Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Friskolornas riksförbund: Vi antar utmaningen, S!

REPLIK. Friskolornas riksförbund bidrar gärna med förslag på hur vi bygger bort köerna i stället för att bekämpa bra skolor, replikerar förbundets nyvalda styrelse.

Publicerad: 6 maj 2021, 13:46

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att bara fokusera på friskolors köer utan att nämna närhetsprincipen, som gäller för hela den kommunala skolan, och dess effekter är en intressant retorik, menar debattörerna.

Foto: Lars Pehrson/TT


Ämnen i artikeln:

FriskolorSkolvalSocialdemokraterna

Gunilla Svantorp (S), ordförande för utbildningsutskottet, uppmanar oss i Friskolornas riksförbunds styrelse att vi ska verka för att alla elever ska välja skola och att alla elever ska nå sin fulla potential. Vi kan bara hålla med och välkomnar att Socialdemokraterna landat i att öka valfriheten att gälla alla barn.

Friskolornas riksförbund driver sedan länge frågan om ett aktivt skolval. Att välja skola ska inte vara för några utan gälla alla och alla föräldrar. 

Här behövs lagförändringar och ett genuint intresse för att skapa information som gör valet lättare. Exempelvis saknar Sverige fortfarande ett fungerande kvalitetsutvärderingssystem för skolor. Sverige saknar också ett system för mätning av elevernas progression, hur mycket skolan faktiskt bidrar till den enskilde elevens kunskapsutveckling. Vi tror att ett sådant system skulle stödja svenska skolor att bli än bättre och därmed öka möjligheterna för varje elev att lyckas i skolan. 


LÄS OCKSÅ: S: Valfriheten i skolan måste bli mer än ett ”hela-havet-stormar” 

Men att få fler att välja är inte detsamma som att välja åt dem. Vi verkar gärna för att få bort anmälningar till köer från födseln. Redan i dag pågår tester med ett öppet och tillgängligt system där friskolor samordnar sin antagning med den kommunala skolan. Uppsala är ett exempel. Men när föräldrar och elever har gjort sitt val så ska det respekteras. Individer är olika och har olika behov. 

Att som ”Likvärdighetsutredningen” föreslår, politiskt överpröva människors val med mjuka och eller hårda politisk styrda kvoter och åtgärder, är fel. En människa är mer än att vara representant för den sociala grupp som samhället definierat in den i. 

Att bara fokusera på friskolors köer utan att nämna närhetsprincipen, som gäller för hela den kommunala skolan, och dess effekter är en intressant retorik. Närhetsprincipen innebär att plånboken och bostadens placering öppnar dörren till populära kommunala skolor. Friskolor är redan i dag ofta biljetten ut ur de mest utsatta områdena och kan bli det i ännu större utsträckning. 

Målet måste vara att alla skolor ska vara bra skolor. Lär av de framgångsrika. Sätt inte krokben för skolor som är eftertraktade, har hög kvalitet och därmed har köer till sina skolor. Varken i den nu aktuella utredningen eller i de politiska förslagen från regeringen finns några förslag i den riktningen. I stället förespråkas ett dåligt underbyggt avdrag på skolpengen för elever som vill gå i en friskola. Något som sannolikt skulle få stora delar av Friskolesverige på fall. Vi bidrar gärna med förslag på hur vi bygger bort köerna i stället för att bekämpa bra skolor. 

Svantorp säger att vi friskolor lämnar elever med störst behov i sticket. Det är inte sant. De elever som har allra störst behov har många gånger friskolor som sitt sista hopp. Det kan tusentals föräldrar vittna om. Trots miljarder i satsningar på likvärdighet i skolan de senaste åren har denna mest utsatta grupp och resursskolorna bara fått se en allt svårare tillvaro. Avslag för tilläggsbeloppen från kommunen är i dag regel snarare än undantag. Dagens system har stora brister, här behövs lagändringar. 

LÄS OCKSÅ: M: Tuffare disciplin och tydligare krav är ett steg på vägen till en likvärdig skola 

Svensk skola har utmaningar. Vår förhoppning är att friskolor och kommunala skolor kan arbeta tillsammans för att förbättra den svenska skolan. Det finns goda exempel där skolor, oavsett socioekonomisk sammansättning, lyckas bättre än jämförbara skolor. Vi antar utmaningen och ser fram emot ett gott samarbete för att tillsammans se till att alla skolor blir bra skolor. Vi hoppas att Gunilla Svantorp och Socialdemokraterna också gör det.

Friskolornas riksförbunds styrelse

Sofia Larsen, ordförande

Marie Pilfalk, vice ordförande

Tomas Harrysson

Stefan Koskinen

Fredrik Lindgren

Bo Nyberg

Lisa Oldmark

Joakim Ollén

Malin Stjernman

Anna Sörelius Nordenborg

Anita Westerberg

Patrik Åkesson

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev