fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Gör en tillsyn av kvinnors arbetsmiljö”

Vi kräver att kommuner och regioner kartlägger arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården samt social omsorg, skriver Sarah Kullgren, Kristdemokratiska kvinnoförbundet.

Publicerad: 10 maj 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sarah Kullgren, förbundsordförande för Kristdemokratiska kvinnoförbundet.


Ämnen i artikeln:

Kristdemokraterna

Sveriges kvinnor får fortfarande slåss för något så grundläggande som jämställd och jämlik vård, för att få känna sig trygga både i hemmet och på gatan och för att inte slitas ut i det så kallade livspusslet. 

Våldet mot kvinnor har ökat, fler har blivit offer för olika typer av sexualbrott och mammor har begravt sina barn som fallit offer för gängkriminalitetens kulor utan upprättelse. Kvinnor sjukskrivs i större utsträckning och stressar för att få vardagen att gå ihop. Dessutom ser vi en fortsatt ekonomisk ojämlikhet som behöver rättas till, där kvinnor har svårare än män att uppnå en skälig livsinkomst. Efter två mandatperioder med världens första feministiska regering står jämställdhetsutvecklingen still. Inom några områden har den till och med backat.

Vi kan inte acceptera att dolda kvinnosjukdomar fortfarande inte fångas upp och tas på allvar inom vården. Många kvinnor lider av smärta, obehag och psykiska besvär utan att få adekvat behandling. Endometrios och PMDS som drabbar många kvinnor ger en rad svåra symtom där medicinsk behandling är svårt att få. Dessa och flera andra underforskade områden innebär en kraftigt negativ påverkan på hälsa och arbetsförmåga. Trots att en stor majoritet av landets kvinnor föder barn kan vi konstatera att många får gå i åratal med underlivsbesvär efteråt. Utan en god sjukvård och mödravård förnekas halva vår befolkning rätten till ett värdigt och utvecklande liv. 

I Sverige borde man kunna förvänta sig att våld mot kvinnor skulle vara högsta prioritet. Istället har vi höga siffror av våld där över 20 000 anmälningar av misshandel inkommer årligen, med ett mörkertal som kan vara det tredubbla. När det handlar om unga killar och tjejer liksom vuxna som utsätts för hedersvåld så är siffrorna alarmerande – så många som 240 000 i Sverige kan leva under hedersförtryck enligt forskaren Astrid Schlytter. Det är inte värdigt ett land som Sverige.

Vi kan också se att kvinnors kamp för att få ihop livspusslet med arbete, hem och ansvar för barn inte sällan är övermäktigt och leder till både sjukskrivningar och utbrändhet. Varken möjligheten att jobba heltid inom typiska kvinnoyrken, rätten till en sakligt fastställd lön eller en god arbetsmiljö är självklara. Möjligheten att driva företag ser också olika ut. Kvinnliga entreprenörer syns framför allt i välfärdssektorn. Trots det fastnar diskussionerna kring vinster i välfärden och förbud mot dessa. 

Vi kräver nu:

• Att kommuner och regioner prioriterar vård och behandling av kvinnors hälsa och kvinnosjukdomar.

• Att riktlinjer för att förebygga förlossningsskador införs och att en ”mamma-rehab-check” med ett kontinuerligt stöd för rehabilitering ska erbjudas alla nyblivna mammor.

• Att värdegrundsarbete och likabehandlingsplaner prioriteras i skolorna. 

• Att omfattande utbildningsinsatser genomförs inom vård, skola och omsorg för att lättare upptäcka tecken på̊ våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. 

• Att stödet till landets kvinnojourer höjs och permanentas.

• Att föräldrar fritt ska kunna överlåta föräldradagar till varandra och andra närstående.

• Att kommunerna erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid. 

• Att valfrihetsreformerna inom välfärdssektorn värnas. 

• Att kommuner och regioner kartlägger och gör en tillsyn av arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården samt social omsorg.

• Att företagsklimatet förbättras genom en konkurrenskraftig beskattning, minskat regelkrångel och sänkta avgifter för företagen.

Kvinnor ska få bättre förutsättningar att leva sitt liv fullt ut – både i vardagslivet och i yrkeslivet. Ett liv där såväl hälsa som trygghet och ekonomi värnas. Det är dags att ge Sveriges kvinnor ett kvinnolöfte. 

Sarah Kullgren
Förbundsordförande Kristdemokratiska kvinnoförbundet 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kristdemokraterna

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev