Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

GAPF: Lagstifta också mot uppfostringsresor!

Vi välkomnar att en majoritet i riksdagen vill införa en möjlighet till utreseförbud för barn som är i riskzonen för bortgifte eller könsstympning i hemlandet. Men vi uppmanar partierna att inkludera också så kallade "uppfostringsresor" i denna lagstiftning. Det skriver företrädare för organisationen Glöm aldrig Pela och Fadime.

Publicerad: 26 oktober 2019, 04:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

En nationell statistik är nödvändig för att hålla koll på de bortförda barnen, skriver GAPF.

Foto: Ulla Andesong/GAPF


Ämnen i artikeln:

HederskulturHedersvåldBarnskyddKönsstympning

De senaste åren har hedersförtrycket i Sverige synliggjorts i ett antal olika studier. Senaste studien i ämnet är Ung018 från Tris (Tjejers rätt i samhället). Den omfattar ungdomar i de kommunala tätortsskolorna i Uppsala och konstaterar bland annat följande:

”Långt större andel flickor (66 procent) än pojkar (35 procent) med utomnordiskt födda föräldrar förväntas vänta med sex tills de gifter sig. Även inom gruppen unga som har en förälder född utanför Norden finns det tydliga könsskillnader. Det som utmärker ungdomarnas svar är att en mycket begränsad andel flickor (3 procent) respektive pojkar (3 procent) med föräldrar födda i Norden omfattas av ett oskuldskrav. Dessutom finns det inga könsskillnader bland flickor och pojkar med föräldrar födda i Norden.”

Dessa skillnader sätter strålkastaren på den bristande jämställdheten såväl mellan könen som mellan barn med föräldrar födda i respektive utanför Norden. Något måste göras.

Flickor som har oskuldskrav på sig är också utsatta för hot om våld. För dem gäller restriktioner vad gäller kärleksrelationer och valet av framtida partner, de riskerar att bli bortförda och bortgifta etc. De är med andra ord offer för hederskulturens olika förtrycks- och våldsmekanismer.

Nyligen larmade UD om att antalet unga svenskar som skickas utomlands till ”uppfostringsanstalter” stiger. De luras av familjen till att tro att de ska på semester, men lämnas i själva verket över till släktingar eller blir i värsta fall inlåsta på någon institution där de hålls fängslade och utsätts för psykiska och fysiska övergrepp.

Socialtjänsten har i över hälften av dessa fall kännedom om de berörda familjerna, och i flera fall är det känt att barnen har hotats med ”uppfostringsresor” eller redan skickats iväg enligt SvD.

Problemet med bortförda barn, där ett barn förs bort av sina föräldrar till deras gamla hemländer, och där låses in hos släktingar eller ”uppfostringsinstitution”, blir bortgift eller könsstympad, är ett problem som GAPF har krävt åtgärder mot under lång tid. Under åren 2012–2014 besökte vi 29 skolor och samlade in uppgifter från elever och skolpersonal om erfarenheter av bortförda elever och hedersrelaterat våld och förtryck.

Under föregående verksamhetsår lyckades GAPF hjälpa hem 9 barn och kvinnor. I år har vi hjälpt till att hämta hem 5 bortförda barn och kvinnor. Ett tydligt mönster är att de drabbade har varit kända hos myndigheterna, i majoriteten av fallen har de uttryckt oro för att bli bortförda.

I hälften av alla de fall som GAPF känner till har socialtjänsten gjort familjearbete och när stödinsatserna från socialtjänsten avslutas förs barnen/ungdomarna bort ur landet. GAPF önskar att man vidtar skyddsåtgärder istället för familjearbete, samt att samverkan mellan myndigheter, såsom socialtjänst, skola, polis, försäkringskassan och frivilligorganisationer ska stärkas ytterligare.

En majoritet i Riksdagen vill skärpa lagen, så att barn som riskerar att bli bortförda ska hindras att lämna landet. Regeringens utredare föreslår att de som bryter mot ett utreseförbud eller underlättar ett bortförande ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Vi på GAPF välkomnar viljan hos de politiska partierna att agera. Vi avstår från att kommentera fängelsestraffets längd, men anser att enbart ett bötesstraff är alltför otillräckligt och vi kan inte se hur ett ekonomiskt straff skulle avskräcka någon. Vi noterar också att förslaget enbart gäller tvångsgifte och könsstympning, men inte ”uppfostringsresor”. Vi anser att dessa också bör omfattas.

Enligt P4 Östergötland fattades 24 barn i skolan efter sommarlovet i år. Det handlar om 14 flickor och 10 pojkar och om man jämför med samma tid förra året är det en ökning med 10 barn. Officiell statistik för hela landet saknas emellertid. Vi inom GAPF vill se en obligatorisk registrering av dessa bortförda barn. En nationell statistik är nödvändig för att hålla koll på de bortförda barnen, för att försöka föra dem tillbaka och för att bli medvetna om problemets omfattning.

Vi noterar med glädje att Liberalernas ledning lagt fram ett förslag som innebär att ”inrätta ett center för försvunna och bortförda barn som dels ska eftersöka barnen, och dels föra statistik över antalet barn som försvinner” och också att ”införa möjligheten att utfärda reseförbud och beslagta pass innan ett eventuellt bortförande av barnet sker, samt att socialtjänsten ska kunna ansöka om särskild gränsmarkering i Schengensystemet för att larma när ett barn eller vårdnadshavare korsar en gräns.”

Vi ser fram emot att övriga politiska partier visar handlingskraft och kommer med förslag på åtgärder för att säkerställa rättigheterna för de mest utsatta flickorna och pojkarna i dagens Sverige. Det är hög tid att politikerna går från ord till handling.

Omar Makram, debattör och projektledare - Riksorganisationen GAPF

Sabina Landstedt, stödsamordnare - Riksorganisationen GAPF

Sara Mohammad, grundare och ordförande - Riksorganisationen GAPF

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev