Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Genom samverkan förändrar SiS liv till det bättre”

Det kommunala inflytandet finns redan genom samverkan med SiS i varje enskild individs behandlingsplanering. Denna samverkan är väldigt angelägen för SiS eftersom vårdkedjan efter tiden på SiS måste fortsätta i kommunens regi, skriver tre företrädare för SiS.

Publicerad: 26 augusti 2020, 13:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”SiS använder evidensbaserade behandlingsmetoder och program, och behandlingen planeras alltid tillsammans med socialtjänsten,” skriver företrädare för SiS.

Foto: Sten-Åke Stenberg/Mostphotos


Ämnen i artikeln:

TvångsvårdKommunerKvalitet

Marie Bladholm (M) och Anette Snejbjerg (C) från Värmdö kommuns socialnämnd efterlyser i en debattartikel den 18 augusti kommunalt inflytande över Statens institutionsstyrelse (SiS).

SiS välkomnar en öppen debatt och vi har alla mycket att vinna på en fördjupad samverkan inom den sociala sektorn där vi kan lära av varandra.

SiS står för en mycket liten och specialiserad del av samhällets sociala insatser. Varje år placerar kommunerna mer än 30 000 barn och ungdomar i dygnsvård. Av dessa kommer cirka 1 000 till SiS där alla frivilliga alternativ inte har fungerat.

Även efter ett beslut om tvångsvård är det kommunen som beslutar om vårdform och vårdkvalitet och när insatsen ska avbrytas. Förvaltningsrätten beslutar aldrig var den unge ska placeras och kommunen kan när som helst besluta om utskrivning ifall ett annat vårdalternativ skulle bedömas som mer lämpligt. Det kommunala inflytandet finns redan genom samverkan med SiS i varje enskild individs behandlingsplanering. Denna samverkan är väldigt angelägen för SiS eftersom vårdkedjan efter tiden på SiS måste fortsätta i kommunens regi.

Cirka 80 procent av intagningarna på SiS ungdomshem sker som omedelbara omhändertaganden. Dygnsavgiften på våra tjänster kan tyckas vara hög, men det är vad som krävs för att bedriva en specialiserad tvångsvård dygnet runt för dessa svåra grupper. För privata eller kommunala HVB-hem, som är ett alternativ kommunen kan välja, ligger kostnaden oftast lägre – men inte alltid. Men där är vården och behandlingen inte lika personalkrävande och specialiserad som inom SiS, och de har heller inte de särskilda befogenheter SiS har för att skydda ungdomarna.

För några månader sedan avslutade Statskontoret en stor översyn av SiS. De konstaterade att SiS medarbetare har ett starkt engagemang och att ungdomar och klienter överlag är nöjda och upplever vistelsen som trygg. Statskontoret konstaterar också att socialtjänsten överlag är nöjd med SiS. Men ingen verksamhet är så bra att den inte kan bli bättre.

De förslag till utvecklingsområden som Statskontoret kom med i sin rapport har SiS nu börjat implementera. Det handlar bland annat om förmåga att skapa effektivare vårdkedjor, säkerhetsarbete och behandling av grupper med särskilda resursbehov. SiS bygger nu upp en ny säkerhetsorganisation och satsar på avdelningar för att kunna ta hand om de mest vårdkrävande. Nu påbörjas också ett samarbete med regionernas psykiatri för att kunna vårda och behandla ungdomar som även har stora behov av psykiatrisk vård.

SiS använder evidensbaserade behandlingsmetoder och program, och behandlingen planeras alltid tillsammans med socialtjänsten som också har rätten att skriva ut en ungdom från SiS när som helst.

Resultaten motsvarar det kan man förvänta sig för de grupper med komplexa behov och svåra problem som placeras hos SiS. Det ser vi när vi jämför resultaten med andra länder för motsvarande grupper som inom SiS. Det betyder inte att vi är nöjda eller att vi inte alltid strävar efter att förbättra resultaten. SiS måste följa samhällsutvecklingen och anpassa vården och behandlingen efter de nya utmaningar som vi alla ställs inför inom den sociala sektorn.

SiS välkomnar en debatt men också att vi alla känner ansvar för samverkan. Vi möter dagligen berättelser om upplevelser av utanförskap och en känsla av att ha blivit övergiven av samhället, både inom ungdomsvården och missbruksvården. Genom bättre samverkan blir samhället också ett bra stöd för verklig förändring i dessa människors liv utan missbruk och kriminalitet.

Malin Östling, verksamhetsdirektör ungdomsvård söder, SiS

Robert Stenbom, verksamhetsdirektör ungdomsvård norr, SiS

Birgitta Dahlberg, tf verksamhetsdirektör missbruksvård, SiS

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev