måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Hur effektiviserar man en kram?”

Det är inte rimligt att låta kommunerna ensamma bära bördan för en världsekonomi i kris, skriver borgarråden Clara Lindblom (V), Torun Boucher (V) och Alexandra Mattsson (V).

Publicerad: 23 januari 2023, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Clara Lindblom (V), bostads- och fastighetsborgarråd, Torun Boucher (V), kultur- och äldreborgarråd, Alexandra Mattsson (V), förskole-, barn- och fritidsborgarråd, samtliga i Stockholms stad

Foto: Jessica Segerberg, Maurits Otterloo


Ämnen i artikeln:

Erik SlottnerVänsterpartietStockholm

När civilminister Erik Slottner (KD) i en intervju med Dagens Samhälle 12 januari ger kommunerna råd om effektiviseringar är tipsen som hämtade från tv-programmet Lyxfällan. Men det är inte överkonsumtion utan världsekonomin som orsakar kommunernas kostnadskris. Regeringens välfärdspolitik är förödande för såväl äldreomsorgstagare och elever som för personalen i välfärden.    

Runt om i landets kommuner sitter ekonomerna nu och kliar sig i huvudet. Eller snarare sliter sitt hår – de är väl medvetna om det stålbad som hotar drabba deras verksamheter.  Civilministerns råd till oroliga kommuner är lika tydligt som tondövt: ”Effektivisera ännu hårdare”. Men det är ingen enkel uppgift att tvingas välja mellan olika kärnuppdrag som alla är på bristningsgränsen. Vilken elevgrupp mår bra av att bli större? Hur effektiviserar man en kram?

LÄS MER: Civilministern till kommunerna i tuffa tiderna: ”Effektivisera ännu hårdare” 

Det är i abstrakta termer som Erik Slottner beskriver vägen framåt för kommunerna. Han talar om ett effektiviseringstryck som alltid måste finnas och använder med borgerlighetens envisa begreppsförvirring ”effektivisering” och ”förbättring” som om orden vore synonyma. Men frågar du undersköterskan eller förskolläraren om fyra kollegor är bättre än fem så råder ingen sådan förvirring. Effektivisering är ingen förbättring för den förälder som förlorar stödinsatserna som får skolgången att fungera för dottern med autism.

Under Erik Slottners första tid som borgarråd i Stockholms stad förra mandatperioden införde högerstyret generella effektiviseringskrav som innebar årliga nedskärningar på bekostnad av kvaliteten i välfärden. I högerstyrets Stockholm visade coronapandemin också på de farliga konsekvenser som marknadslogik och en välfärd utan marginaler kan få för omsorgstagaren. 

Innan de statliga pandemistödspengarna kom kommunerna till del tillämpades ett generellt effektiviseringskrav på Stockholms stads verksamheter mellan 2018 och 2020. Bara inom äldreomsorgen handlade det om 165 miljoner kronor i rena nedskärningar. Över tid innebär effektiviseringskraven att stora summor som borde gå till att ge invånarna en god välfärd istället går välfärden förbi. Droppen urholkar stenen. 

Nu har samma borgerliga politiker som tidigare ansvarade för Stockholms skolor, hemtjänst och äldreomsorg tagit över det nationella ansvaret för frågorna. För landets kommuner och regioner har konsekvenserna av den nya regeringens politik omedelbart blivit kännbara. Statsbidragen på 6 miljarder kronor till välfärdssektorn är ett helt otillräckligt tillskott jämfört med de 20 till 30 miljarder kronor som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedömer behövs. Detta samtidigt som statens budget för år 2022 gick med 164 miljarder kronor i överskott. Det är inte rimligt att låta kommunerna ensamma bära bördan för en världsekonomi i kris. I slutändan är det barnfamiljer, gymnasieelever och äldreomsorgstagare som drabbas. 

Det är hög tid att släppa idén om generella effektiviseringskrav som en universallösning för välfärden och sätta stopp för de årliga nedskärningarna. Ett nytt budgetår ska inte per automatik innebära att barngrupperna i förskolan växer, att äldreomsorgschefen behöver försämra bemanningstätheten eller att hemtjänsten tvingas minska personalstyrkan. 

Tyvärr verkar det helt saknas en ansats från regeringen att med statliga medel stötta upp den kommunala välfärden under denna ekonomiskt prövande tid. Istället satsas våra gemensamma resurser på att sänka skatten med 1 400 kronor i månaden för de allra rikaste. I borgarnas Sverige är det tydligen bara fattigpensionärer, ensamstående föräldrar, lärare och undersköterskor som behöver effektiviseras. 

I Stockholms stad säger vi nej tack till civilministerns effektiviseringstips till kommunerna. Vi ska vara en motpol till den välfärdsfientliga politik som bedrivs av den borgerliga regeringen. Vi ska stå upp för ett samhälle som ger barn och unga en bra skolgång, äldre en trygg och meningsfull tillvaro, och välfärdens medarbetare en god arbetsmiljö. 

Clara Lindblom (V)
Bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad

Torun Boucher (V)
Kultur- och äldreborgarråd i Stockholms stad

Alexandra Mattsson (V)
Förskole-, barn- och fritidsborgarråd i Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev