Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Göteborg slår undan benen för de fria förskolorna

En förskola är inte en produktionslina, där man stoppar in ettåringar i ena änden och får ut kunniga femåringar i den andra, skriver FSO Fria förskolor, som ser en fördjupad förskolekris i Göteborg, som ett resultat av nya resursfördelningsmodeller.

Publicerad: 13 februari 2019, 08:53

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Den nya göteborgska bidragsmodellen är ett samhällsekonomiskt haveri av stora mått, skriver FSO Fria förskolor.


Ämnen i artikeln:

FörskolaGöteborgBarn

Under 2018 fattade förskolenämnden i Göteborg beslut om att införa en ny resursfördelningsmodell. Beslutet fattades efter ett års utredning, dock utan att kommunens tjänstemän hade kontakt med de fria förskolorna. Resultatet blev ett ogenomtänkt och illa underbyggt beslut, som helt saknade konsekvensanalyser.

När de fria förskolorna protesterade gjorde förskoleförvaltningen panikartade justeringar, som endast har fått marginella effekter. Till och med ledande tjänstemän har offentligt medgett att den nya modellen kommer att leda till att flera fria förskolor, främst föräldrakooperativ, kommer att tvingas stänga.

Situationen för de fristående förskolorna i Göteborg blir nu alltmer ohållbar. I dag vet vi att minst en fri förskola redan har fattat beslut om att stänga, och fler diskuterar att gå samma väg för att undvika konkurs. Vi känner i dagsläget till åtminstone två avvecklingsbeslut i vardande, om situationen fortgår.

Samtidigt växer bristen på utbildade förskolepedagoger – och lokalbristen likaså. Allt fler barnfamiljer får vänta allt längre på platser. Göteborg sedan länge har misslyckats med att uppfylla platsgarantin om plats inom fyra månader. Politiker och tjänstemän sliter med en lång rad problem, hittills utan större framgång. Förtvivlade föräldrar och förskolepedagoger vittnar om allt sämre villkor och förutsättningar som slår direkt mot barnen.

Att i detta läge göra sitt bästa för att slå undan benen på de fria förskolorna genom att försämra bidragen och villkoren för deras fortsatta existens är en obegriplig strategi. Konsekvensen är självklar: Ännu fler barnfamiljer kommer att ha ännu färre platser att dela på.

Om tjänstemännen trodde att man genom hårdare villkor och kraftigt nedskurna bidrag skulle tvinga de fria förskolorna att ta in fler barn, och därmed avlasta den allt längre barnomsorgskön, torde det redan nu vara tydligt att detta var en grov felbedömning. Tusentals barn kan komma att mista sin vardagstrygghet, och ett mycket stort antal pedagoger får söka nya jobb. Många företag, myndigheter och organisationer i Göteborg kommer att se tusentals anställda småbarnsföräldrar tvingas ta ledigt eller sluta för att stanna hemma och ta hand om sina barn. Den nya göteborgska bidragsmodellen är ett samhällsekonomiskt haveri av stora mått.

Det är inte rimligt att fortsätta med besparingar och nedskärningar inom förskolan. Vi riskerar att se kommunala barnfabriker liknande dem som håller på att växa fram i andra storstadsområden, enorma förskolekomplex med hundratals barn som drabbas av stress och inlärningssvårigheter och där pedagogerna går in i väggen på grund av omöjliga arbetsförhållanden.

En förskola är inte en produktionslina, där man stoppar in ettåringar i ena änden och får ut kunniga femåringar i den andra.

Göteborgs stad, släpp prestigen och tänk om, för barnens skull. Riv upp den nya bidragsmodellen, som slår hårt mot både fria och kommunala förskolor. Ta bort den 25-procentiga besparingen på treåringarna och återinför det tidigare välfungerande systemet med genomsnittsbidrag till samtliga fria förskolor. Därmed ges de nödvändiga ekonomiska förutsättningarna för alla förskolor att ge barnen bästa möjliga start på deras livslånga lärande. Det är vi alla skyldiga våra minsta medborgare.

Peter Andersson-Piltz, ordförande FSO Fria förskolor och föräldrakooperativet Snäckskalet

Mimmi von Troil, vd  FSO Fria förskolor

Tidigare ersättningsmodellen

- Bidrag baserat på genomsnittskostnaden per barn i kommunal förskola

- Socioekonomisk ersättning grundad på var barnet var folkbokfört; följer barnet på individnivå

Nya modellen

- Bidrag ändras beroende på vad föräldrarna gör; arbete, studier, arbetslöshet och föräldraledighet. Kan minska med upp till 62 % av ett heltidsbidrag

- Bidraget för 3-åringar har sänkts med 25 %

- Socioekonomisk ersättning grundas på barngruppens sammansättning vid mättillfälle i oktober; följer inte barnet på individnivå

- Socioekonomiska modellen ger mer pengar till pojkar än till flickor

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FörskolaGöteborgBarn

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev