Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

I bra vård går patienten före managementidéerna

De riktigt bra verksamheterna börjar inte med att skära ned, utan med att skapa värde för dem verksamheten är till för. Det är dags att sjukvårdens politiker och tjänstemän ändrar tankemönster, skriver organisationsforskaren Henrik Eriksson apropå varslen i Region Stockholm.

Publicerad: 28 november 2019, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

De bra verksamheterna hoppar inte på uppblåsta managementidéer i tron om att de ska lösa problemen, menar debattören.

Foto: Adam Wrafter, Erik Simander / Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

VårdkvalitetPatienterKvalitetVarsel i Region Stockholm

I måndags kom återigen ett stort varsel av personal på sjukhus i Stockholm. Totalt drabbas 100 personer på Södersjukhuset (75 läkare och undersköterskor, samt 25 från administrationen), och 100 personer på Danderyds sjukhus. Karolinska Universitetssjukhuset varslade för tre veckor sedan 600 ur vårdpersonalen (läkare och undersköterskor). Detta samtidigt som flera i vården vittnar om en omöjlig arbetssituation, och åtskilliga patienter berättar om att de inte fått den vård som de förtjänar. Det är uppenbarligen något som är fel med dagens vårdsystem.

Under tiden debatten återigen håller på att spåra ur i en politisk pajkastning av ringa betydelse för den faktiska vården, skulle jag vilja bidra med ett annat perspektiv. Tänk om vi denna gång i stället kunde prata om hur vi kan göra vården bättre? Bättre för dem som vården är till för. Bättre för dem som arbetar i vården. Region Stockholm menar att de vill bli ”Sveriges bästa offentliga arbetsgivare”.

Det finns i dag mycket kunskap och forskning om vad som kännetecknar bra verksamheter, och hur man kan tänka och agera för att göra verksamheter bättre. Sveriges bästa verksamheter förstår att det som har betydelse för resultatet är medarbetarnas engagemang samt hur verksamheten leds. Här finns tydliga forskningsresultat.

Ledare och medarbetare i de bästa verksamheterna vet vem de finns till för. Alla funktioner, aktiviteter och arbetssätt utgår från behoven hos dem som verksamheten finns till för, samt organisationens syfte. I bra verksamheter vet man att om man ökar kvaliteten och sänker ledtider så ger det i sin tur en bättre ekonomi. De riktigt bra verksamheterna börjar inte med att skära ned kostnaderna, utan börjar med att försöka förstå hur värde skapas för dem som verksamheten är till för. I dessa verksamheter hoppar man heller inte på nästa uppblåsta managementidé i tron om att den äntligen ska lösa verksamhetens problem.

I de här verksamheterna går resurserna till kärnverksamheten i stället för till flera administrativa lager, kontrollerande myndigheter eller till ett politiskt system och utredningar som inte förmår skapa nytta till kärnverksamheten. I svenskt vårdsystem tror ledande politiker och tjänstemän att ytterligare kontrollinstanser, fler analyser, mer dokumentation och ytterligare någon utredning, är det som kärnverksamheten behöver. I fungerande organisationer bedrivs i stället verksamhetsutveckling av dem nära patienten i stället för verksamhetsinveckling av en stab eller en myndighet långt ifrån patienten.

I Sveriges bästa verksamheter utvecklas ledare och chefer som stödjer innovation och förbättring lokalt nära patienten. I bra verksamheter experimenterar man ständigt fram bättre lösningar för patienten. Man förbättrar iterativt. Testar en lösning, och får feedback, för att sedan ta nästa steg i utvecklingen. I dessa verksamheter använder man inte förlegade styr- och förändringsmodeller som i dag dominerar många sämre verksamheter, där förändring, omorganisationer och sparbeting påtvingas medarbetarna. I sämre verksamheter tror flera att man är till för dem högre upp i organisationsschemat, när man egentligen behöver skapa nytta för dem närmast patienten, så att de i sin tur kan skapa en bra vård.

Det är uppenbarligen ingen som är nöjd med hur situationen i dag ser ut i svensk vård. Om nu Region Stockholm, och andra regioner, verkligen vill göra vården bättre råder jag politiker och tjänstemän att börja fundera kring sina arbetssätt och rådande tankemönster. Om vi inte förändrar våra arbetssätt kommer vi nämligen inte heller att få andra resultat.

Henrik Eriksson, biträdande professor, Centre for Healthcare Improvement (CHI), Chalmers tekniska högskola

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev