måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Gör samhällsorientering till ett ska-krav”

Christina Alvelin, förvaltningsdirektör vid socialförvaltningen Hisingen, föreslår tre insatser för att förhindra att desinformation om socialtjänsten får fäste.

Publicerad: 27 februari 2023, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Christina Alvelin, förvaltningsdirektör vid socialförvaltningen Hisingen. Foto: Thomas Johansson


Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenDesinformationskampanjen mot socialtjänsten

Desinformationskampanjer är inget nytt fenomen. De organiseras medvetet och mot en viss målgrupp i syfte att vilseleda, manipulera och orsaka förtroendeskada. Det är synnerligen allvarligt när desinformationen riktas mot demokratin och rättsstaten. 

Det sker nu en ökad mobilisering för att bekämpa desinformationskampanjen mot socialtjänsten. Regeringen vidtar flera åtgärder, men insatserna är främst reaktiva, och riktar sig inte mot de orsaker som möjliggör att desinformationen fått fäste. 

LÄS MER: Otillåten påverkan mot var femte medarbetare: ”Vanligare än vi trott”

World Values Survey (WVS) är ett globalt nätverk av forskare som sedan 1981 studerar värderingar och dess inverkan på det sociala och politiska livet. Studierna visar att människors värderingar har stor inverkan på utvecklandet av demokratiska institutioner. Med hjälp av en kulturkarta har WVS visualiserat kulturella skillnader i världen genom att använda sig av två skalor. Den ena skalan mäter synen på livet från ren överlevnad, till tillit och självförverkligande. Den andra skalan mäter graden av traditionella värderingar kring religion och auktoritet samt sekulära värderingar. Sekulär innebär att staten, lagstiftningen och rättstillämpningen ska stå skild från religionen. 

Kulturkartan åskådliggör vilka länder som värderingsmässigt ligger nära respektive långt ifrån varandra. Sverige utmärker sig som extremt och ligger långt från länder med traditionella religiösa föreställningar och låg grad av sekulära värderingar, enligt Institutet för framtidsstudier.

Detta innebär att svenskars syn på tillit till det offentliga, barns rättigheter, familjens roll, jämställdhet samt synen på rätt och fel kan skilja sig väsentligt från värderingar i andra delar av världen. 

Desinformationskampanjen mot socialtjänsten måste ses i ljuset av att det finns skillnader i olika länders grundläggande värderingar. Att förändra värderingar tar tid, men ju längre en människa bor i ett land desto bättre förutsättningar finns. Det kräver dock att människor på ett naturligt sätt möts på olika arenor såsom i arbetslivet, föreningslivet, bostadsområden och under utbildning eller studier och därmed successivt tar till sig demokratiska värderingar.    

I syfte att underlätta nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet finns en lagstadgad skyldighet för kommuner att erbjuda vad som kallas samhällsorientering. Insatsen är frivillig att delta i, med ett upplägg på cirka 100 timmar. Samhällsorienteringen innefattar bland annat kunskap om att bo, bilda familj och försörja sig i Sverige, liksom föräldraskap och individens rättigheter och skyldigheter. 

Generellt gäller att information behöver återkomma och underhållas för att människor ska kunna ta till sig budskapet. För dem som inte förmår studera eller etablera sig på arbetsmarknaden och bor i utanförskapsområden blir det i praktiken omöjligt att naturligt integreras i det svenska samhället, än mindre att socialiseras in i den svenska rättsstatens värdegrund. 

För att bekämpa att desinformation får fäste måste insatser som handlar om att leva, arbeta och bo i Sverige ske inom ramen för de kontaktytor som finns för migranter och flyktingar. Det omfattar såväl kommunala som statliga institutioner. Detta för att möjliggöra socialisering över tid, på liknande vis som samhället tagit ställning för att barn och unga ska socialiseras i grundläggande demokratiska värden genom nioårig grundskola.

Rimliga insatser är att: 

Göra samhällsorientering till ett ska-krav 

Integrera fortlöpande utbildning om svensk demokrati och det svenska samhället inom ramen för SFI och arbetsmarknadspolitiska program för etableringsinsatser.

Möjliggöra att, inom ramen för försörjningsstöd eller statlig ersättning, kravställa deltagande i utbildning likt samhällsorientering för utlandsfödda. 

Christina Alvelin
Magister i utvärdering och styrning samt förvaltningsdirektör vid socialförvaltningen Hisingen

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev