Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Ge oss en hållbar sjukförsäkring, Shekarabi

En av de mest akuta frågorna vår nya socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) måste ta tag i är dagens föråldrade sjukförsäkringssystem. Vi uppmanar vår nya minister att ge Sverige ett modernt, hållbart och verklighetsanpassat sjukförsäkringssystem, skriver Unionens ordförande Martin Linder.

Publicerad: 7 oktober 2019, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vi ser hur medlemmar kläms mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen samtidigt som de inte vill något annat än att bli friska och återgå till sitt arbete,” skriver Unionens ordförande Martin Linder.

Foto: Kzenon, Colourbox / Ninni Andersson, Regeringskansliet


Ämnen i artikeln:

SjukförsäkringFörsäkringskassanArbetsförmedlingenArdalan ShekarabiSjukskrivningar

År 2008 beslöt sig Alliansregeringen för att genomföra en sjukförsäkringsreform som innebar att bedömningen av rätten till sjukpenning görs enligt olika tidsgränser, den så kallade rehabiliteringskedjan. Målet var färre sjukförsäkrade och minskade kostnader.

Förändringar resulterade i den omtalade ”dag 180”. När den sjukskrivne passerat sin 180:e sjukdag blir denne bedömd utifrån möjligheten att vara tillräckligt frisk för att klara av ett ”normalt förekommande arbete”. Det kan handla om lättare administrativa arbeten. Om Försäkringskassan anser att den sjukskrivne är tillräckligt frisk för att klara av sådana uppgifter hänvisas denne till Arbetsförmedlingen i jakt på jobbet.

Problemet är att det bara fungerar i teorin. I praktiken finns inte denna typ av arbeten att få. Konsekvensen blir att tusentals personer är för sjuka för att få de jobb som finns, men för friska för att få sjukersättning enligt rådande regler. Det enda som kan uppnås är Försäkringskassans mål om ett färre antal sjukskrivna. Oavsett om det innebär att de sjuka faktiskt blir friska.

Det finns dock två undantag för att skjuta upp den sjukes prövning mot de så kallade normala jobben.

Det ena undantaget stavas ”särskilda skäl”. Här är villkoret att det ska finnas ett medicinskt underlag av tydliga diagnoser – i motsats till diffusa diagnoser – som visar på att den försäkrade kommer att vara helt tillbaka i arbete senast dag 365 av sjukskrivningen.

Men även här återfinns ett stort systemfel som inte stämmer med den verklighet vi befinner oss i. De diffusa diagnoserna, som tillexempel utmatningssyndrom, ökar lavinartat.

Sedan 2008, då sjukförsäkringsreformen infördes, har andelen sjukskrivningar till följd av psykiska diagnoser ökat med närmare 55 procent.

Med dagens formuleringar har arbetstagare med en psykiskt diffus diagnos inte samma möjlighet till ersättning och rehabilitering som en arbetstagare med en fysiskt tydlig diagnos.

Unionen möter dagligen medlemmar som vill komma tillbaka till jobbet från en sjukskrivning. Vi ser hur medlemmar kämpar med rehabilitering och oroar sig för sjukpenningen. Vi ser hur medlemmar kläms mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samtidigt som de inte vill något annat än att bli friska och återgå till sitt arbete.

Vi uppmanar därför Ardalan Shekarabi att omgående modernisera och verklighetsanpassa sjukförsäkringssystemet. Det absolut viktigaste i en sådan reform är:

Att Försäkringskassans bedömningar mot ”normalt förekommande arbete” vid dag 180 måste ha en verklighetsförankring och göras i relation till hur arbetsmarknaden ser ut i stort.
Att särskilda skäl ska kunna tillämpas oavsett diagnos.

En reform av sjukförsäkringen är avgörande för att vi tillsammans ska skapa hållbara arbetsplatser med hållbara individer.

Martin Linder, ordförande Unionen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev