fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

GAPF: Skydda flickorna som utsätts för hedersförtryck

Flickorna inom hederskulturen är förmodligen den mest utsatta gruppen i Sverige i dag. De utsätts eller riskerar att utsättas för barnäktenskap, oskuldskontroller, könsstympning och extrem kontinuerlig kontroll över deras liv, skriver Omar Makram sakkunnig på Riksorganisationen GAPF.

Publicerad: 12 oktober 2020, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Många barn och ungdomar med utrikesfödda föräldrar utsätts för olika former av hedersvåld och förtryck, inklusive oskuldskrav, skriver Omar Makram Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

HederskulturSocialtjänstenUngaKommunerBarn

I går var det den Internationella flickdagen. Dagen är ytterligare en påminnelse om alla de flickor som lever under hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige.

De senaste åren har hedersförtrycket i Sverige synliggjorts i ett antal olika studier, som visar att många barn och ungdomar med utrikesfödda föräldrar utsätts för olika former av hedersvåld och förtryck, inklusive oskuldskrav.

För dessa flickor gäller restriktioner vad gäller kärleksrelationer, valet av framtida partner och de riskerar även att bli bortförda och bortgifta. De är med andra ord offer för hederskulturens olika förtrycks- och våldsmekanismer.

För ett år sedan larmade UD om att antalet unga svenskar som skickas utomlands till ”uppfostringsanstalter” stiger. De luras av familjen till att tro att de ska åka på semester, men lämnas i själva verket över till släktingar eller blir i värsta fall inlåsta på någon institution där de hålls fängslade och utsätts för psykiska och fysiska övergrepp. Socialtjänsten har i över hälften av dessa fall kännedom om de berörda familjerna, och i flera fall är det känt att dessa barn har hotats av familjen med” uppfostringsresor” .

I en nationell kartläggning som länsstyrelsen i Östergötland gjort uppger socialtjänster i Sveriges kommuner att de har kännedom om 199 ungdomar som har förts ut ur landet i en hederskontext. De har kännedom om 36 barn (mestadels flickor) som lever i tvångsäktenskap.

192 kommuner svarade på enkäten medan 98 kommuner inte svarade – vilket betyder att mörktalet är stort. Officiell statistik över bortförda barn på nationell nivå saknas. Vi inom GAPF vill se en obligatorisk kartläggning av dessa bortförda barn. Nationell statistik är nödvändig för att hålla koll på de bortförda barnen, för att försöka föra dem tillbaka och för att bli medvetna om problemets omfattning.

Den första juli i år trädde en lagändring, som GAPF har efterfrågat under lång tid, i kraft. Den innebär att utreseförbud kan utfärdas om det finns en risk att ett barn förs utomlands för att könsstympas eller giftas bort. Den som i strid med ett utreseförbud för ut barn ur Sverige kan dömas till fängelse.

Vi inom GAPF välkomnar den nya lagstiftningen. Det är viktigt att den används för att skydda de hedersutsatta barnen. Däremot beklagar vi att ”uppfostringsresor” inte inkluderats i lagstiftningen. Vi anser det vara av stor vikt att dessa också omfattas.

Samma månad som den nya lagstiftningen trädde i kraft, skyddade ett utreseförbud en elvaårig flicka från Västsverige som var på väg att föras bort till Turkiet av hennes föräldrar som ville gifta bort henne.

I ett annat fall i fjol omhändertogs en femtonårig flicka, då det fanns risk att hon skulle bli bortgift. Men några månader efter det blev flickan bortförd utomlands av hennes pappa, som senare greps i Storbritannien och dömdes till fängelse.

I augusti belades en 17-årig flicka från Västerås med utreseförbud, eftersom det fanns en risk att hon skulle bli bortförd till Turkiet och sedan till Saudiarabien för att bli bortgift.

Vi ser tecken på att den nya lagstiftningen börjar ge effekt. Dock är det viktigt att effektivisera användningen av utreseförbudet genom att personal i skolor, i socialtjänsten och andra aktörer som möter de utsatta barnen är vaksamma. Vid minsta oro att ett barn riskerar att bli bortfört bör de samarbeta och omedelbart vidta åtgärder för att skydda barnet.

Flickorna inom hederskulturen är förmodligen den mest utsatta gruppen i Sverige i dag. De utsätts eller riskerar att utsättas för barnäktenskap, oskuldskontroller, könsstympning och extrem kontinuerlig kontroll över deras liv. Deras frihet begränsas. Därför är det viktigt att hjälpa och skydda dem på alla möjliga sätt!

För dessa flickors skull måste samhället göra allt för att motarbeta hedersvåld och förtryck: genom lagar och  ordentliga kommunala handlingsplaner. Men också genom att socialtjänsten jobbar med barnets bästa i fokus och inte tar familjeperspektiv och att skolan både fokuserar utbildning om hederskultur och på att vara bättre på att upptäcka och hjälpa hedersutsatta eleverna.

Omar Makram, sakkunnig Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela & Fadime

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev