Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Hårt slag mot tillgängligheten om digitala vården stryps

Regeringens utredare Göran Stiernstedt lägger förslag som i praktiken betyder en kraftig begränsning av tillgängligheten till vård. Det drabbar främst personer utanför storstadsområdena. Vi föreslår i stället en modifierad ersättningsmodell, skriver Doktor24.

Publicerad: 2 oktober 2019, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Modifiera dagens ersättningsmodell i stället och höj kraven, föreslår Doktor24.

Foto: Maxim Thoré, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

PrimärvårdNätläkareTillgänglighetStiernstedts utredning

I går tisdag presenterade regeringens utredare Göran Stiernstedt sitt förslag på hur de digitala vårdtjänsterna ska bidra till framtidens sjukvård.

Först och främst är det oerhört positivt för svensk sjukvård att utredningen så tydligt pekar på de stora fördelarna med digitala arbetsmetoder och verktyg och att man slår fast att digital vård måste integreras med den fysiska. Samarbeten med den fysiska vården har varit vår utgångspunkt från start och vi har redan till stor del etablerat det fysiska vårdnätverk utredningen efterfrågar.

Vi är också helt eniga om att regionerna måste förbättra tillgänglighet och kvalitet i vården genom införandet av digitala verktyg. Att patienten görs mer delaktig genom digital anamnesupptagning, triage och stöd för egenvård är något vi ser nyttan av varje dag och vår systemlösning för detta genomförs nu på försök i ett flertal regioner.

Frågan om ersättningsmodell för digital vård har sedan länge skymt sikten för viktiga framtidsfrågor så vi hade hoppats att den snart kunnat få en lösning. Dagens modell med styckvis ersättning av digital vård är inte hållbar, vård handlar inte om vilket antal ”besök” som utförts utan om kvalitet och resultat. Digitala vårdgivare behöver vara en del av den reguljära vården och kunna ta emot listade patienter med fullt patientansvar. Poängen med digital vård är dock att den saknar geografisk begränsning, en patient på Gotland kan få hjälp av en hudläkare i Göteborg, varför en nationell ersättningsmodell för digifysisk vård vore optimalt.

Vi ser inte att den här utredningen resonerar kring detta. I stället förespråkas en modell som i praktiken betyder en kraftig begränsning av patientens möjlighet att kunna välja var de vill vända sig. Utredningen föreslår att digitala vårdgivare måste kunna erbjuda fysisk vård i närheten av varje patient.

Vi är helt eniga kring att ett digifysiskt vårdsystem är målet men det kommer att ta tid. Att då stänga ner den nationella digitala vårdverksamheten innan vårdsystemet hunnit anpassa sig till en ny modell kommer att innebära ett kraftigt minskat vårdutbud vilket främst kommer att drabba människor utanför storstadsregionerna, där det inte är lika lönsamt att etablera sig och där tillgängligheten till vård redan är mycket låg.

I stället för att strypa den nuvarande nationella digitala vården föreslår vi därför en stegvis modifiering av dagens ersättningsmodell där följande krav måste uppfyllas för full ersättning:

■ Viktiga riktlinjer ska följas; såsom Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer, STRAMAs riktlinjer för antibiotikaanvändning samt rapportering till relevanta kvalitetsregister.
■ Digitala vårdgivare ska ha tillgång till fysiskt vårdnätverk för att kunna fullfölja hela patientansvaret.
■ Vårdbesök ska föregås av triagering (vårdbehovsbedömning) inklusive hänvisning till rätt vårdnivå enligt svenska medicinska riktlinjer.

Ska vi fullt ut realisera digitaliseringens möjligheter bör vi också bredda synen på hur vård värdesätts. I dag ersätter vi bara ”vårdmöten”. Men många processer och moment kan med fördel automatiseras. Skräddarsydda preventionsråd, vårdbehovsbedömning, anamnesupptag och monitorering av medicinering är exempel på insatser som skapar ökad egenmakt för patienten och effektivisering i vården och bör kunna värdesättas.

Styrning och ersättning av morgondagens vård, oavsett vilken teknik eller fysisk plats som är ifråga, måste utformas för att understödja och leda till mer tillgänglig, jämlik och kvalitativ hälso- och sjukvård.

Tobias Perdahl, specialistläkare i internmedicin och medicinsk chef Doktor24

Daniel Kernell, verksamhetschef Doktor24

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev