måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Hjälpmedel. Vissa regioner förskriver aldrig rollator – nu behövs en nationell och jämlik hjälpmedelsförsörjning

Publicerad: 10 mars 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

En säkerhetsrisk om du köper den själv. Foto: Helena Landstedt/TT


Ämnen i artikeln:

HjälpmedelJämlik vårdFunktionshinderJämlikhetJämställdhet

Möjligheten att få hjälpmedel utskrivet skiljer sig kraftigt mellan regioner, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Ett tydligt exempel gäller rollatorn, ett av Sveriges vanligaste hjälpmedel. I Region Norrbotten förskrevs under år 2020 nästan 5 000 rollatorer per 100 000 invånare. I Östergötland var motsvarande siffra bara lite drygt 1 000 – och vissa regioner förskriver inga rollatorer alls!

Antalet olyckor med förflyttningshjälpmedel ökar just nu, och olyckor där rollatorer varit inblandade har ökat lavinartat. Hela 80 procent över en tioårsperiod, vilket konstateras i en nyligen publicerad svensk studie från Chalmers. Motsvarande ökningar har tidigare rapporterats från NTF gällande elrullstolar där antalet olyckor har trefaldigats. Hårdast drabbade av olyckor med förflyttningshjälpmedel är kvinnor, vilket gör dem dubbelt utsatta då kvinnor med funktionsnedsättning oftare än män även är ekonomiskt marginaliserade.

Där det är svårt att få hjälpmedel utskrivna påverkas personer med funktionsnedsättning negativt genom starkt begränsade möjligheter. Det blir svårt att utföra även enkla saker i vardagen, omöjligt att vara aktiv och väldigt lätt att bli sittande ensam. Vissa som drabbas av den här ojämlikheten väljer att skaffa och bekosta hjälpmedlet på egen hand. Det gör inte bara hjälpmedel till en klassfråga, då din privatekonomi eller bostadsort är avgörande för om du kan få ett hjälpmedel eller inte. Det innebär även en påtaglig säkerhetsrisk eftersom du inte får hjälp att ställa in och anpassa hjälpmedlet till dig som individ, och kanske inte får de rätta instruktionerna om hur det ska användas.

Vi i DHR och Sveriges Arbetsterapeuter är mycket oroade över de ökningar vi ser gällande olyckor med hjälpmedel. Vi kräver därför en hjälpmedelsförsörjning som utgår från individens behov och förutsättningar i syfte att på ett säkert sätt öka rörelsefriheten och delaktigheten i samhället. Utbudet av hjälpmedel måste breddas för att stärka användbarheten och gynna mångfalden. Att det finns olika varianter av hjälpmedel för olika kroppar, inte minst kvinnors, är viktigt! I dag utformas de flesta hjälpmedel enbart utefter ett manligt genomsnitt. 

DHR och Sveriges Arbetsterapeuter vill uppmana beslutsfattare att agera utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige ratificerade 2008. Det är Sveriges skyldighet att anta en jämlik och inkluderande hjälpmedelspolitik. Ett viktigt steg är införandet av en nationell och jämlik hjälpmedelsstrategi. Hur många fler ska behöva skadas innan detta blir verklighet?

Åsa Strahlemo
Förbundsordförande DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet 

Ida Kåhlin
Förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev