Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Fortsätt arbetet mot överskuldsättning

Alldeles för många människor lever i ekonomisk utsatthet under stora delar av livet. Därför vill vi fortsätta samarbetet mot överskuldsättning, skriver de högsta cheferna för Konsumentverket, Kronofogden och Finansinspektionen.

Publicerad: 27 juni 2019, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kopplingen mellan ekonomisk stress och psykisk ohälsa är stark.

Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån


Konsumentverket, Kronofogden och Finansinspektionen lämnar i dag måndag in slutredovisningen av det treåriga uppdraget ”Fördjupad samverkan mot överskuldsättning” till regeringen. Vi ger där flera förslag som kan underlätta för människor med ekonomiska svårigheter att få ordning på sin privatekonomi. Men det räcker inte, arbetet måste fortsätta.

Alldeles för många människor lever i ekonomisk utsatthet under stora delar av livet. På regeringens uppdrag har våra myndigheter i tre år arbetat för att etablera och fördjupa samarbetet mot överskuldsättning. Ett 60-tal aktörer på lokal, regional och nationell nivå har på olika sätt involverats och bidragit i arbetet. Det är tydligt att vi är många som arbetar med frågor om överskuldsättning och som möter människor som kämpar med sin privatekonomi.

I uppdraget har vi visat att det genom samverkan mellan lokala aktörer går att åstadkomma resultat. Det kan handla om olika kommunala funktioner som budget- och skuldrådgivare samt socialtjänsten, lokala bostadsbolag, Kronofogden lokalt, Arbetsförmedlingen lokalt och husläkare som i olika sammanhang kan hindra att skuldproblem uppkommer eller att de växer. Det är i alla dessa kontakter med människor som det finns möjlighet att göra skillnad och det är också här det går att nå längre när man samverkar.

Forskning visar att skuldproblem oftast uppstår i samband med en större livsförändring – skilsmässa, sjukdom, arbetslöshet eller konkurs – i kombination med låga inkomster och redan små marginaler.

Kopplingen mellan ekonomisk stress och psykisk ohälsa är stark. Att inte klara av sin egen privatekonomi är förknippat med skam och skuldkänslor som skapar ett destruktivt socialt utanförskap.

Ett av de viktigaste budskapen till människor som fastnat i långvarig skuldsättning är att det finns hjälp att få och att de inte är ensamma. Drygt 400 000 personer hade vid årsskiftet 2018/2019 skulder hos Kronofogden.

Budget- och skuldrådgivning är en obligatorisk kommunal verksamhet inskriven i Socialtjänstlagen. I dag finns 375 budget- och skuldrådgivare i Sverige och stödet de erbjuder är gratis.

Under tre år har våra myndigheter etablerat nya kontakter och samverkat för att nå ut med stöd till ekonomiskt utsatta människor. Nu den sista juni upphör vårt tidsbegränsade uppdrag och vi lämnar vår slutredovisning till regeringen. Vi ger där flera förslag som kan underlätta vardagen för människor med ekonomiska svårigheter, bland annat en skiss på en nationell vägledningstjänst för budget- och skuldfrågor.

Likande tjänster har visat sig vara framgångsrika i våra nordiska grannländer och sänker tröskeln för människor att söka den hjälp de behöver för att få ordning på sin privatekonomi.

Men det räcker inte, arbetet måste fortsätta.

Vi vill därför att Konsumentverket får ett förnyat uppdrag att tillsammans med Kronofogden och Finansinspektionen fortsätta samarbetet mot överskuldsättning. På så sätt kan vi ta tillvara kunskapen och engagemanget runtom i landet, och använda våra samlade erfarenheter till förändringar som gör skillnad i såväl enskilda människors liv som i samhällets strukturer.

Vi vill också ge en konkret uppmaning till dig som möter människor som har, eller riskerar att få, problem med skulder. Våga ställ den viktiga frågan: Hur mår din ekonomi?

Cecilia Tisell, generaldirektör, Konsumentverket

Erik Thedéen, generaldirektör, Finansinspektionen

Christina Gellerbrant Hagberg, Rikskronofogde

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev