söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Förtroendet för socialtjänsten måste byggas underifrån”

För att öka kunskapen om socialtjänsten krävs ett tydligt uppdrag att arbeta förebyggande, skriver Veronica Magnusson, Kristina Ramstedt och Viktoriya Levin från Vision.

Publicerad: 21 februari 2023, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Veronica Magnusson, Kristina Ramstedt och Viktoriya Levin från Vision. Foto: Gustav Gräll, Robert Bengtsson


Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenDesinformationskampanjen mot socialtjänsten

Regeringens initiativ för att bemöta kampanjen mot socialtjänsten är viktigt, men mer behöver göras. I en ny undersökning som undersökningsföretaget Infostat genomfört på Visions uppdrag svarar 41 procent att det inte är sannolikt – alternativt helt osannolikt – att de tillfrågade skulle söka socialtjänstens stöd om de hade behov av det. För att öka kunskapen om socialtjänsten krävs därför ett tydligt uppdrag att arbeta förebyggande, liksom mer resurser. 

Förtroendet för socialtjänsten riskerar att försvagas ytterligare på grund av de pågående hat- och desinformationskampanjer som sprids i sociala medier. Kampanjerna är farliga eftersom de riskerar att utsatta barn, unga och familjer blir utan den hjälp de behöver och har rätt till. Visions medlemmar i Göteborg vittnar om hur kampanjerna har försvårat kontakten med människor och möjligheterna att ge bra insatser. 

LÄS MER: Hela listan: Så mycket tjänar socialcheferna

Regeringen presenterade nyligen nyheten att flera myndigheter får i uppdrag att motarbeta ryktesspridning. Dessutom vill regeringen skärpa straffen för hot och våld mot tjänstepersoner. Åtgärderna är välkomna, för enskilda kommuner kan inte hantera detta på egen hand. Samtidigt är det skillnad på att motverka ryktesspridning och att bygga upp ett förtroende för socialtjänsten. 

Medarbetarna inom socialtjänsten måste få mer tid och bättre möjligheter att förklara svåra beslut. På så vis kan förtroendet öka och fler förebyggande och tidiga insatser kan sättas in. Trösklarna in till socialtjänsten måste sänkas och de som har problem ska kunna få hjälp direkt. För att stärka socialtjänstens möjligheter till tidiga insatser måste därför socialtjänsten få ett tydligt uppdrag att arbeta förebyggande, vilket bör vara en del i en ny socialtjänstlag. 

Samtidigt kan inte socialtjänstens personal ensamma tackla desinformationen. Alla kommuner och regioner måste stärka kunskapen om socialtjänsten i hela organisationen, så att alla kan svara om det kommer en fråga eller ett påstående om socialtjänsten. För detta krävs utbildningsinsatser, men också att information om socialtjänsten blir lättillgänglig och att det är enkelt att hänvisa vidare till rätt kontakter. 

Att det här spelar roll framkommer av Infostats undersökning. I november 2022 svarade 1557 personer på frågor om sin inställning till socialtjänsten. Undersökningen visar att anställda inom kommuner och regioner är mer benägna att ta kontakt med socialtjänsten än de som arbetar inom statlig eller privat sektor.

Bland dem som tidigare varit i kontakt med socialtjänsten svarar 57 procent att det är sannolikt att de skulle vända sig till socialtjänsten igen om de hade behov av det, medan 38 procent av samma grupp svarar att det är osannolikt.  Vet man vad socialtjänsten gör och vilken hjälp de erbjuder, ökar alltså sannolikheten att man tar kontakt. Kunskap och kontakt fungerar som viktiga skydd mot desinformation. 

I undersökningen finns också indikationer på ett samband mellan kunskap om hur man får kontakt med socialtjänsten och hur mycket kommunen investerar i vård och omsorg. I de kommuner med i snitt högst verksamhetskostnader för vård och omsorg svarar 69 procent av de tillfrågade att de vet hur de kommer i kontakt med socialtjänsten om de behöver hjälp, jämfört med 54 procent i de kommuner som har lägst kostnader för vård och omsorg. 

Att osanningar sprids om socialtjänsten är ett allvarligt hot inte bara mot förtroendet för socialtjänsten, utan mot tilliten för hela den offentliga sektorn. Ett starkare förebyggande arbete, ökad kunskap inom kommuner och regioner, tillräckliga resurser för uppdraget och att kommunerna stärker skyddet för sina medarbetare är viktiga insatser som nu krävs för att alla ska kunna känna sig trygga att ta kontakt med socialtjänsten.   

Veronica Magnusson
Förbundsordförande Vision

Kristina Ramstedt
Ordförande Vision Göteborg

Viktoriya Levin
Socialsekreterare och ordförande Vision Göteborg

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev