Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Hederskulturen det största hotet mot jämställdheten 

I Sverige ska rättigheter, skyldigheter och inte minst möjligheter vara lika för alla. Ingen kvinna ska isoleras i hemmet. Fler flickor måste se sin mamma gå till jobbet, skriver Moderaterna.

Publicerad: 7 mars 2019, 15:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Den som försöker kliva utanför hederskulturens snäva och inskränkta kvinnoroll riskerar hot eller våld, skriver M.

Foto: Fredrik Wennerlund


Framväxten av parallellsamhällen, ett växande utanförskap och en hederskultur som får fäste runt om i Sverige begränsar redan idag många kvinnors frihet. Vi moderater kommer aldrig kompromissa med svensk jämställdhet.

I morgon på internationella kvinnodagen uppmärksammas såväl framgångar för jämställdheten, som den fortsätta ojämställdheten och kvinnors situation världen över. Det är en viktig dag, men frågan om jämställdhet är angelägen årets alla dagar.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men trots det riskerar stora grupper att inte få ta del av den svenska jämställdheten. I dag utmanas jämställdheten i hög grad av ett omfattande utanförskap. När möjligheterna till jobb och egen försörjning är alltför begränsade, riskerar jämställdheten att minska. Det syns inte minst i hur utrikes födda kvinnor lämnas utanför arbetsmarknaden. Det skiljer nu nästan 20 procentenheter mellan utrikes och inrikes födda kvinnors sysselsättning. När invandrade kvinnor inte kommer in på arbetsmarknaden, inte får en egen inkomst och inte heller lär sig svenska tvingas jämställdheten tillbaka. I Sverige ska rättigheter, skyldigheter och inte minst möjligheter vara lika för alla. Ingen kvinna ska isoleras i hemmet. Fler flickor måste se sin mamma gå till jobbet.

Ekonomisk självständighet är en förutsättning för kvinnors egenmakt och oberoende. För att fler utrikes födda kvinnor ska komma närmare arbetsmarknaden behövs reformer som gör det mer lönsamt att arbeta, och som snabbare rustar individen med rätt kompetens, inte minst det svenska språket. Om utrikes födda kvinnor arbetade i lika stor utsträckning som inrikes födda skulle BNP öka med hisnande 93 miljarder kr. Siffran illustrerar utanförskapet – men också potentialen.

Men i dag saknas ofta tillräckliga drivkrafter för att gå från bidrag till arbete. Det måste helt enkelt bli mer lönsamt att arbeta. Vi moderater föreslår ett bidragstak och att kvalificering till bidrag ska ske genom arbete eller genom permanent och laglig bosättning i Sverige. Krav på aktivitet för att få försörjningsstöd, utökad rätt till förskola för barn till den som lever på bidrag eller är arbetslös och språkkrav behövs. Försörjningsstödet måste bli mer jämställt, och betalas ut mer jämlikt till män och kvinnor. Socialtjänsten bör göra hembesök hos dem som mottar försörjningsstöd, inte minst för att fånga upp just utsatta kvinnors situation i hemmet. För att klargöra för nyanlända vad som gäller i Sverige måste vi tydligare slå vakt om den svenska jämställdheten i integrationsprocessen. Så kan nyanlända kvinnor får mer jämställda förutsättningar.

Att regeringen kallar sig för Sveriges första feministiska regering är nästintill skrattretande. Medan fokus ligger på huruvida bolagsstyrelser ska kvoteras eller inte, blir hederskulturen alltmer utbredd och kvinnors frihet tas ifrån dem av män i deras närhet. I vissa områden ser moralpoliser till att kvinnor följer informella regler om klädsel och beteende. Den som försöker kliva utanför hederskulturens snäva och inskränkta kvinnoroll riskerar hot eller våld – och i värsta fall döden.

Hederskulturer har tagit sig uttryck i ett utbrett förtryck i form av kvinnofientliga traditioner och strukturer som aldrig kan accepteras i ett jämställt samhälle. För att bryta detta behöver vi kriminalisera moralpoliserna och införa en särskild brottsrubricering för hedersbrott. Hedersmotiv är och ska ses som en försvårande omständighet när man utdömer straff. Och utvisning på grund av brott ska användas i fler fall. Framgångsrik integration förutsätter att vi motarbetar hedersproblematiken. Och en framgångsrik integration är i sin tur en förutsättning för en hållbar migration.

Svensk jämställdhet måste både försvaras och utvecklas. De viktiga landvinningar som gjorts kan inte tas för givna men är inte heller tillräckliga. Vi kan inte acceptera att utvecklingen går åt fel håll och att klockan vrids tillbaka. Lagstadgad jämställdhet gäller lika för alla. Vi förhandlar inte om det.

Erik Bengtzboe, arbetsmarknads- och jämställdhetspolitisk talesperson (M)

Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev