måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Hög personalomsättning kan ge socialtjänsten sämre kvalitet”

I tider av stora sociala utmaningar är det allvarligt att beslutsfattare inte förstår vad det innebär om många slutar, skriver socialsekreterarna Cecilia Birath Hurtig och Ida Långh.

Publicerad: 27 januari 2023, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Cecilia Birath Hurtig och Ida Långh, båda familjehemssekreterare i Karlskoga kommun.


Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenLönebildningLöner

Socialsekreterarnas löner i Karlskoga kommun har under flera år sjunkit gradvis i förhållande till lönerna i resten av Sverige. Fackförbundet Visions statistik för 2021 visar att socialsekreterare i Karlskoga tjänar sämst i landet, en plats vi delar med Norrköpings kommun. 

Både Akademikerförbundet SSR och Vision har länge påtalat att löneläget är bekymmersamt och lyft fram riskerna med att inte prioritera lönerna. Ledande tjänstemän och politiker inser inte vidden av problemet. Det enda sättet för en enskild medarbetare att få upp lönen är att byta arbetsgivare – och därmed lämna kommunen.

LÄS MER: Vision: Kommunanställda sprider falska påståenden om socialtjänsten 

Efter att lokala medier uppmärksammat löneläget för socialsekreterarna i Karlskoga kommun lade de ledande politikerna i Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna fram ett budgetförslag med en ramförstärkning till socialsekreterare som kan liknas vid ett hån. Förslaget bestod av ett tillskott på 560 000 kronor, vilket motsvarar cirka 750 kronor i månaden per anställd socialsekreterare. Rikssnittet för en socialsekreterare i Sverige ligger på drygt 36 000 kronor i månaden, i Karlskoga ligger snittet på 32 409 kronor i månaden. För att en socialsekreterare i Karlskoga ska komma upp i ett rikssnitt behövs alltså cirka 3600 kronor i månaden per anställd vilket motsvarar cirka 3,5 miljoner kronor.

Karlskoga kommun har länge haft en stabil socialsekreterarkår som varit lojal och trogen sin arbetsgivare. Kvalitén i arbetet har varit hög och många medarbetare har lång erfarenhet av socialtjänst. I tider av stora sociala utmaningar med fler institutionsplaceringar, gängkriminalitet och hot om våld mot socialtjänstens medarbetare – tillsammans med svårigheter att rekrytera nya socialsekreterare – är det mycket allvarligt att beslutsfattare inte förstår vad en hög omsättning på personal kan komma att innebära för kommunen och dess medborgare. 

Socialsekreterare har ett av de svåraste handläggningsuppdrag som finns i Sverige i dag. Socialtjänsten gör ingripande åtgärder som påverkar individer i hög utsträckning. Det är viktigt med kontinuitet, erfarenhet och god introduktion till nyanställda. En omsättning på personal kan leda till lägre rättssäkerhet, sämre kvalité i utredningar och insatser, samt till att färre personer på sikt väljer att arbeta inom socialtjänsten.

I en tjänsteskrivelse från Karlskoga kommun i augusti 2022 står det att ”En arbetsgivare tjänar definitivt på att människor väljer att stanna kvar i organisationen, som då bibehåller stabilitet och utifrån det på ett helt annat sätt kan utveckla verksamheten, precis som framgår i kommunens riktlinjer för lönebildning”. Socialsekreterare i Karlskoga kommun är beredda att stanna kvar och utföra ett högkvalitativt socialt arbete – om politiker och ledande tjänstemän förstår att socialsekreterarnas löner behöver komma upp i rikssnittet. 

I kommunfullmäktige den 29 november 2022 blev Alliansens budgetförslag för 2023 nedröstat till förmån för Socialdemokraternas. Deras budgetförslag innehöll en ramförstärkning på 2 miljoner kronor till socialsekreterare i Karlskoga. Årets budget är alltså mer positiv än Alliansens förslag, men fortfarande saknas 1,5 miljoner kronor för att vi ska komma upp i rikssnittet.

Ledande politiker och högre tjänstemän behöver förstå och inse allvaret i vad en hög personalomsättning kan leda till samt vilka konsekvenserna blir för kommunens medborgare och samhället i stort. Detta är en fråga som inte bara gäller Karlskoga utan även resten av landets kommuner.

Trots en ramförstärkning på 2 miljoner kronor finns det fortsatt en hög risk att anställda väljer att byta arbetsgivare, då socialsekreterare i Karlskoga fortfarande kommer att ha en sämre lön än rikssnittet och än socialsekreterare i närliggande kommuner. Frågan som Karlskoga kommun och dess ledande politiker behöver ställa sig är: Vill vi vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder bra villkor och marknadsmässiga löner för våra anställda?

Cecilia Birath Hurtig
Familjehemssekreterare, Karlskoga kommun 

Ida Långh
Familjehemssekreterare, Karlskoga kommun

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev