Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Gamla lagar hinder för vårdens digitalisering”

I vården finns flera exempel på hur digitaliseringen sprungit förbi lagarna. I Skåne lanseras snart en ny digital vårdplattform och för att den ska fungera fullt ut måste regeringen förtydliga lagen, uppmanar Alliansen i Region Skåne.

Publicerad: 4 mars 2019, 18:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vi uppmanar Sveriges regering att skyndsamt fokusera på att tydliggöra lagstiftningen, så att digitala projekt inte stoppas eller hejdas i onödan.”

Foto: Emil Langvad, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

IntegritetPatientsäkerhetE-hälsa

Ta sikte på småvilt, tuta ofta – helst före varje backkrön! – och bromsa bara i nödfall. Det är några av råden som Svenska Petroleum Aktiebolaget Standard år 1934 gav den tidens bilförare. Nuförtiden handlar det om att inte rattsurfa. För med teknikens utveckling följer nya rekommendationer och lagar. Men inte alltid i samma takt.

Vi skulle vilja hävda att digitaliseringen på en rad områden har sprungit förbi lagarna. Det skapar osäkerhet och gör att teknikens potential inte kan användas fullt ut. Vi uppmanar därför Sveriges regering att skyndsamt fokusera på att tydliggöra lagstiftningen, så att digitala projekt inte stoppas eller hejdas i onödan.

Region Skåne är en stor samhällsaktör som just nu genomför massiva investeringar i digitaliseringsprojekt. Bland annat kommer Skånes digitala vårdsystem (SDV) att lanseras 2020. Det är en heltäckande digital plattform för Region Skånes vårdförvaltningar och de privata vårdgivare som arbetar för Region Skåne.

De separata journalsystem som i dag används inom vården ersätts med ett system med en inloggning, en journal och en läkemedelslista. Dessutom lanseras en patientportal, en modul för att främja befolkningshälsa samt flera automatiserade lösningar som ska förenkla vårdpersonalens vardag.

För att möjligheterna med SDV verkligen ska utnyttjas fullt, behövs medicinsk informationsöverföring mellan till exempel olika vårdgivare inom regionen. Här kolliderar två intressen. Å ena sidan den personliga integriteten. Å andra sidan fördelarna för patienten att ha en ständigt uppdaterad journal, som innehåller samlade anteckningar från när patienten har varit hos Region Skåne, någon privat vårdgivare, eller fått kommunal vård.

Det är en konkret målkonflikt vi lever med och där lagstiftningen inte är kristallklar. Och det finns flera:

SIP, Samordnad individuell plan, innebär att skåningar med stora behov ska kunna få en sammanhållen och personcentrerad vård. Primärvård, slutenvård, kommunal hemsjukvård – och inte minst patienten själv med anhöriga – planerar i samråd vården. Naturligtvis är det smidigare om de olika aktörerna enkelt kan dela planen och viktig information med varandra, helst digitalt. Men sekretesslagstiftningen försvårar detta. I stället får ibland vårdande personal på hemsök hos en patient med SIP, hoppas på att det ligger en lapp innanför dörren med informationen som behövs.

Frågetecknen hopar sig. Om en patient väljer att ha övervakningskameror hemma för att vårdpersonalen ska kunna vaka – vem äger den informationen? Hur ska vi förhålla oss till Big Data?

Men det handlar inte bara om stora system. För vår sida blir otydligheterna i lagstiftningen högst påtagliga även när det gäller våra medarbetares vardag. För att akutvårdspersonalen ska få känna sig tryggare, har vi tidigare föreslagit att de som vill ska få ha kroppskameror på sig. Ungefär som väktare och polis i vissa situationer.

Men eftersom sjukvården är en mycket integritetskänslig miljö, krävs noggranna avvägningar mellan behovet av bevakning och respekten för den personliga integriteten. En användning av kroppskameror i vården är inte självklar utifrån gällande lagstiftning. Därför köper vi inte in några kroppskameror nu.

Det här var bara några exempel på hur digitala projekt har allt svårare att navigera mellan olika lagar. Vi påstår inte att det finns några självklara svar, men i våra verksamheter ser vi konkreta problemen med lagstiftningar som inte är uppdaterade.

Därför har vi precis skrivit till regering om behovet av en ny, tydligare lagstiftning så att personalens och patienternas uppenbara behov av trygghet i vården kan tillgodoses. Och vi uppmanar riksdagsledamöterna att på allvar diskutera hur Sverige kan få en lagstiftning i tiden, så att digitala projekt inte stoppas eller hejdas i onödan.

Carl Johan Sonesson, regionstyrelsens ordförande (M), Region Skåne

Gilbert Tribo, regionråd (L), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne

Annette Linander, regionråd (C) ansvarig för digitalisering, Region Skåne

Per Einarsson, regionråd (KD), ordförande Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, Region Skåne

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev