fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Frigör vårdplatser och spara pengar med fler patienthotell

Vårdens utmaningar kräver många åtgärder och ofta ökade resurser. Men svaret behöver inte alltid vara mer pengar, det kan också vara effektivare rutiner och att varje patient hamnar på rätt plats. Här är patienthotellen, med en kombination av vårdkompetens och service, en viktig resurs som komplement till sjukhusvården. En resurs som kan vidareutvecklas, skriver fem chefer för patienthotell.

Publicerad: 22 januari 2020, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vårdsektorn skulle tjäna på att starta fler patienthotell och att nyttja dem som redan finns bättre.” Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

VårdkvalitetRegionernas ekonomiSKRPatienter

Media rapporterar återkommande om överbelagda sjukhus. Trycket på vårdsektorn ökar i takt med en växande och åldrande befolkning. ”Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019”, framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bekräftar att överbeläggningen har ökat. I augusti 2019 var den genomsnittliga överbeläggningen nästan 6 procent, även om det skiljer mycket mellan regionerna. Problemet behöver lösas. Svaret är inte nödvändigtvis mer pengar, utan kan vara effektivare rutiner och bedömning av vårdbehovet för varje patient, att varje patient hamnar på rätt plats.

Patienthotellen är en viktig bit i vårdpusslet, som ett sjukhusnära komplement för patienter som till stor del klarar sig själva men behöver närhet till vårdinsatser på sjukhuset. I dag finns det olika typer av patienthotell, från vanliga hotell som hyr ut rum till sjukhusen, till avdelningar med vårdkompetens, ibland integrerade i sjukhusen.

Gemensamt för hotellen med vårdkompetens är att de erbjuder en mer ombonad vårdmiljö, som stärker patientens hälsa trots sjukdom, och billigare sängplatser än det närliggande sjukhuset. Kostnaden för en sängplats kan variera men på våra patienthotell motsvarar kostnaden knappt en tredjedel av den för en sjukhussäng. Förklaringen är lägre personaltäthet och mindre vårdkrävande insatser.

Gästerna kan vara nyförlösta familjer, patienter som ska förberedas för operation, som får strålbehandling eller annan behandling, som gör att de behöver tät kontakt med den specialiserade öppenvården. Det kan även vara anhöriga som behöver vara nära. Patienthotellen strävar efter att patienterna ska få bejaka sitt friska jag. Här får de bestämma mer själva och ta en paus från sjukdomen och bara vara hotellgäster. Samtidigt finns närhet och trygghet genom hotellens vårdpersonal. För patienterna ger den hemliknande miljön, med stöd till att ta ett större ansvar för det egna måendet, goda förutsättningar för snabbare återhämtning.

Alla patienter kan inte flyttas till ett patienthotell. Men med genomtänkt planering, där patienthotellet ses som den resurs det är, kan vårdavdelningarna avlastas och vårdplatser frigöras. Vinsterna är många, både för den enskilde och samhället i stort.

Vårdsektorn skulle tjäna på att starta fler patienthotell och att nyttja dem som redan finns bättre. Ändå är patienthotellen en underutnyttjad resurs. För att ändra på det behöver patienthotellet finns med i planeringen av vårdflödet. Det sker redan i vissa regioner men på andra håll kan samarbetet förbättras. Det finns fortfarande många enheter som inte har sett över rutinerna för den planerade delen av vårdflödena, vilket resulterar i brandkårsutryckningar och en svårplanerad verksamhet.

Vi tror att SKR kan spela en viktig roll här, genom att lyfta frågan kring patienthotell som vårdform utifrån de utmaningar som vården har idag. Vi uppmanar också regionpolitiker och sjukhusledningar att lära sig mer om detta komplement till sjukhusplatserna och att använda sig av de möjligheter vi kan erbjuda. Vi är redo att rycka in och ser fram emot fortsatt dialog.

Anna Käller Karlöf, hotellchef patienthotellet Hotell Mörby, Danderyds sjukhus, Region Stockholm

Eva Fogd, hotellchef patienthotellet Falu lasarett, Region Dalarna

Per Olofsson, hotellchef Patienthotellet i Lund, Skånes Universitetssjukhus, Region Skåne

Maria Brun, hotellchef Patienthotellet Centralsjukhuset Karlstad, Region Värmland

Inger Gustafsson, verksamhetschef Hotell Vistet, Sunderby sjukhus, Region Norrbotten

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev