Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Hur bra är kollektivtrafiken när pandemin är över?

Just nu är det full fart bakåt i hållbarhetsutvecklingen. Resandet med kollektivtrafiken minskar och bilresandet ökar. Om vi ska lyckas med omställningen till ett mer hållbart samhälle behöver vi prata om hur det kollektiva resandet ska se ut när pandemin är över, skriver Västtrafiks vd Lars Backström och styrelseordförande Peter Hermansson (M).

Publicerad: 21 oktober 2020, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

2020 tycker färre västsvenskar att det är modernt att resa kollektivt jämfört med förra året och fler tror på ökat resande med bil.

Foto: Elin Sandell/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

KollektivtrafikCovid-19KlimatTrafik

De senaste tio åren har resandet med kollektivtrafiken ökat stadigt i Västra Götalandsregionen. Nu riskerar den utvecklingen att raseras. Under de första månaderna av pandemin halverades resandet med kollektivtrafiken. Även om resandet hämtat sig ligger det fortfarande runt 30 procent lägre än 2019.

I en ny undersökning Västtrafik låtit göra av västsvenskarnas attityder till hållbart resande, Hållplats 2020, är det tydligt att vi inte bara tappar resenärer, kollektivtrafiken tappar också i attraktionskraft. Undersökningen visar att färre tycker det är modernt att resa kollektivt jämfört med förra året, och fler tror på ökat resande med bil.

Ökad trafik i våra städer vore förödande för trafiksituationen. Och inte bara det. Göteborg har störst problem i Sverige med skadliga partiklar i luften. Med kollektivtrafiken skapar vi förutsättningar för en bättre luft i städerna. Framför allt nu när vi på Västtrafik satsar på en helt eldriven stadstrafik i regionens alla tätorter.

Över hälften som svarat på undersökningen menar att pandemin kommer att ändra deras vanor på lång sikt. Det är ingen bra tendens. För samtidigt som mycket är annorlunda, har ingenting förändrats. Sverige ska fortfarande minska utsläppen i transportsektorn med 70 procent till 2030, jämfört med 2010. Det är minst lika bråttom i dag som det var i början av året, innan Coronakrisen slog till. Kollektivtrafiken är en absolut förutsättning för att vi ska kunna nå klimatmålen.

Vi gör allt vi kan för att minska smittspridningen. Men läget i kollektivtrafiken är mycket ansträngt. Vi kör med så många fordon vi kan för att försöka undvika att trängsel uppstår, trots att biljettintäkterna minskat drastiskt. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det ohållbart. Vi räknar med ett tapp på en miljard kronor i minskade intäkter vid årets slut, och lika mycket nästa år.

Ett minskat resande leder på sikt till nedskärningar i trafikutbud, uppsägningar av personal och minskad kraft och investeringsförmåga att fortsätta driva den hållbara teknikutvecklingen framåt. När restriktionerna släpps måste utvecklingen vända snabbt. För att göra det behövs tillräckliga medel nu.

Utan ett fullgott statligt stöd blir det svårt, för att inte säga omöjligt, att upprätthålla en välfungerande kollektivtrafik. Staten behöver kompensera kollektivtrafiken för de miljardbelopp som följer av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Valet borde vara enkelt. Kollektivtrafiken i Sverige genererar 14 miljarder kronor i samhällsnytta varje år. I den kalkylen ingår bland annat att vidga arbetsmarknadsregionerna och minska klimatpåverkan. Kollektivtrafiken spelar även en grundläggande roll för hur tillgängligt vårt samhälle är, och är en förutsättning för att skapa likvärdiga möjligheter.

Coronapandemin är en kris, men undersökningen visar att det också finns starka positiva krafter. Stödet för hållbart resande är starkt. En majoritet vill att cykel, gång och kollektivtrafik ska prioriteras vid trafikplanering i städerna. 65 procent av invånarna tycker att det är viktigt att det blir färre bilar i staden och 73 procent anser att kollektivtrafiken bidrar till renare luft.

En sak är säker, samhället kommer behöva en välfungerande kollektivtrafik, även när pandemin är över. Ge oss förutsättningar att fortsätta satsa på att öka det hållbara resandet.

Lars Backström, vd, Västtrafik

Peter Hermansson, styrelseordförande  (M) Västtrafik

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev