Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Går SKR i takt med sina medlemmar?” 

I dagarna går SKR in i skarpa förhandlingar om nya kollektivavtal. Man kan tro att förhandlingsarbetet sker i en stor process med god insyn och påverkansmöjlighet från kommuner och regioner. Men så fungerar det inte. Kollektivavtalen tas fram helt utan insyn från oss arbetsgivare ute i verkligheten, skriver Forshaga Kommuns kso Per Lawén (S).

Publicerad: 20 oktober 2020, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

SKR:s demokratiska process i arbetsgivarfrågor är i behov av reformering, skriver Per Lawén.

Foto: Adam Wrafter/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

AvtalsrörelsenSKRLönebildningKollektivavtalVälfärdArbetsgivareAvtalsrörelsen 2020

Går Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i takt med medlemmarna? Frågan är både aktuell och berättigad.  I dagarna går SKR in i skarpa förhandlingar som påverkar ungefär 1,2 miljoner av våra välfärdsarbetare. Att vara arbetsgivare är ett stort ansvar, då vi alla vet att det är insatsen från just dessa välfärdsarbetare som slutligen avgör om vi lyckats leverera det som våra invånare vill ha. Alla sjunger unisont lovsången över våra välfärdsarbetare, men sanningen är att det är få som vill betala för arbetsinsatsen.

Man kan tro att förhandlingsarbetet för att ta fram nya kollektivavtal sker i en stor process med god insyn och påverkansmöjlighet från kommuner och regioner. I själva verket är det en liten grupp som fastställer ett fluffigt styrdokument och en allt mindre och mindre grupp som påverkar förhandlingarna. Kollektivavtalen, basen för att skapa engagemang och skäliga villkor, ökad jämställdhet med mera tas fram helt utan insyn från oss arbetsgivare ute i verkligheten.

Ett sätt att förbättra denna viktiga process är att införa ett avtalsråd och rätten att motionera om vilka förändringar som är önskvärda för våra anställda.

Arbetsmarknadens parters frihet att teckna kollektivavtal om löner och villkor innebär samtidigt att parterna ansvarar för att åstadkomma en väl fungerande lönebildning på svensk arbetsmarknad. Det innebär att parterna förutsätts ta hänsyn till det samhällsekonomiska utrymmet, samtidigt som lönebildningen ska vara jämställd och ha en utjämnande effekt. De så kallade nollavtalen bör därför undvikas för att minimera oönskade och godtyckliga lönespridningar mellan kommuner, regioner eller branscher.

Risken är uppenbar att kommuner som har det gott ställt kan betala mer och få önskvärd kompetens medan andra självfallet får den omvända effekten. Detta skapar inga förutsättningar för likvärdighet mellan kommuner som kommunutredningen så varmt förespråkar.

Forshaga kommun anser i korthet att följande borde utgöra centrala inslag i nya kollektivavtal:

■ kollektivavtalen ska vara centrala och normerande i sin form för att säkerställa lika behandling och tolkning av bestämmelser för våra anställda,
■ lön och arbetsvillkor ska återspegla arbetsmarknaden i övrigt,
■ avtalen bör öppna för ett ökat samarbete mellan kommunerna i och med förändringarna i kommunallagen som möjliggjort detta,
■ avtalen bör ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv och kunna erbjuda de anställda både utveckling och trygghet i arbetslivet,
■ avtalsperiodens längd ska vara lång och flerårig för att stödja en långsiktig strategisk planering, förutsägbarhet och möjlighet till adekvata ekonomiska processer,
■ löneavtalet ska innehålla individuellt garanterade löneökningar och kollektiva bestämmelser om lägstalöner samt möjliggöra reallöneförbättringar,
■ kollektivavtalen bör vara konkurrensneutrala för att undvika undanträngningseffekter.

Detta står i bjärt kontrast mot SKR:s synsätt att lönen ska sättas så nära verksamheten som möjligt, gärna direkt i dialog mellan chef och medarbetare ute på arbetsplatserna. Detta ger ingen önskvärd förutsägbar lönestruktur, som ger rättvisa och rimliga lönevillkor. Däremot så lägger vi 2,4 miljoner arbetstimmar av välfärden på lönesamtal som i de flesta fallen resulterar i kaffevedspengar.

Sammantaget är SKR:s demokratiska process i arbetsgivarfrågor i behov av reformering, med målet att ha en större öppenhet och möjligheter till påverkan!

Per Lawén, kommunstyrelsens ordförande (S) Forshaga Kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev