söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ge fler lärare kompetens att värdera digitala läromedel”

Vi uppmanar Skolverket och utbildningsdepartementet att öka samarbetet med oss, skriver Karin Hermansson, Ifous och Jannie Jeppesen, Swedish Edtech Industry.

Publicerad: 16 januari 2023, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Karin Hermansson, vd för Ifous, och Jannie Jeppesen, vd för Swedish Edtech Industry.

Foto: Johan Marklund


Ämnen i artikeln:

Digitala läromedel

Lagom till jul överlämnade Skolverket till regeringen en ny strategi för skolans digitalisering, med fokus på kvalitet i undervisningen. Nu behövs ett gemensamt ansvarstagande för frågan.

Digitaliseringen förtjänar ett bättre öde än att bli slagträ i en debatt för eller emot. Låt oss i stället samlas kring vår gemensamma önskan att kvalitet ska genomsyra alla delar av svensk skola. Genom att stärka lärares förmåga att välja och värdera vilka lärresurser de använder kan vi höja kvaliteten.

LÄS MER: Ny utredning: Dyrt ha ansvar för elever om friskolor stängs 

Svensk skola behöver en digital utveckling som vilar på vetenskaplig grund och utgår från rektorernas, lärarnas och elevernas behov. Fokus måste ligga på likvärdighet och undervisningskvalitet. Därför är det hög tid att myndigheter, skolhuvudmän, akademi och näringsliv tar gemensamt ansvar för att skapa och använda de arenor för samarbete som behövs.  

Sveriges skolhuvudmän driver, genom forskningsinstitutet Ifous, just en sådan samarbetsarena: Swedish Edtest. Där möts lärare och utvecklare av utbildningsteknologi, edtech, i konkreta undervisningssituationer. Syftet är att på vetenskaplig grund stärka lärares kompetens att kritiskt värdera och välja digitala lärresurser och samtidigt ge utvecklarna ökad möjlighet att utveckla lärresurser med hög kvalitet.

Nu behövs fler som vill ta gemensamt ansvar. Som företrädare för skolhuvudmän och bransch uppmanar vi Skolverket och utbildningsdepartementet att öka samarbetet med oss och att bygga vidare på de erfarenheter av samarbeten som redan finns.

Digitaliseringsstrategins mål och prioriteringar ger en tydlig vägledning om vad samarbetet kan fokusera på. Strategins tydliga skrivning om innovativa arbetssätt skapar en tydlig öppning för såväl Skolverket som departementet att legitimera vårt arbete, men också bidra ekonomiskt för att vi ska kunna nå ut till fler.

Tillsammans måste vi:

1. Stärka lärarnas kompetens att välja och värdera lärresurser som passar undervisningen. Skolan behöver medvetna lärare som väljer de resurser som är mest lämpade för undervisningen. Det är professionen som ska avgöra vilka sorts lärresurser de behöver.

2. Verka för digitalisering på vetenskaplig grund. Att säkerställa undervisning av hög kvalitet kräver resurser, kunskap och forskning som utgår från praktikens behov. I det arbetet behövs flera olika kompetenser.

EU-kommissionären för innovation, forskning, utbildning och ungdom, Mariya Gabriel, har tydligt efterfrågat mer samarbete för skolans digitala utveckling. Flera europeiska länder utvecklar nu samarbetsarenor med Swedish Edtest som förebild. Två av målen i EU:s handlingsplan för digital utbildning är att stärka lärarnas digitala kompetens och säkra digitala tjänster och verktyg av hög kvalitet. Kommissionen finansierar nu ett treårigt projekt, Empower Ed, där vi leder delen som ska stärka utvecklingen av liknande testarenor i Europa.

Swedish Edtest har en fungerande modell för samverkan och arenan är förberedd för uppskalning.

Utvärderingar av Swedish Edtest visar att de lärare som deltagit har ökat sin digitala kompetens. Testmodellen som används bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet och den ger förutsättningar för ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete på huvudmanna- och skolnivå. Ifous erfarenhet av forskning och utveckling är en utgångspunkt för att ytterligare bygga upp den vetenskapliga grunden och för att tillämpa den i den konkreta undervisningssituationen i klassrummen.

Låt oss fortsätta gå i bräschen! Med Skolverkets och utbildningsdepartementets stöd kan arbetet nå fler lärare och huvudmän. Tillsammans kan vi säkerställa en digital utveckling av hög kvalitet och göra Sverige till ett europeiskt kunskapscentrum för skolans digitalisering – vilket i sin tur attraherar både mer europeiska forskningsmedel och fler bolagsetableringar.

Karin Hermansson
Vd Ifous

Jannie Jeppesen
Vd Swedish Edtech Industry

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Digitala läromedel

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev