Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”I Stockholm går snöplogar före benbrott”

Isgator efter varje snöfall. För högst ansvariga i Stockholms tycks det viktigare att upphandlade entreprenörer inte skadar sina snöplogar än att folk inte bryter benen. Därmed följs inte ingångna avtal, skriver juristen Pär Cronhult.

Publicerad: 27 februari 2019, 09:18

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”I fallet med snöröjningen i Stockholm kan konstateras att antingen är det upphandlingen eller uppföljningen som är dålig.”

Foto: Maxim Thoré, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

UpphandlingskriterierUpphandlingsarbeteStockholm

Nu är det klarlagt, orsaken till varför det bildas isgator på gångbanorna i Stockholm efter varje snöfall. Det är tydligen sanktionerat från den högsta politiska ledningen att entreprenörerna inte ska behöva ploga rent. De tillåts lämna ett tunt täcke med några centimeter snö på trottoarer och gångbanor som sedan gångtrafikanterna trampar ned till en ishinna. I bästa fall sandas sedan lite. Detta har orsakat många benbrott de senaste vintrarna hos framför allt kvinnor och äldre.

I Svenska Dagbladet försvaras detta av det ansvarige trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) med att det är något som måste accepteras, annars skulle entreprenörerna riskera att få sina snöplogar skadade. Problemet, menar han, är i stället att det inte sandas ordentligt på de isbanor som bildas.

Om man läser villkoren i Stockholms stads upphandlade avtal ska snöröjningen dock utföras så att en ”yta med packad snö eller isbildning inte uppstår”. Skulle trots detta ”besvärande spårbildning och ojämnheter uppstå ska isrivning genomföras”. Ingen som har gått på Stockholms innerstadsgator de senaste vintrarna kan känna igen denna villkorsbes­krivning. Så gott som samtliga trottoarer i Stockholm, utom när de är uppvärmda, har besväras av en tjock och ojämn isbeläggning med återkommande mindre vattensamlingar som hjälper halkan lite extra.

Problemet ligger närmast i att Stockholms stad inte förefaller särskilt intresserad av att följa upp sina tecknade avtal. Till och med det högst ansvariga trafikborgarrådet verkar ha köpt en förklaring om att snöröjarna riskerar att skada sina plogar om de verkligen skulle behöva ploga så, som avtalet föreskriver, att en yta med packad snö eller isbildning inte uppstår.

I andra delar av Sverige med betydande snömängder, och därmed större erfarenhet av snöröjning, ställer man sig frågande till detta. Vi plogar rent, säger de i både Umeå och Luleå, och skulle inte det hjälpa tar vi en vända till med gallerstål för att få ordning på iskakor som kan bildas.

Det är i upphandlingssammanhang viktigt att framhålla att en upphandling inte är avslutad förrän det upphandlade kontraktet har upphört att gälla. Det åligger således den upphandlande myndigheten att löpande under hela kontraktstiden kontrollera att de upphandlade villkoren verkligen följs fullt ut. Förekommande avvikelser ska fortlöpande reklameras och vid väsentliga överträdelser ska avtalen sägas upp i sin helhet.

En eftergift av villkor riskerar nämligen medföra att avtalet omvandlas till någonting annat än det som ursprungligen har upphandlats. Eftergifter från den upphandlande myndigheten gör att det uppstår ett nytt kontrakt och därmed även en ny upphandling som kan överprövas i domstol.

Det är därför viktigt att ansvariga politiker och tjänstemän ser till att upphandlade kontrakt verkligen utförs på sätt som avtalsvillkoren föreskriver. I fallet med snöröjningen i Stockholm kan konstateras att antingen är det upphandlingen eller uppföljningen som är dålig. Oavsett vilket lär den stora mängd benbrott som orsakas av halkan kosta mer än några plogar som behöver lagas.

Pär Cronhult, chefsjurist tankesmedjan Den Nya Välfärden

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev