tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Hitta pengar för att bygga ut södra stambanan, Eneroth!

Hur är det möjligt att pengar saknas för att bygga ut södra stambanan, trots att regeringen beslutat om utbyggnaden? Svaret är enkelt. De pengar som var avsatta har ”intecknats” för andra infrastruktursatsningar på annat håll i landet. Det är ett besked som vi som företräder ett 30-tal kommuner och fem regioner längst med södra stambanan kan inte nöja oss med, skriver tio politiker.

Publicerad: 25 januari 2020, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Utbyggnaden till fyrspårig järnväg på sträckorna Lund-Hässleholm och Linköping-Järna kommer att sänka restiden mellan Stockholm och Malmö med 45 minuter.” Foto: Arne Forsell / Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

InfrastrukturinvesteringarTrafikverketTågtrafikJärnväg

Behovet av att bygga ut södra stambanan mellan Stockholm och Malmö är akut. Drygt 50 procent av alla tåg som i dag rullar i Sverige körs på denna sträcka.

I den nationella planen för infrastruktur som regeringen beslutat om för perioden 2018–2029 ingår utbyggnaden av södra stambanan till fyrspårig järnväg på sträckorna Hässleholm-Lund och Linköping-Järna. Dock hjälper det inte att regeringen sagt ja till dessa utbyggnader då pengar saknas: enligt Trafikverket kommer delar av utbyggnaden att vara färdig först 2035 och eventuellt kommer hela utbyggnaden att vara färdig tidigast 2039.

Hur är det möjligt att pengar saknas då regeringen redan beslutat om utbyggnaden? Svaret är enkelt. De pengar som var avsatta för att bygga ut de båda sträckorna på södra stambanan har ”intecknats” för andra infrastruktursatsningar på annat håll i landet.

Stora delar av persontrafiken på södra stambanan utgörs av lokal- och regionaltrafik. Detta gäller framförallt den södra delen av Stambanan, sträckan Malmö-Småland med anknytning till Blekinge, Kalmar och Jönköping samt den norra delen mellan Linköping-Norrköping-Stockholm.

Utbyggnaden till fyrspårig järnväg på sträckorna Lund-Hässleholm och Linköping-Järna kommer att sänka restiden mellan Stockholm och Malmö med 45 minuter. Vidare innebär utbyggnaden ökade möjligheter för människor att inom regionen kunna förflytta sig mellan bostad och arbetsplats, mellan bostad och studieort och mellan bostad och kultur- och fritidsaktiviteter.

När Fehmarn-Bält förbindelsen mellan Danmark och Tyskland står klar 2028 kommer den nu försenade utbyggnaden innebära att det kommer att gå snabbare att resa med tåg till Tyskland och Berlin från Köpenhamn och Malmö än vad det tar att resa från Köpenhamn och Malmö till Stockholm.

Förseningen innebär också att det kommer att uppstå flaskhalsar – när järnvägstrafiken från Danmark och Tyskland når Sverige – som stoppar upp gods- och passagerartrafik för vidare färd mot Mälardalen och norra Sverige.

Vi som ansvariga politiker som företräder ett 30-tal kommuner och fem regioner längst med södra stambanan kan inte nöja oss med att de pengar som var avsatta för utbyggnaden nu i stället kommer att användas till andra infrastruktursatsningar i Sverige.

För att undvika att det svenska järnvägsnätet inte blir hopplöst omodernt och eftersatt, är det därför nu nödvändigt att snabbt hitta alternativa finansieringslösningar för att bygga ut södra stambanan.

Därför uppmanar vi infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) att tillsammans med regeringen omgående titta på andra möjligheter att hitta finansiering av utbyggnaden av södra stambanan.

Om detta inte sker är risken överhängande att förseningarna med att bygga ut landets mest trafikerade järnvägssträcka kommer att få mycket långtgående, negativa konsekvenser, såväl för företag och invånare som för kommuner och regioner i stora delar av landet.

Lena Wallentheim, ordförande Stambanan.com, oppositionsråd, (S) Hässleholm kommun

Pontus Lindberg, vice ordförande Stambanan.com, personalnämndens ordförande (M) Region Skåne

Roger Kaliff, kommunfullmäktiges ordförande (S) Kalmar kommun

Lars Johnsson, kommunstyrelsens ordförande (M) Hässleholms kommun

Anna-Carin Magnusson, kommunstyrelsens ordförande (S) Nässjö kommun,

Yvonne Augustin, regionråd regionstyrelsen (S) Region Skåne

Catharina Winberg, ledamot kommunstyrelsen (M) Växjö kommun

Håkan Linné, vice ordförandeTekniska nämnden (L) Malmö kommun

Elizabeth Peltola, kommunstyrelsens ordförande (C) Älmhults kommun

Per-Ola Mattsson, kommunstyrelsens ordförande (S), Karlshamns kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev