onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Häpnadsväckande syn på ungas arbetsmiljö”

Arbetsmiljöverkets föreskrifter för minderåriga inom arbetslivet är till för att skydda unga så att de blir långvariga på arbetsmarknaden. Det är något som även Företagarna borde värna om, skriver Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem i en replik.

Publicerad: 7 maj 2019, 07:46

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Antalet arbetsolyckor bland minderåriga har ökat. Foto: Colourbox/Phovoir


Ämnen i artikeln:

UngaArbetsmiljöverketSommarjobbArbetsmiljöUngdomarSäkerhet

Replik. Unga människor har ett helt arbetsliv framför sig. Vi vet att ett mycket stort antal ungdomar är ute på arbetsmarknaden under sommartid och att många arbetsgivare tar det ansvar som behövs för att ge de unga en säker miljö. Det är ett häpnadsväckande synsätt på unga människors arbetsmiljö som Företagarna ger uttryck för i sin artikel. Att det sedan kryddas med ironi visar på bristande förståelse för att alla former av arbetsmiljöer och arbetsmoment har sina inneboende risker för ohälsa beroende på sammanhang, vem som genomför arbetsuppgifterna och hur.

En arbetsuppgift som är lämplig för en minderårig, personer under 18 år, är inte nödvändigtvis det för någon annan i samma ålder. Den individuella skillnaden i mognad och utveckling är stor hos ungdomar. Därför är det extra viktigt att arbetsgivare gör en riskbedömning och ser till att det finns tydliga instruktioner och säkerhetsrutiner.

Att vi dessutom ser att antalet arbetsolyckor som drabbar minderåriga har ökat de senaste åren gör Företagarnas inställning än mer allvarlig. Regelverket är till för att skydda unga så att de blir långvariga på arbetsmarknaden.

Arbetsmiljöverkets uppgift är att genom bland annat regelgivning och tillsyn bidra till att ohälsa och olycksfall förebyggs i arbetet samt att en god arbetsmiljö uppnås. Arbetsförhållanden ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Arbete ska planläggas och anordnas så att det kan utföras i en sund och säker miljö.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet är själva kärnan att lokalt på varje arbetsplats värdera riskerna och se till att ohälsa förebyggs för alla, oavsett ålder och förmåga. En minderårig får enligt arbetsmiljölagen inte utföra arbete som medför risk för olycksfall eller för överansträngning eller annan skadlig inverkan på den minderåriges hälsa eller utveckling.

Syftet med Arbetsmiljöverkets föreskrift Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) är att förebygga att den som inte fyllt 18 år genom sin arbetsmiljö drabbas av ohälsa och olycksfall eller får sämre förutsättningar att utvecklas eller tillgodogöra sig utbildning.

I föreskriften har myndigheten meddelat villkor för eller förbud mot att en minderårig anlitas för eller utför arbete som medför påtaglig risk för olycksfall eller för överansträngning eller annan skadlig inverkan på hälsa eller utveckling. Föreskrifternas bilaga innehåller en lista över de riskfyllda arbetsuppgifter som är förbjudna för minderåriga, dessutom rutiner för introduktion, regler för arbetstider i olika åldrar, krav på vårdnadshavares medgivande med mera.

Vad som gör Företagarnas synsätt extra allvarligt är att Arbetsmiljöverket gång på gång kunnat konstatera att mer än hälften av arbetsgivarna inte har ett i enlighet med arbetsmiljölagen tillräckligt bra systematiskt arbetsmiljöarbete. Med ett väl fungerade sådant arbete skulle frågor om vad unga människor, ja faktiskt alla i yrkeslivet, kan arbeta med vara naturligt.

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljö ska vara naturligt, inte ett problem. Företagarna borde vara angelägna om att unga ges goda och säkra arbetsmiljöer som är anpassade till ungas behov och förmåga. Då slipper vi att se unga människor i vår arbetsskadestatistik.

Erna Zelmin-Ekenhem, Arbetsmiljöverkets generaldirektör

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev