Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ge kommunerna möjlighet att stötta arbetssökande”

Utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken väcker snarare frågor än ger oss svar. I krisen som följer coronapandemin med rekordhög arbetslöshet behöver arbetsmarknadsinsatserna intensifieras och skyndas på. Vi och många andra kommuner har kompetens och kapacitet att påbörja jobbet. Nu. Det skriver kommunalrådet i Nacka Filip Wiljander (M).

Publicerad: 19 augusti 2020, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det finns kommuner som Nacka, vilka har kapacitet att mot statlig ersättning ta över och påbörja uppgiften att få ut fler arbetssökande i arbete.


Ämnen i artikeln:

ArbetsförmedlingenArbetsmarknadKommunerArbetslöshet

Över 600 000 personer beräknas i början av nästa år vara inskrivna som arbetslösa. Storstadsregionerna, där marknaden för privata utförare av arbetsmarknadsinsatser är god, väntas drabbas hårdast. För att möta vågen av arbetslösa är planen att omfördela resurser internt inom Arbetsförmedlingen, samtidigt som man tillgängliggör fler och tidigare insatser för de som står längre från arbetsmarknaden. Bland annat ska fler personer än tidigare hänvisas till det så kallade ”Stom”, ”Stöd och matchning”, där upphandlade underleverantörer utför insatserna.

Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar konstaterar dock i en intervju med Sveriges radio den 24 juni att ”resursläget inom myndigheten är pressat och ambitionsnivån måste sänkas”. Resurserna räcker alltså inte till att bevilja insatser till långtidsarbetslösa eller personer med behov av särskilt stöd. Stom-leverantörerna är redo, kunderna är kända men besluten om insats drar ut på tiden. Samtidigt finns kommuner som liksom Nacka har kapacitet att mot statlig ersättning ta över och påbörja uppgiften att få ut fler arbetssökande i arbete.

I början av sommaren presenterades betänkandet av regeringens utredning om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken. Utredningen bekräftar att kommuner har incitament i form av högre kostnader för ekonomiskt bistånd och därför har och tar ansvar för vissa delar av arbetsmarknadspolitiken – trots avsaknad av statlig ersättning. Vidare visar utredningen att lagen medger att kommuner på olika sätt bistår Arbetsförmedlingen i genomförandet av arbetsmarknadsinsatser mot ersättning. Gott så. Utredningen lämnar dock svaret på frågan om att delegera ansvar till kommuner hängande i luften. Till det krävs en ny utredning menar utredaren.

I början av året skrev Nacka ett brev till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) där vi erbjöd oss att dela med oss av vår erfarenhet av matchande och rustande insatser via kundval som sedan 2010 finns i kommunen. Vi sade att vi kan utföra 100 procent av Arbetsförmedlingens uppgift för ”arbetsmarknads- och etableringsinsatser” till 90 procent av kostnaden. Då fick vi inget svar. Vi hoppades att utredningen om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiken skulle ge klarhet, men staten är oss fortfarande svaret skyldiga.

Maria Mindhammar har kallat läget för ”den största krisen i modern tid”, och den kommer att drabba Stockholmsregionen allra värst. Vi saknar dock en bättre analys av storstadsregionernas särskilda förutsättningar. I kris krävs kreativitet, samarbete och lokala lösningar som går utöver det vanliga. Det är oförsvarbart att bortse från den kapacitet att bidra i krisarbetet som finns i kommunerna, och specifikt i Nacka där kundvalssystemet är redo att skalas upp omedelbart. Vi vill därför ännu en gång uppmana regeringen att bevilja statlig ersättning till oss och andra kommuner som på lokal basis kan stötta Arbetsförmedlingen i arbetet med stöd och matchning här och nu.

Vi står beredda för att snabbare få personer i arbete och på så sätt hjälpa landet på fötter. Nu väntar vi på att regeringen ska agera!

Filip Wiljander, kommunalråd (M) ordförande för arbets- och företagsnämnden i Nacka

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev