Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

I Region Västernorrland får man stämpla ut för att röka

Med vår nya policy för en Tobaksfri Region Västernorrland gör vi ett tydligt ställningstagande att patienter, där det är relevant, ska tillfrågas om tobaksvanor och medarbetarna inte ska röka på arbetstid, skriver hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Lena Asplund (M) och vice ordförande Elina Backlund Arab (S).

Publicerad: 21 mars 2019, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Rökning kostar samhället över 31 miljarder kronor varje år. Det motsvarar hela primär­vårdens kostnader för allmänläkarvård.”

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

TobakArbetsmiljöHälsaFolkhälsaPatienter

Den 27 februari 2019 fastställde Regionfullmäktige en ny policy för en tobaksfri Region Väster­norrland. Syftet är bättre patientsäkerhet, arbetsmiljö, ekonomi och hälsa. Att måna om medarbetarnas hälsa är en självklarhet i en organisation som har ”hälsa” som sitt varu­märke. Det är viktigt att följa policyn eftersom man som medarbetare är en viktig förebild för personer som söker hälso- och sjukvård.

I korthet innebär policyn att rökning är endast tillåten utomhus (inte vid entréer, luftintag). Medarbetare ska inte röka i tjänsten. De som väljer att röka stämplar ut, byter till privata kläder och nyttjar rökplatserna utomhus.

Att sluta röka eller snusa är alltid ett personligt beslut. Medarbetare som vill bli tobaksfria erbjuds avvänjningsstöd via företagshälsovården.

Rökning leder till sämre hälsa och ekonomi. Rökning är ett av de största folkhälsoproblem som går att förebygga och behandla. En rökare förlorar i genomsnitt 10 år av sin förväntade livslängd. Lungcancer som främst drabbar rökare, ökar exempelvis framför allt bland medelålders kvinnor och är idag den cancerform som orsakar flest dödsfall hos kvinnor.

Rökning kostar samhället över 31 miljarder kronor varje år. Det motsvarar hela primär­vårdens kostnader för allmänläkarvård. En rökfri arbetsplats bidrar till att omkring 4-6 procent slutar röka och de som fortsätter minskar sin konsumtion med 10 procent.

Tre av fyra rökare uppger att de vill komma ur sitt beroende. Inga föräldrar vill att deras barn ska börja röka eller snusa.

Vi vet att tobaksavvänjning är en av de mest kostnadseffektiva insatserna inom hälso- och sjukvården. Att systematiskt utnyttja de löpande patientkontakterna för att ge strukturerad rådgivning är en viktig del i arbetet med tobaksprevention.

Det görs många goda insatser i specialist- och primärvård med att hjälpa människor att bli fria från tobaksbruk. År 2018 tillfrågades 27 253 personer om tobaksvanor i Västernorrland. 7 310 var tobaksbrukare 5 327 fick stöd enligt Socialstyrelsens riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Ju fler rökfria miljöer desto bättre. Kritiken var hård från bland annat restaurangbranschen när rökförbud på restaurangerna infördes år 2005. Det har visat sig i efterhand att det blivit mycket bättre för anställda och besökare med rökfritt på krogen. Internationell forskning visar att ju fler rökfria miljöer det finns desto mindre risk för ohälsa.

Osagda budskap är också budskap. Region Västernorrland (RVN) värnar om både med­arbetarnas och andras hälsa genom att införa rökfri arbetstid. Ledningen i RVN uttrycker klart och tydligt att rökning inte är tillåten i våra lokaler och vid entréer, medarbetarna ska inte röka i tjänsten och vi arbetar systematiskt för att stödja patienter som vill bli kvitt sitt tobaksberoende.

Lena Asplund, ordförande (M), hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Västernorrland

Elina Backlund Arab, vice ordförande (S), hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Västernorrland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev