måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ge vårdgivarna tillgång till patienternas journaler”

85 procent av de tillfrågade i Skånepanelen vill att ens behandlande vårdgivare ska ha tillgång till journaluppgifter från andra vårdgivare. Det är hög tid att regeringen gör det möjligt, annars riskerar vi att bryta mot lagen, skriver Region Skånes regionråd Annette Linander (C) och regionstyrelseledamot Mattias Olsson (S).

Publicerad: 8 oktober 2020, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Den nuvarande lagstiftningen har lett till att vården i dag har en rutin där ett samtycke från patienten inhämtas vid varje fysisk vårdkontakt,” skriver Annette Linander (C) och Mattias Olsson (S).

Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos


Ämnen i artikeln:

PatientjournalerSekretessPatienter

Vi hälso- och sjukvårdspolitiker har alla hört samma historia. Hur patienter gång på gång tvingas upprepa sin sjukdomshistoria. Hur läkaren inte känner till ordinationer från det senaste besöket eller vilken medicin som patienten är allergisk emot.

Det här skapar stor frustration och innebär att våra kroniska patienter själva tvingas bära information mellan olika vårdgivare. Det borde inte behöva vara så. Det borde vara sjukvårdens ansvar.

En majoritet av skåningarna säger samma sak. 85 procent av de tillfrågade i Skånepanelen vill att ens behandlande vårdgivare ska ha tillgång till journaluppgifter från andra vårdgivare. De som inte vill dela sin information ska så klart ha möjlighet att spärra information. Men den stora majoriteten ska inte behöva ge samtycke om och om igen vid varje besök. Här har lagstiftningen inte hängt med patienterna önskan om delaktighet.

De flesta skåningar känner inte ens till att vårdgivaren inte har tillgång till all information per automatik. Och än värre är att sjukvården är förhindrad av en föråldrad lagstiftning att få all nödvändig information inför ett vårdmöte.

Den nuvarande lagstiftningen har lett till att vården i dag har en rutin där ett samtycke från patienten inhämtas vid varje fysisk vårdkontakt. Det innebär att personalen inte har tillräckliga förutsättningar att förbereda sig inför ett inbokat möte. Det kan ske först när patienten är på plats och kan samtycka.

I Skåne har vi fattat ett politiskt gemensamt beslut att ta ett helhetsgrepp om den digitala miljön genom en miljardsatsning på Skånes Digitala Vårdinformationssystem (SDV).

Det moderna vårdinformationssystemet har många nya funktioner som inte bara kan hjälpa hälso- och sjukvården att förbättra arbetsmiljö samt minska vårdskador och lidande. Dessutom vet vi att det är en förutsättning för en större patientmedverkan i den egna vården.

De möjligheterna förutsätter dock insamling och användande av patientinformation i en större omfattning än vad som med gällande lagrum är möjligt.

Patientintegriteten och allmänhetens förtroende kommer vi aldrig att kompromissa med. Men när utebliven information medför en direkt risk för patientens hälsa, eller när information om patienten kan förbättra behandlingen, behöver vi lyfta frågan hur patientsäkerheten kan förbättras – utan att patientens integritetsskydd försämras.

I dag skyddar sekretesslagstiftningen en patient så mycket att det börjar bli patientosäkert.

Vi uppmanar därför regeringen att snabbt ta upp de förslag kring förändrad lagstiftning inom detta område som Skånes politiker ställer sig bakom:

■ Ta bort kravet på aktivt samtycke från patienten för att behandlande vårdpersonal ska få ta del av andra vårdgivares patientinformation.
■ Koppla den medicinska informationen till patienten i stället för till organisatoriska enheter.
■ Moderna kliniska beslutsstödsystem behöver hämta information från en lång rad olika typer av vårdinsatser för att till exempel kunna analysera risken för förekomst av sepsis (blodförgiftning). För att nå sin fulla potential behöver dessa system därför tillgång till information från samtliga vårdinstanser som har relevant vårdinformation om patienten.
■ Möjliggör att information från flera vårdgivare kan sammanställas för kvalitetssäkring.

SDV sjösätts nästa år, det involverar drygt 30 000 medarbetare i Region Skåne och påverkar drygt 1,3 miljoner skåningar. Regeringen måste agera nu. Annars förhindras ett viktigt arbete för att förbättra för både patienter och personal.

Annette Linander, regionstyrelsens 1:e vice ordförande (C), regionråd med särskilt ansvar för digitalisering, Region Skåne

Mattias Olsson, ledamot regionstyrelsen (S), Region Skåne

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev