Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Hbtq-lyftet – inget mer än en papperstiger

Har Moderaterna genomfört sitt eget förslag om ett hbtq-lyft i de kommuner där partiet är med och styr? Nej, den enkät vi genomfört visar att idéerna hamnat i byrålådan, skriver företrädare för Öppna moderater i Dalarna och Jönköpings län.

Publicerad: 8 juni 2020, 17:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Moderatledda kommuner har inte genomfört partiets eget förslag om ett hbtq-lyft, visar enkät som företrädare för Öppna moderater gjort.


Ämnen i artikeln:

HBTQModeraterna

Vi har genomfört en undersökning där vi har tillfrågat moderatledda kommuner i Sverige om de genomfört det så kallade hbtq-lyftet samt om de flaggar med regnbågsflaggan i respektive kommun någon gång under året.

Inför valet år 2014 lanserade Moderaterna en reform, det så kallade hbtq-lyftet, som kan anses vara ett av de mer långtgående förslagen på hbtq-reformer som Moderaterna har fört fram. Reformen lanserades av dåvarande partisekreteraren och partiets skolpolitiska- och hbtq-politiska talespersoner. Det var mer långtgående och genomarbetat än andra moderata förslag på området och innehöll inte enbart en spegling av den då aktuella samhällsdebatten.

Inom ramen för hbtq-lyftet ville Moderaterna att alla kommuner och dåvarande landsting på ett strukturerat sätt skulle bemöta hbtq-personer, såväl medborgare som medarbetare. Vidare föreslogs att samtliga kommuner och landsting skulle införa hbtq-handlingsplaner. Grundläggande hbtq-kompetens skulle finnas hos de anställda, och de skulle stå för ett välkomnande och respektfullt bemötande.

Moderaterna skulle uppmana moderatledda kommuner och landsting att ta ett större ansvar för integration av hbtq-personer i samhället och att gå före i detta arbete. Antalet hälsosamtal skulle fördubblas. Elevhälsan skulle ges större utrymme i skolan genom fler hälsosamtal.

För att få kännedom om hur det gått med hbtq-lyftets implementering i de kommuner där Moderaterna är med och styr har vi skickat frågor till landets alla 162 moderatledda kommuner. Ingen av de 127 kommuner som svarat på enkäten har dock uppgett att de genomfört hbtq-lyftet. Endast en kommun svarade att den genomfört delar av hbtq-lyftet, utan att precisera vilka delar som införts.

Tråkigt nog har vi fått erfara att goda moderata idéer hamnat i byrålådan. Detta trots att Moderaterna numera styr i rekordmånga kommuner och således skulle ha kunnat genomföra många moderata reformer, inte minst hbtq-lyftet.

Hbtq-lyftet må i dag vara bortglömt. Det är dock problematiskt att många kommuners arbete på hbtq-området inte är så genomgripande som vi anser är önskvärt. Många kommuner har svarat att de gör andra insatser kopplade till hbtq, men frågornas karaktär varierar i hög grad.

Vi hoppas att de kommuner där Moderaterna är med och styr ska verka för att genomföra de punkter som ligger till grund för hbtq-lyftet. Än så länge har det inte blivit annat än en papperstiger!

Jenny Edberg, ordförande Öppna moderater i Dalarnas län

Tobias Pettersson, ordförande Öppna moderater i Jönköpings län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

HBTQModeraterna

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev