måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ge företagen en möjlighet att äga sitt eget avfall”

Regeringen behöver ge företag möjligheten att arbeta cirkulärt med sitt avfall och på så sätt minska sina klimatutsläpp. Ett frival för företagens hushållsliknande avfall behöver därför införas snarast, skriver Svenskt Näringsliv tillsammans med representanter för flera branschorganisationer.

Publicerad: 4 november 2021, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Det är dags för näringsminister Ibrahim Baylan (S) och miljöminister Per Bolund (MP) att visa att regeringen menar allvar med Sveriges handlingsplan för cirkulär ekonomi, ” skriver debattörerna.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet


Ämnen i artikeln:

AvfallSvenskt NäringslivCirkulär ekonomi

En ökad återanvändning och återvinning av produkter, material och avfallsflöden kan minska de konsumtionsbaserade koldioxidutsläppen kraftigt och därmed bidra till att uppnå Sveriges klimatmål. 

Många företag utvecklar nya samarbeten och tekniker för att öka återvinningen och återanvändningen, men det finns fortfarande hinder som försvårar arbetet. Sverige går just nu mot ett ökat kommunalt monopol av avfallsflöden, efter att regeringen har infört begreppet ”kommunalt avfall” i lagstiftningen vid implementeringen av det reviderade avfallsdirektivet. Ett utökat kommunalt monopol leder utvecklingen bort från hållbara cirkulära lösningar i näringslivet.

Naturvårdsverket har i en nyligen publicerad vägledning angett att man bör tolka begreppet ”kommunalt avfall” som att kommunen nu har ägandeskap över hushållsliknande avfall från butiker, kontor, hotell och restauranger. Detta går emot regeringens uttryckliga avsikt vid implementeringen av avfallsdirektivet.  

Osäkerheten kring tolkningen av begreppets innebörd leder nu till att många företag är oroliga över att de riskerar att bryta mot lagstiftningen när de låter privata entreprenörer hämta, förädla och cirkulera deras avfall. Regeringens otydlighet i frågan är anmärkningsvärd och den hindrar företagens fortsatta arbete med att utveckla cirkulära material- och produktflöden. 

LÄS OCKSÅ: Plasten värst: ”Producenterna måste ta större ansvar” 

Att företagen har rätt till sitt hushållsliknande avfall är en självklarhet i våra grannländer. Genom flera domar och dispenser har även vissa typer av verksamheter och företag i Sverige redan äganderätt över berörda avfallsflöden sedan lång tid tillbaka. Det har gett företagen möjlighet att utveckla tekniker för att sortera och förädla sitt avfall. 

Ett utökat kommunalt ansvar skulle dels tillintetgöra redan gjorda investeringar och befintliga hållbarhetslösningar, dels hindra ny innovation. Det finns också en risk att svenska företag får en konkurrensnackdel gentemot företag i andra länder. 

För att företagen ska kunna fortsätta att utveckla cirkulära lösningar, krävs en tydlighet kring ägarskap för avfallet. Först då kan nödvändiga investeringar i ny teknik och storskaliga cirkulära lösningar genomföras. 

LÄS OCKSÅ: Tuffa målet: 16 procent lägre utsläpp – varje år

Regeringens handlingsplan för omställningen till cirkulär ekonomi pekar ut näringslivet som centralt för att driva utvecklingen framåt. Svenska företag är i dag i internationell framkant när det gäller nya innovativa cirkulära lösningar. Det är därför viktigt att regeringen uppmuntrar, och inte försvårar, arbetet som företagen bedriver:

Regeringen behöver införa det så kallade frivalet snarast, enligt förslag som nyligen har lagts fram av en statlig offentlig utredning. Frivalet innebär att verksamhetsutövare själva ges möjlighet att ansvara för sitt uppkomna ”kommunala avfall”.  Många remissinstanser, däribland Naturvårdsverket, stödjer ett införande.

Som ett andra steg behöver regeringen tydliggöra ansvarsfördelningen kopplat till begreppet ”kommunalt avfall” och säkerställa att det kommunala monopolet inte utökas. Det måste vara en självklarhet att verksamheter som vill ta hand om sitt eget avfall på ett ansvarstagande sätt faktiskt får möjlighet att göra det. 

Det är dags för näringsminister Ibrahim Baylan (S) och miljöminister Per Bolund (MP) att visa att regeringen menar allvar med Sveriges handlingsplan för cirkulär ekonomi. Införande av frivalet är nödvändigt för att nå resurseffektiva flöden men också för att möjliggöra satsningar på innovation och nya investeringar för att cirkulera aktuella avfallsströmmar.

Lina Håkansdotter
Avdelningschef Hållbarhet och Infrastruktur Svenskt Näringsliv

Viveke Ihd
Vd Återvinningsindustrierna

Anna Wallén
Näringspolitisk chef Visita

Mats Hedenström
Näringspolitisk chef Svensk Handel

Martin Andersson
Näringspolitiskt ansvarig Svensk Dagligvaruhandel

Cecilia Tall
Generalsekreterare Teko

Pär Bygdeson
Vd Livsmedelshandlarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev