Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Fyra steg för hållbar upphandling av livsmedel

År 2017 köpte offentlig sektor livsmedel för 9,7 miljarder kronor. I drygt hälften av inköpen användes Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. Det är bra ­– men för en hållbar affär krävs även strategisk måltidsplanering, dialog med marknaden och effektiv implementering av avtalen.

Publicerad: 9 oktober 2019, 02:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Syftet med offentlig upphandling av livsmedel är att använda våra gemensamma resurser ändamålsenligt och att servera god och näringsrik mat i skolor, på sjukhus och på äldreboenden.”

Foto: Ola Westerberg, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

UpphandlingskriterierLivsmedelSkolmat

Försäljningen av livsmedel till offentlig sektor påverkar bilden av hur vi använder våra skattemedel och vad samhället ser som bra mat. Tvärtemot vad som ofta hörs i debatten tar det offentliga ett stort ansvar för att upphandla hållbara livsmedel.

Hållbarhetskriterier är ett praktiskt verktyg för att ta hållbarhetshänsyn vid upphandling. De är frivilliga att använda och år 2017 användes Upphandlingsmyndighetens kriterier i 54 procent av inköpen av livsmedel[1]. Variationen är stor. För mejerivaror och fågel uppfyllde cirka 90 procent av de inköpta produkterna hållbarhetskriterier. För oberedda kött- och fiskprodukter var det 50 procent.

Våra kriterier bidrar alltså till hållbar upphandling av livsmedel men för en framtida hållbar upphandling av livsmedel krävs mer. Vi har identifierat fyra viktiga steg för att nå dit:

Strategisk måltidsplanering. Strategisk måltidsplanering innebär en översyn av vilka produkter och måltider som serveras. Måltidsplaneringen och upphandlingen måste göras med den gemensamma målsättningen att det som hamnar på tallriken är hållbart utan att kompromissa med kvalitet eller smakupplevelse.
Håll koll på marknaden. Lokalproducerade livsmedel kan vara mer hållbara än importerade. Vilka leverantörer som finns i närområdet och vilka möjligheter det finns att upphandla lokala produkter varierar stort i landet. En grundlig analys av hur marknaden ser ut är viktig. Den bör kopplas till hållbarhet ur ett livscykelperspektiv samt interna mål och prioriteringar.
Välj kriterier efter behov och uppföljningsförmåga. Att använda fler hållbarhetskriterier leder inte automatiskt till en mer hållbar upphandling. Utifrån den egna organisationens mål rekommenderar vi att de kriterier man använder baseras på relevant sortiment, tillgång på marknaden och uppföljningsmöjligheter.
Implementera avtalet i alla led. Oavsett hur bra resultatet av upphandlingen är kan mycket av arbetet falla om det är svårt att beställa ifrån avtalet eller om de som ska beställa inte vet om att avtalet finns. Håll de som ska använda avtalet informerade under hela inköpsprocessen och rusta dem för leverantörsdialogen under avtalet.

Syftet med offentlig upphandling av livsmedel är att använda våra gemensamma resurser ändamålsenligt och att servera god och näringsrik mat i skolor, på sjukhus och på äldreboenden. När vi gör det bra bidrar vi till både ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

[1] Beräknat som inköpsvärde från 144 upphandlande myndigheter 2017. Källa DKAB, 2018

Helena Robling, hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten

Monica Sihlén, segmentsansvarig livsmedel, Upphandlingsmyndigheten

Eva Edin, strateg, Upphandlingslingsmyndigheten

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev