måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Hon fick inte fylla fyra

Barnets rätt till trygghet, omvårdnad och kärlek måste alltid sättas främst. Om inte föräldrarna förmår att göra detta så är det politikers och myndigheters ansvar, skriver Nyamko Sabuni och Juno Blom (L) och presenterar fem förslag.

Publicerad: 11 mars 2020, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi liberaler har många gånger ifrågasatt föräldrarätten. Barn är inte föräldrarnas ägodelar, skriver debattörerna.


Ämnen i artikeln:

BarnskyddBarnHur ska omhändertagna barn skyddas?

Hon var mitt barn. Orden kom från den familjehemsmamma som förlorade barnet hon kommit så nära. Som förlorade henne två gånger. Första gången efter domstolsbeslutet där rätten ansåg att den snart treåriga flickan skulle flytta tillbaks till sina biologiska föräldrar. Andra gången när de hittade barnet död. Den lilla flickan förlorade den enda mamma hon kände till.

Vi politiker ska ta in varje stavelse likväl den smärta och sorg som familjehemsmamman sätter ord på i DN:s intervju i söndags. Hon talar för det barn som fick betala med sitt liv. Men hon pratar även för alla de barn som just nu i denna stund lever i otrygghet, utsatthet och maktlöshet.

Vi liberaler har många gånger ifrågasatt föräldrarätten. Barn är inte föräldrarnas ägodelar. Barnets rätt till trygghet, omvårdnad och kärlek måste alltid sättas främst. Om inte föräldrarna förmår att göra detta så är det politikers och myndigheters ansvar.

Det behövs ett perspektivskifte för att komma åt den maktlöshet utsatta barn har i förhållande till vårdnadshavare. Barn som tidigt i sitt liv placeras i familjehem har särskilt stora behov av att få en trygg bas och en familj för livet och det är vår skyldighet att se till att barnet får det. Barnets behov omvårdnadsmässig stabilitet och att stanna hos de personer barnet har knutit an till måste nogsamt vägas mot de biologiska föräldrarnas önskan att återfå sitt barn

Det finns förslag som är utredda och som skyndsamt kan komma på plats för att vända perspektivet från föräldrars rätt till barnets rätt.

Idag ska domstolar inte ta ställning till om barnet kan ta skada vid en separation från familjehemmet när de fattar beslut om fortsatt vård. Detta måste ändras. Liberalerna kan därför idag presentera fem förslag:

1.       Prioritera alltid barnens bästa. När barn är placerade i familjehem och de biologiska föräldrarna önskar återfå sitt barn, ska barnets bästa vara avgörande. Så är det inte i dag, därför måste lagen ändras. Barnets rätt till kontinuitet och trygghet ska alltid vara avgörande.

2.       Enklare att överta vårdnaden. Det måste bli enklare och tydligare för familjehemsföräldrar att överta vårdnaden av barn, om det är det bästa för barnet.  Socialtjänsten har ett ansvar för att pröva vårdnadsöverflytt till familjehemmet då barnet har rotat sig. Skälen för att genomföra en vårdnadsöverflyttning måste förtydligas i lagen. Barnrättsperspektivet ska genomsyra varje beslut.

3.       Stark anknytning måste beaktas. Möjligheten till adoption ska utredas för barn som placerats som spädbarn och som fått hela sin känslomässiga tillhörighet i familjehemmet.

4.       Försvara alltid barnet. Barnets ombud/offentliga biträde ska enbart tillvarata barnets rättigheter som framgår av barnkonventionen och LVU.  I det aktuella fallet tog barnets offentliga biträde hänsyn till föräldrarnas situation, och inte enbart till barnet. Detta är fel ordning.

5.       Begränsa vårdnaden för våldsutövare. Myndigheter och domstolar måste förhindra att barn till våldsamma föräldrar drabbas av våldet. Det är helt vansinnigt att en pappa kan få vårdnaden om sitt barn efter att ha dömts för mord av barnets mamma. Dessutom bör man begränsa umgängesrätten vid utredning av våld mot barn.

Liberalerna kräver också att en nationell strategi för att bekämpa alla former av våld mot barn tas fram. Den nationella strategin mot våld mot barn ska omfatta all den våldsutsatthet barn riskerar att utsättas för såsom i hemmet, på skolan, på institutioner, i bostadsområdet och på allmän plats.

En tydlig struktur för roll och ansvarsfördelning mellan myndigheter är nödvändig för att på bästa sätt bekämpa våldet och ge de redan utsatta barnen rätt vård, stöd och skydd.

Barnen är egna personer med egna rättigheter. Föräldrarnas rätt till barnet väger inte tyngre än barnets rätt till en trygg miljö. Vi politiker misslyckades med att skydda flickan som inte fick fylla fyra år. Nu måste vi agera, för de utsatta barnens skull.

Nyamko Sabuni, partiledare för Liberalerna

Juno Blom, partisekreterare och barnrättspolitisk talesperson för Liberalerna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev