Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Grön skatteväxling får fler att resa kollektivt

Ta bort förmånsbeskattningen för arbetsgivare som erbjuder subventionerade resor med kollektivtrafik för sina anställda. Det tycker Marcus Eskdahl (S) och Sibylla Jämting (MP), Region Jönköpings län, som motionerat om saken till SKL:s förbundskongress.

Publicerad: 20 november 2019, 14:14

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Region Jönköpings län är inte ensamma om att vilja öka andelen invånare som reser med kollektivtrafiken, skriver debattörerna.

Foto: Agneta Forssén, Mostphotos


Ämnen i artikeln:

KollektivtrafikSkatterArbetsgivare

Viljan att vara en attraktiv arbetsgivare inom offentlig sektor, inom näringslivet samt inom andra organisationer ställer stora krav på nya arbetssätt. Region Jönköpings län är inget undantag. Vi vill både rekrytera fler kompetenta medarbetare och behålla den personal vi har. Samtidigt innebär arbetspendlingen nya utmaningar att lösa. När antalet bilar på vägarna ökar så blir det längre köer och större brist på parkeringsplatser. För att både kunna lösa klimat- och miljöproblemen och samtidigt erbjuda anställda en attraktiv arbetsplats krävs nya arbetssätt runt kollektivt och hållbart resande. Arbetsgivare behöver kunna erbjuda sina medarbetare subventionerad kollektivtrafik utan att de anställda samtidigt förmånsbeskattas.

Många offentliga organisationer och arbetsgivare har ambitiösa mål för att öka det hållbara resandet. Region Jönköpings län är inte ensamma om att vilja öka andelen invånare som reser med kollektivtrafiken. Men det krävs nytänkande för att lyckas och ekonomiska styrmedel är ett effektivt sätt att få människor att ändra beteende. Från politiskt håll behöver vi kunna ge invånarna i länet bättre förutsättningar att faktiskt ställa om sina resvanor.

Ett exempel på sådan styrning är tjänstebilar med förmånsbeskattning där miljöbilar har särskilda regler och ett lägre förmånsvärde. Personal som använder mer miljövänliga resealternativ än bilen borde också premieras men idag kan inte arbetsgivare erbjuda medarbetare subventionerad kollektivtrafik som gynnar miljö och klimatet utan att den anställde samtidigt får en förmånsbeskattning. Friskvårdsbidrag för personal har länge varit undantag från förmånsbeskattning. Det behövs ett liknande undantag som gynnar personal som vill välja alternativa färdsätt till bilen och då får vi även fler positiva effekter.

Arbetsgivare som erbjuder subventionerade resor med kollektivtrafik kommer att bli mer attraktiva och ha lättare att rekrytera nya medarbetare. Fler medarbetare kommer att börja resa mer miljö- och klimatsmart. Prisvärda biljettpriser kommer att fungera förebyggande mot bilköer och mot kaos i rusningstrafik och på parkeringsplatser. Omställningen till ett mer hållbart samhälle får då en rejäl skjuts framåt!

Offentliga organisationer behöver föregå med gott exempel och ta ansvaret för att ställa om till mer miljö- och klimatsmart verksamhet. Vi har därför lämnat in ett förslag/motion till Sveriges kommuner och landstings (SKL) kongress 27-28 november med anledning av att vi som arbetsgivare i offentlig sektor behöver få bättre möjligheter att både rekrytera personal och ställa om till ett hållbart samhälle. Vi vill att SKL ska driva frågan att staten ska ta bort förmånsbeskattningen för arbetsgivare som erbjuder anställda subventionerade resor med kollektivtrafik. Det gäller såväl offentliga som privata arbetsgivare.

Ett miljö- och klimatundantag ska självklart finansieras och staten behöver göra en skatteväxling som tar bort förmånsbeskattningen för personal. Enligt Januariavtalet mellan S-MP-regeringen och C och L ska det genomföras en kraftfull grön skatteväxling. Höjda miljöskatter ska växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande. Här kan ett borttagande av förmånsbeskattningen för personal vara en del av en grön skatteväxling där vi får fler som arbetspendlar att välja resa med buss och tåg.

Marcus Eskdahl, regionråd i Region Jönköpings län (S), ombud för Jönköpings län på SKL:s kongress

Sibylla Jämting, regionråd i Region Jönköpings län (MP), ersättare för Jönköpings län på SKL:s kongress

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev