onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Här är tre reformer för högre pensioner

Trots att Sverige har näst sämst förutsättningar i världen till pensionssparande saknas viktiga reformer i Januariavtalet för att fler ska kunna nå 80 procent av sin slutlön i pension. Vi har ett trepunktsprogram för bättre pensioner till den nya regeringen, skriver Frans Lindelöw, koncernchef och vd, samt Mattias Munter, pensionsekonom, på pensionsbolaget Skandia.

Publicerad: 21 januari 2019, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Att bli gammal i Sverige ska nämligen inte innebära att behöva gå ner drastiskt i levnadsstandard.” Foto: Nils Jakobsson, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

Löfven 2JanuariavtaletPensionEkonomiPensionärer

Det svenska pensionssystemet är finansiellt stabilt med en bred politisk förankring. Samtidigt vet vi att vårt pensionssystem är satt under mycket hård press. På sikt ser vi en växande stor grupp medelinkomsttagare som arbetat genom hela livet och som ändå inte kommer få en pension som motsvarar förväntningarna. Det gäller nu för våra pensionspolitiker att lösa de kortsiktiga problemen samtidigt som de måste kunna blicka framåt.

Den pensionspyramid som brukar få symbolisera det svenska pensionssystemet är nu starkt utmanad. Vi ser att bottenplattan av pyramiden - den allmänna pensionen – faller för framtida generationer. Det har framförallt med de demografiska förändringarna att göra och det blir allt tydligare att vi kommer att behöva arbeta fler år för att få en rimlig pension.

Mitten på pyramiden – tjänstepensionen - växer i omfång och betydelse. Det innebär att pyramidens mittenstomme kommer att uppta en betydligt större del av pyramiden framöver.

Toppen på pyramiden – det egna pensionssparandet – har hyvlats sönder. Trots att de disponibla inkomsterna och därmed sparutrymmet ökat kraftigt på senare år sparar allt färre svenskar långsiktigt. Politiker, från höger till vänster, har försämrat förutsättningarna för sparande. Detta har lett till att Sverige, enligt det globala pensionsindexet från Melbourne Mercer, numera rankas näst sämst i världen när det kommer till förutsättningar för eget pensionssparande – bara Argentina är sämre.

För att fler ska ha möjlighet att framöver nå närmare 80 procent av sin slutlön i pension behövs en rad reformer. Vi har i ett trepunktsprogram identifierat några områden där det är extra skyndsamt för en ny regering att agera:

Tryggare system öppnar för mer premiepension. En grundläggande tanke med premiepensionssystemet var att skapa förutsättningar för högre pensioner tack vare tillgången till aktiemarknadens avkastning. Det har i allt väsentligt också fungerat. Sedan 1995 har avkastningen inom premiepensionen, trots turbulenta tider, i genomsnitt uppgått till 7,1 procent per år, vilket kan jämföras med inkomstpensionen, på 3,0 procent per år (Fondbolagens förening, 2018). När premiepensionssystemet nu tryggas bör man överväga att öronmärka mer av den allmänna pensionen till förmån för premiepension.
Fler unga i jobb tidigare. Debatten om höjd pensionsålder är viktig men debatten har skapat ett tunnelseende. Att fler unga kommer i jobb tidigare är ännu viktigare för de framtida pensionerna. När Pensionsmyndigheten i dag beräknar typiska pensionsnivåer utgår man i regel från en etableringsålder på 23 år på arbetsmarknaden. Men i själva verket är etableringsåldern upp emot 30 år för stora grupper. Nu behövs politik för en snabbare genomströmning i högre utbildning, en utbyggd sommartermin och sänkta trösklar mellan utbildning och arbete.
En ny bred sparform – Allemanspension. Politiken måste växla spår från att premiera skuldsättning till att uppmuntra långsiktigt sparande. Vi har ett färdigt förslag till en ny bred sparform - Allemanspension. Sparandet skulle vara öronmärkt till pension och skatten på ett sparkapital i Allemanspension skulle motsvara en sjättedel av den nuvarande skatten på sparande i ISK. Det är ett tydligt incitament som vi bedömer åter skulle få fler människor att spara till sin pension i Sverige.

Om pensionsgruppen inte sätter igång ett arbete för att göra det enklare att spara till sin pension så bör den kommande regeringen överväga att gå fram med egna förslag. Att bli gammal i Sverige ska nämligen inte innebära att behöva gå ner drastiskt i levnadsstandard. Målet bör vara att fler svenskar ska kunna nå 80 procent av sin slutlön i total pension.

Frans Lindelöw, koncernchef och vd, Skandia

Mattias Munter, pensionsekonom Skandia

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev