tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Friskolorna är överkompenserade”

Det är minst sagt anmärkningsvärt att tre utredningar missat problemet med för hög momskompensation till friskolorna, skriver Rolf Brunell, tidigare barn- och utbildningschef.

Publicerad: 11 juli 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Rolf Brunell, före detta chef för Barn-och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna.

Foto: Adam Wrafter/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

FriskolorMoms

Under året har det förts en debatt om ifall förslagen i den så kallade Likvärdighetsutredningen skulle leda till att friskolorna missgynnades. I juni sade riksdagen nej till regeringens förslag om högre skolpeng till kommunala skolor. 

Men vad som inte diskuteras – av vare sig regeringen, oppositionen eller företrädarna för friskolorna – är att friskolorna i dag är överkompenserade. 

LÄS MER: Riksrevisionen: ”Ge friskolor statligt bestämd skolpeng” 

Riksdagen beslutade om ett system för ersättning till friskolorna 2009. Beslutet grundade sig på Utredningen om lika villkor för fristående skolor. Eftersom kommunerna inte är momspliktiga skulle friskolorna kompenseras för att nå målet om konkurrens på lika villkor. Procentsatsen sattes till 6 procent. 

Problemet är bara att den procentsatsen grundades på hur hög momsen var i början av 1990-talet. Därefter har momsen på böcker och livsmedel sänkts, vilket utredningen inte observerade. Effekten av detta blev att friskolorna enligt mina beräkningar har överkompenserats med minst 900 miljoner kronor årligen – troligen mer, med hänsyn till byggmomsen. Fram till i dag har således friskolorna erhållit cirka 10-11 miljarder kronor för mycket på grund av ett räknefel! 

Jag avtackades som chef för Barn-och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna 2009. Sedan dess har jag följt frågan och försökt uppmärksamma utredare och politiker på problemet.

Regeringen gav 2011 Statskontoret i uppdrag att utreda frågan. Statskontoret kom fram till samma sak som våra duktiga ekonomer i Eskilstuna och Västerås hade gjort, nämligen att det handlade om en överkompensation. 

2016 presenterades Skolkostnadsutredningen. Frågan om momskompensationen togs upp, men utredningen valde att inte föreslå någon ändring i regelsystemet.

Våren 2020 publicerades sedan Likvärdighetsutredningens förslag. I betänkandet kunde jag inte hitta något som handlade om överkompensation på grund av momsen. Jag ställde en fråga till Statskontoret om varför man i sitt remissvar inte hänvisade till sin egen utredning från 2011, men fick beskedet att det inte var någon som frågade efter det. Svaret är anmärkningsvärt eftersom syftet med remissvar inte minst är att lyfta perspektiv som en utredning missat. 

Jag kontaktade därefter bland andra utbildningsminister Anna Ekström (S) för att lyfta frågan, men fick till svar en hänvisning till den senaste utredningen. Jag hade även kontakt med den sakkunnige på utbildningsdepartementet, som konstaterade att frågan inte fanns med i utredningen. Med andra ord hade jag kommit till vägs ände och kunde återgå till pensionärslivet.

Frågan blev dock åter aktuell eftersom Riksrevisionen fått regeringens uppdrag att se över ersättningarna till friskolorna. Den 20 juni i år publicerades granskningsrapporten, men inte heller den har undersökt problemet med överkompensationen för moms. 

I rapporten formuleras det så här: ”I grundbeloppet ingår schabloner för administration och moms till enskilda huvudmän. Många huvudmän uttalar missnöje med hur dessa poster är reglerade. Hur dessa schabloner fungerar och är bestämda ingår inte i granskningen, då det inte funnits utrymme för det.”

Som jag ser det så handlar den här frågan inte om politik, eller om att ta ställning för eller emot friskskolorna. Det handlar bara om att räkna rätt! Vad kan skälet vara till att inte något parti eller organisation vill ta i frågan? Det är minst sagt anmärkningsvärt att tre statliga utredningar missat problemet med för hög momskompensation till friskolorna. 

Rolf Brunell
Före detta chef för Barn-och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FriskolorMoms

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev