Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Frigör kraften i kommunerna

Almedalsveckan är igång och Helsingborg är på plats för att visa att vi som kommun inte kan spara oss in i framtiden. Vi står, likt övriga kommuner, inför tuffa prövningar de kommande åren när befolkningen växer, allt fler blir äldre och stora integrationsutmaningar väntar. Vi vet att innovationer, alltså att hitta nya smartare sätt att arbeta på, är vägen framåt. Vi vill leda den utvecklingen och vill ha rätt förutsättningar från regeringen, skriver Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande Helsingborg tillsammans med Jan Björklund (S), oppositionsråd Helsingborg.

Publicerad: 30 juni 2019, 20:16

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vårt mål är att Helsingborg ska vara en av Europas mest innovativa städer 2022, skriver debattörerna.

Foto: mostphotos


Ämnen i artikeln:

Kommuner

I Helsingborg har vi nyligen infört tillitsbaserad styrning eftersom vi tror på decentralisering och på att frigöra den kraft som finns ute i verksamheterna. Trots att civilminister Ardalan Shekarabi talar om vikten av tillitsbaserad styrning, så gör regeringen precis tvärtom. Antalet riktade statsbidrag har de senaste åren ökat markant.

Vi menar att regeringen måste minska de riktade statsbidragen radikalt. Om kommunerna har ansvaret för en verksamhet ska staten inte styra bakvägen genom riktade statsbidrag. Dessutom ofta med otydliga kriterier eller kriterier som många kommuner inte kan leva upp till, vilket gör att de inte blir sökbara för alla. Utöver detta krävs betydande resurser för att söka bidragen och för att återrapportera, vilket gör att mindre kommuner inte alltid kan söka. Det är ohållbart. Man kan fråga sig om det är en medveten strategi att stora delar av kommunsverige inte ska ta det av de medel staten utfäster. De riktade statsbidragen skapar onödig byråkrati som inte är värdeskapande, bidrar till osäkerhet och ryckighet samt kringskär det kommunala styret.

Just nu är en vanlig diskussion i Kommunsverige behovet av besparingar för att möta det faktum att vi blir allt fler äldre och allt fler yngre som ska försörjas av en krympande del arbetande människor. Ibland blir slutsatsen besparingsbeting, ibland blir slutsatsen skattehöjning, men allt för sällan innovation.

I ett samhälle där utvecklingen går allt fortare och där digitaliseringen skapar oanade möjligheter att utveckla kommunernas verksamheter krävs större fokus på att tänka nytt och göra på nya sätt. När det ekonomiska utrymmet krymper krävs att vi tillsammans med näringslivet och akademin lyckas hitta nya sätta att sköta verksamheterna på med lika bra eller högre kvalitet, men till lägre kostnader.

Vi har därför fattat beslut om ett djärvt mål. Vårt mål är att Helsingborg ska vara en av Europas mest innovativa städer 2022. Men ett djärvt mål räcker inte. Vi har också skapat strukturer för att fånga upp idéer, testa dem och göra dem till verklighet i hela organisationen. Vi har inrättat idéslussen och skapat mötesplatsen Hbg Works som är, så vitt vi vet, den första kommunala acceleratorn för idéutveckling.

Räcker detta? Förmodligen inte, vår bedömning är att det också kommer att behövas utvecklingsmuskler, så att förvaltningarna inte behöver spara extra för att kunna satsa. Därför har vi fattat beslut om att ta 132 miljoner i aktieutdelning från Helsingborgs Hamn AB och under tre år öronmärka dessa pengar för innovationsarbete i förvaltningarna.

Vi har också skapat ett sammanhang som möjliggör för oss att få till samarbeten med de bästa företagen i världen, med akademin och med andra aktörer, frammanar drivkrafter i förvaltningarna samt skapar förväntningar på resultat inom en viss tid. Vi har beslutat att hålla en stadsmässa i Helsingborg 2022 – H22.

Genom stadsmässan H22 tar vi nya kliv både när det gäller att hitta nya välfärdslösningar och hur vi fysiskt bygger en stad, men det handlar också om hur ledarskapet behöver förändras.

Helsingborg kommer att bjuda in internationella aktörer och Kommunsverige, men också akademin, företag, organisationer och civilsamhället för att tillsammans med oss utforska hur vi kan bygga framtidens smarta och hållbara städer med hög livskvalitet för invånarna.

Vi kommer att inleda samarbeten som tidigare inte gjorts i kommunala miljöer och göra denna resa tillsammans över blockgränserna. Vi vill skapa en atmosfär där vi alltid strävar efter att bli bättre, där nya idéer välkomnas och där vi testar, provar och gör på nya sätt. Nu skriver vi nästa kapitel i det svenska samhällsbygget, ett kapitel som vi inte vill ska handla om neddragningar och försämringar, utan om att satsningar, framtidstro och förbättringar. Det går, bara vi vågar.

Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande Helsingborg (M)

Jan Björklund, oppositionsråd Helsingborg (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kommuner

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev