Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

GAPF: Vänd inte ryggen åt de hedersförtryckta!

18 år har gått sedan Fadimes död, men trots all debatt så har hedersförtrycket snarare ökat än minskat i det svenska samhället, skriver företrädare för föreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime, som hoppas få politiskt gehör för sina förslag för ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck.

Publicerad: 21 januari 2020, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

18 år efter Fadimes död har hedersförtrycket ökat i det svenska samhället, skriver debattörerna.

Foto: Ulla Andesong, GAPF/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

HedersvåldHederskulturJämställdhet

År 2002 sköts Fadime Sahindal till döds av sin egen far. Att hans dotter vågade älska fritt, var för honom ett angrepp på hans heder, som han ansåg måste rentvås.

“Jag hoppas att ni inte vänder dem ryggen, att ni inte blundar för dem.“

Så sa Fadime i sitt tal i riksdagen, några månader innan hon avrättades. Hon vädjade till oss att inte glömma alla de kvinnor som lever under hedersförtryck. Vi på GAPF, besvarar hennes vädjan genom att inte vika oss i kampen mot hedersförtryck, och vi gör vårt yttersta för att hjälpa hedersutsatta kvinnor. Det är sorgligt att konstatera, hela 18 år efter Fadimes död, att hedersvåld och förtryck har ökat och blivit ett ännu större problem i det svenska samhället.

Till minne av Fadime håller GAPF de årliga Fadimedagarna. Årets tema är Fadime är död – Hedersvåldet lever! De senaste åren har hedersförtrycket i Sverige synliggjorts i ett antal olika studier. Senaste studien i ämnet är Ung018 från Tris (Tjejers rätt i samhället). Den omfattar ungdomar i de kommunala tätortsskolorna i Uppsala och konstaterar bland annat följande:

”Långt större andel flickor (66 procent) än pojkar (35 procent) med utomnordiskt födda föräldrar förväntas vänta med sex tills de gifter sig. Även inom gruppen unga som har en förälder född utanför Norden finns det tydliga könsskillnader. Det som utmärker ungdomarnas svar är att en mycket begränsad andel flickor (3 procent) respektive pojkar (3 procent) med föräldrar födda i Norden omfattas av ett oskuldskrav. Dessutom finns det inga könsskillnader bland flickor och pojkar med föräldrar födda i Norden.”

Dessa skillnader sätter strålkastaren på den bristande jämställdheten såväl mellan könen som mellan barn med föräldrar födda i respektive utanför Norden. Något måste göras.

Flickor med oskuldskrav på sig är också utsatta för hot om våld. För dessa flickor gäller restriktioner i kärleksrelationer och valet av framtida partner, de riskerar att bli bortförda och bortgifta etc. De är med andra ord offer för hederskulturens olika förtrycks- och våldsmekanismer.

Nyligen larmade UD om att antalet unga svenskar som skickas utomlands till ”uppfostringsanstalter” stiger. De luras av familjen att tro att de ska åka på semester, men lämnas i själva verket över till släktingar eller blir i värsta fall inlåsta på någon institution där de hålls fängslade och utsätts för psykiska och fysiska övergrepp.

Alla barn är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. Alla flickor ska slippa bli bevakade av sina bröder, slippa bli slagna av familjen, slippa bli könsstympade och bortgifta, slippa dölja sin lilla flickkropp i en hijab – för att inte väcka mäns begär. Pojkar ska slippa bevaka, misshandla och mörda sina systrar.

Men, så är det inte i Sverige. Här är inte alla barn lika mycket värda och många barn har starkt begränsade fri- och rättigheter.

I konflikten mellan föräldrars rätt till sin kultur eller religion och barns fri- och rättigheter kommer vi alltid att välja barnens rättigheter först! Vi kommer aldrig acceptera att familjen/männen kontrollerar barn och kvinnor och tvingar dem till underkastelse, i kulturens eller religionsfrihetens namn. Vi står alltid på de utsattas sida!

Vi ska inte vara toleranta mot intoleranta värderingar som inskränker individuell frihet och mänskliga rättigheter, oavsett varifrån dessa seder eller idéer har sitt ursprung.

Att få bort hedersförtrycket utan att vilja se dess källor och uttryck är en omöjlighet. Den goda viljans vilsenhet blir integrationspolitikens tragiska fälla. Igen och igen.

Vi kräver att politikerna visar handlingskraft och inför åtgärder för att motverka detta problem. Under Fadimedagarna 2020 presenterar Riksorganisationen GAPF 64 förslag inom 11 områden, för ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi ser fram emot att beslutfattare, politiker och myndigheter genomför dessa åtgärder för att säkerställa rättigheterna för de mest utsatta kvinnorna, flickorna och pojkarna i dagens Sverige. Det är hög tid att politikerna går från ord till handling.

Sara Mohammad, grundare och ordförande - Riksorganisationen GAPF

Omar Makram, debattör och projektledare - Riksorganisationen GAPF

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev