/Colourbox


Ämnen i artikeln:

TjänstemänKommunerVälfärd

Den stora chefsomsättningen i kommunerna blir ett allt allvarligare problem och får oacceptabla konsekvenser för verksamheten, skriver Akademikerförbundet SSR och Sveriges Skolledarförbund i en gemensam debattartikel.

I våra utredningar ser vi att det ofta saknas en tillräcklig dialog mellan den politiska ledningen och förvaltningens ledande tjänstepersoner och i många kommuner och regioner avlöser konflikter och intriger varandra. Detta är både ett ohälso- och arbetsmiljöproblem men innebär också ett stort resursslöseri när personkonflikter tar fokus från grunduppdraget att skapa en god verksamhet.

Personalomsättning på högre chefspositioner inom kommunal förvaltning skapar oro i organisationerna. Mycket tid läggs på att hitta ”rätt chefer” men om det inte finns en god kultur för dialog och samverkan mellan politisk ledning och förvaltningsorganisationen så hjälper det föga.

Även om man hittar en chef som är en riktig superkraft så kommer det inte att lösa situationen – det kan till och med vara så att ju bättre rekrytering desto större konflikter. Detta beror helt enkelt på att man har olika roller och uppdrag. Politiken väljs vart fjärde år och posterna fördelas efter förhandling mellan och inom partierna baserat på valresultatet. Här har personrelationer stor betydelse för vem som får vilket uppdrag.

Tjänstepersoner tillsätts, i varje fall i teorin, på helt andra kriterier. Här gäller att tjänster ska utlysas och den mest meriterade kandidaten ska vaskas fram bland olika sökande. Uppdraget är även här att tjäna medborgarna men då genom att vara sakkunnig inom sitt område och bistå med sin kunskap för att säkerställa att verksamheten sköts i enlighet med lagar och regler. Att överblicka alla de regelverk som styr en kommunal förvaltning i alla dess delar är en grannlaga uppgift och här krävs också att man som tjänsteman är en god kommunikatör och har den politiska ledningens öra.

Tjänstepersonerna ska genomföra fattade beslut men de ska också verka utifrån sin professionalism och integritet – detta kan ibland skapa konflikt med den politiska ledningen. Vi har idag också ett nytt läge med en mer osäker politisk arena, ett nytt medielandskap samt en ny kommunallag som ställer nya krav och ger nya möjligheter. Förtroendefrågan är allt mer verklig både för en enskild politiker som för tjänstepersoner där krav, kritik och ifrågasättande sprids snabbt och effektivt och skapar ett starkt yttre tryck som även påverkar det interna arbetet. Om det i detta läge saknas en grundläggande tillit och trygghet i organisationen är risken stor att det utvecklas en syndabockskultur där enskilda personer offras i en konflikt.

I en organisation där det finns en grundläggande tillit och trygghet mellan politisk ledning och förvaltningsledning kan man bättre hantera olika påfrestningar och konflikter. Eftersom konflikt är en del av det politiska spelet kan en trygg organisation istället använda denna kraft för att utvecklas. Vi måste släppa tanken på att kunna undvika konflikter mellan politik och förvaltning genom väldefinierade roller. Det kommer alltid att finnas en gråzon där vilken fråga som helst kan bli politisk om det finns ett politiskt intresse för frågan – det är en del av demokratins spelregler. Vi behöver i stället skapa organisationer som kan hantera motsättningar och konflikter och använda dessa för att utvecklas.

Vi behöver fler viljestarka politiker och stridbara tjänstemän som ibland kan gå i konflikt med varandra men också vara trygga i sina roller och se den andres perspektiv. I en trygg miljö väcker en konflikt vare sig kränkthetskänslor eller avgångskrav där är den istället en motor för utveckling.

Oscar Fredriksson, tidigare bl.a. vice ordförande i kommunfullmäktige och kommundirektör. I dag senior utredare på Human&Heart

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev