tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Glöm inte läkemedlens roll i en god och nära vård”

Svensk sjukvård ska reformeras, men analys och förslag om en av vårdens viktigaste insatsfaktorer, läkemedelsanvändningen, saknas helt. Det skriver Sveriges Farmaceuter, Sveriges Apoteksförening och Apotekarsocieteten, som kräver att farmaceuter och apotek nyttjas bättre i vården.

Publicerad: 21 augusti 2020, 03:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Apotek och farmaceuter finns nära patienterna för att säkerställa en god läkemedelsförsörjning och stödja en god läkemedelsanvändning,” skriver Sveriges Farmaceuter, Sveriges Apoteksförening och Apotekarsocieteten. Foto: Linnea Rheborg/BIldbyrån


Ämnen i artikeln:

VårdkedjorRegionerKommunerLäkemedelApotekPrimärvård

Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) har presenterat förslag om omställningen till en hälso- och sjukvård som ska möta allmänhetens och patienternas behov och framtidens utmaningar.

Utredningen lägger flera viktiga och kloka förslag, men har helt förbisett att analysera och lämna förslag på hur läkemedelsanvändningen i en god och nära vård ska utvecklas och hur apotek och farmaceuter ska samverka med övrig vård och vårdprofessioner.

Läkemedel är en mycket viktig insatsfaktor och receptförskrivna läkemedel står idag för cirka 21 procent av kostnaden för öppenvård, och då ingår inte egenvårdsläkemedel. Den allra vanligaste vårdplanen är att vårda sig själv i hemmet med läkemedel på recept. Många patienter får dock inte den avsedda effekten av läkemedelsbehandlingen till följd av bristande följsamhet, felaktiga eller svårtolkade recept eller missförstånd i kommunikationen.

Farmaceuter är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och gör viktiga insatser för läkemedelsanvändningen både på apotek och inom kommuner och regioner, men yrkesgruppen skulle kunna bidra än mer till läkemedelsanvändningen. När hälso- och sjukvården nu ställer om och börjar utföra mer av vården på andra platser än på sjukhus, till exempel i patientens hem, kommer andelen läkemedel som förskrivs via recept att öka, samtidigt som andelen läkemedel på rekvisition kommer att minska, vilket gör att apotekens och farmaceuternas roll kommer att bli ännu viktigare.

Att ge sakkunnig och individuellt anpassad information och rådgivning är enligt lag en av apotekens tre huvuduppgifter. Apoteksfarmaceuterna ska därigenom förstärka syftet med ordinationen, men för det krävs samarbete och kommunikation med övrig hälso- och sjukvård. I möten med kunder på apotek ingår ofta också vägledning till rätt vårdnivå och stöd till patienter kring läkemedels-användningen inför kontakter med läkare och sjuksköterskor men också egenvårdsrådgivning som i många fall kan minska behovet av andra vårdkontakter.

Reformen innebär enligt förslaget ”en samordnad utveckling av en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården”. Men för att nå dit krävs en fördjupad analys av hur läkemedelsanvändningen kan förbättras inom vården och omsorgen. Apotek och farmaceuter finns nära patienterna för att säkerställa en god läkemedelsförsörjning och stödja en god läkemedelsanvändning. De bör självklart nyttjas i en god och nära vård som gör anspråk på att vara personcentrerad, begriplig och anpassad till patientens hela sammanhang.

Vi anser därför att det är nödvändigt att regeringen ger utredningen ett ytterligare tilläggsdirektiv alternativt tillsätter en särskild utredning med uppdrag att analysera utmaningarna och bristerna i läkemedelsanvändningen i en god och nära vård och lämna förslag på åtgärder. Självklart bidrar vi gärna i detta viktiga arbete!

Ulf Janzon, förbundsordförande, Sveriges Farmaceuter

Johan Wallér, vd, Sveriges Apoteksförening

Karin Meyer, vd, Apotekarsocieteten

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev