måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Gör något åt bullret i klassrummen

Vissa skolor och förskolor har ljudnivåer på samma höga nivå som verkstadsindustrier. Bullret hämmar koncentrationsförmågan, och därigenom inlärningsförmågan. Det är hög tid att införa obligatorisk akustikkontroll, skriver läraren Isak Skogstad och akustikexperten Colin Campbell.

Publicerad: 9 juli 2019, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Om vi menar allvar med att skapa en skola av högsta kvalitet måste vi säkerställa att elevernas och skolpersonalens grundläggande behov är tillgodosedda. Foto: Folmer/Most Photos


Ämnen i artikeln:

ElevhälsaArbetsmiljöLärareElever

Skolan är en av väljarnas viktigaste frågor. Det är inte konstigt med tanke på hur viktigt det är med ett välfungerande skolväsende för individens frigörelse och för samhällets utveckling. Men att skola anses så viktig beror sannolikt även på att de flesta av oss har en koppling till denna samhällsinstitution; man har en vän som är lärare, eller så kanske man har barn i skolåldern.

På så sätt förstår man att arbetsmiljön i skolan är oerhört viktig för att barnen ska trivas och kunna fokusera på att tillägna sig kunskap, men även för att lärarna ska må bra och känna att de trivs med sitt yrkesval. För att det ska vara möjligt är det viktigt att säkerställa att något så grundläggande som skolans lokaler håller en adekvat nivå. Det är dessvärre inte fallet på många skolor i Sverige i dag.

För snart tio år sedan rapporterade Hörselskadades Riksförbund att två av tre svenska lärare tycker att ljudnivån i skolan är ett problem. Deras granskning visade att vissa skolor och förskolor har ljudnivåer på samma höga nivå som verkstadsindustrier. Detta drabbar direkt elevernas inlärning, då störande ljud hämmar elevernas koncentrationsförmåga – vilket kognitionsvetenskapliga studier i sin tur visar är helt avgörande för att inlärning ska ske i den mänskliga hjärnan.

Det handlar dock inte bara om inlärning. Faktum är att höga ljudnivåer även kan ha direkt negativa konsekvenser för såväl barnens som lärarnas hälsa. Ljud kan ge upphov till stress och andra hälsoproblem, som exempelvis tinnitus samt hjärt- och kärlsjukdomar. En omfattande tysk studie visade att lärares puls sjönk med hela 10 hjärtslag i minuten när man hade förbättrat akustiken i klassrummen.

Så vad har hänt det senaste decenniet? Mycket tyder på att problemen med akustiken i skolor består. Det finns även anledning att tro att det till och med har förvärrats, då alltför många skolor i dag huserar i byggnader och lokaler som inte är konstruerade för skolverksamhet från början.

Det finns dock lösningar på problemet. En första viktig och konkret åtgärd är att börja mäta ljudmiljön. Sådana mätningar har varit lagstadgade vad gäller luftkvalitet inomhus i snart 30 års tid. Att det inte finns något motsvarande kontrollsystem för ljudmiljön är anmärkningsvärt med tanke på hur många studier det finns som har visat att akustiken i skolor har en stor påverkan.

Det är således hög tid att införa en obligatorisk akustikkontroll. Det kan bidra till en bättre arbetsmiljö för såväl elever som lärare. Genom att regelbundet mäta ljudmiljön skapar man ett underlag utifrån vilket man kan ta beslut om adekvata åtgärder för att säkerställa en god akustisk miljö i skolor. Det kan handla om att installera tak- och väggabsorbenter som dämpar ljudet, till att anpassa möbler för att minska skrapljud. Men det kan även handla om mer pedagogiska anpassningar, som att förlägga raster på ett sådant sätt att inte alla elever vistas i korridorerna samtidigt.

Om vi menar allvar med att skapa en skola av högsta kvalitet måste vi säkerställa att elevernas och skolpersonalens grundläggande behov är tillgodosedda. Alla som vistas i svensk skola borde ha rätt till en god arbetsmiljö med lokaler som uppfyller en viss standard vad gäller allt ifrån arkitektur, möbler till såväl luftkvalitet som akustik. Vi vill således uppmana politiker och andra makthavare att börja prioritera dessa grundläggande kvalitetsfrågor. Att införa en obligatorisk akustikkontroll är ett konkret förslag som redan i dag kan implementeras i skolans verksamhet.

Isak Skogstad, gymnasielärare och skribent

Colin Campbell, globalt verksam expert på akustiklösningar för undervisningsmiljöer, Saint-Gobain Ecophon

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev