Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Hårda tag är inte lösningen mot gängkriminaliteten”

Ökad repression är inte vägen mot minskad kriminalitet. Nu måste hela den kommunala organisationen användas som konstruktiv drivkraft, skriver Alf Merlöv, tidigare förvaltningschef i Malmö.

Publicerad: 28 januari 2022, 05:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Jag föreslår inrättandet av ”relationsforum” på skolor i socialt utsatta områden där föräldrar kan träffa personal från kommun, arbetsförmedling, föreningar, bostadsföretag etc, skriver Malmös tidigare förvaltningschef Alf Merlöv.

Foto: Johan Nilsson/TT


Ämnen i artikeln:

KriminalitetGängkriminalitetenFörebyggande insatser

Under de många år jag arbetat i en kommunal förvaltning har jag erfarit en utvecklingsvilja som lett till både framgångar och misslyckanden. När jag som pensionär följer de förändringar som görs för att klara dagens stora utmaningar, blir jag betänksam hur lite mina och mina kollegors erfarenheter syns till.  

Debatten saknas inte vad gäller att förbättra förutsättningarna för de som bor i socialt utsatta områden, förhindra att unga väljer en kriminell bana och hjälpa människor med låg utbildning födda i annat land att komma in på arbetsmarknaden. Tron på ökad repression genom tvångsingripande och minskat försörjningsstöd är argument som dock överskuggar det mesta i den politiska debatten. Vi som varit med ett tag är överens med forskningen, att denna ensidiga inriktning knappast kommer att upptäcka nya vägar för ökad social sammanhållning i vårt land.

Det finns inga enkla lösningar, men den kommunala organisationen är den viktigaste drivkraften. Med befolkningsansvaret är det möjligt att samla de aktörer som är nödvändiga för att stärka den lokala sammanhållningen.

LÄS MER: Verdandi: Hårdare straff leder inte till minskad brottslighet 

Vi vet att utan gymnasieexamen är det svårt att nå en försörjning genom arbete — vilket även i värsta fall kan leda till en kriminell bana. Jag beskriver i min bok ”Bättre kan vi! Eller?” hur skolan som plattform, med inriktning på att fler ska klara behörighet till gymnasiet, måste ha fokus på föräldrars situation. 

Jag föreslår inrättandet av ”relationsforum” på skolor i socialt utsatta områden där föräldrar kan träffa personal från kommun, arbetsförmedling, föreningar, bostadsföretag etc. Mina erfarenheter av konkret samarbete mellan kommunens förvaltningar, med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, näringslivet och representanter för den civila sektorn är goda. Det går att utveckla ett samarbete för att stötta de unga och deras föräldrar. Våra erfarenheter ihop med forskarnas förslag i Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö visar just detta.

LÄS MER: Med moderna sekretesslagar knäcker vi kriminaliteten 

Och så till frågan om finansiering. I de flesta städer vars befolkning i dag har en brokig social och kulturell sammansättning har man växande problem. Därför är det nödvändigt att göra prioriteringar — men också se att det finns en långsiktighet långt utöver vad begränsade projektmedel brukar räcka till. Ser vi vad som bäst gynnar den sociala sammanhållningen kan kommunala resurser fördelas om, man kan ta del av de omfattande sparbelopp som är avsatta för framtida kriser (…har vi inte redan kris?). Men man kan också sluta konkreta avtal med statliga myndigheter. Värdefulla är därtill de insatser som kan mobiliseras i näringslivet, i föreningar och inte minst bland föräldrar och boende intill dessa tilltänkta relationsforum.

Ett hållbart samarbete över tid förutsätter en sammanhållande struktur som måste tränga sig in i den ordinarie hierarkiska ordning som råder. Jag visar i min bok att det går att överträffa de oftast alltför avgränsade insatser som görs idag — men då krävs en överenskommen målinriktning, olika aktörers tydliga bidrag och en öppen dialog under ledning av sammanhållande ledare på olika nivåer. 

Alf Merlöv
Före detta barnomsorgschef, socialchef, utvecklingschef och förvaltningschef i Malmö

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev