Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Försvarsmakten fortsätter att sprida gifter”

Karlsborgs flygplats vid Vättern är kraftigt förorenad efter Försvarsmaktens brandövningar. Dräneringen gör nu att gifter riskerar att pumpas ut i dricksvattnet. Hur är det möjligt? Försvarsmaktens uppgift är att skydda medborgarna – inte att förgifta dem.

Publicerad: 24 januari 2019, 12:13

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Förgiftat vatten ska under grävningsarbetet pumpas ut i dricksvattentäkten. ”

Foto: Mårten Bergkvist


Ämnen i artikeln:

StatenFörsvarspolitik

Det låter som en orimlighet. Inte kan Försvarsmakten fortsätta sprida giftiga PFAS-kemikalier efter alla förgiftningsskandaler vi sett i Sverige de senaste åren? En myndighet i vars uppdrag det ligger att värna om Sverige och dess medborgare, och där verksamheten ska präglas av hänsyn till miljön?

Men det är tyvärr sant. Karlsborgs flygplats, vid Vätterns strand, är allvarligt förorenad av PFAS-kemikalier efter övningar med brandsläckningsskum. Detta upptäcktes 2014, men sanering har ännu inte påbörjats. I en radiointervju menade Måns Lindell, Vätternexpert på Länsstyrelsen, att läget kanske var så allvarligt att det förgiftade området måste kapslas in.

Nu sker i stället det motsatta. Fortifikationsverket vill dränera flygplatsen, som i dagsläget är vattensjuk och saknar tillstånd. Det kan medföra en kraftig ökning av kemikaliespridning till de vattendrag som leder ut i Vättern. Länsstyrelsen insåg riskerna och beslutade att dräneringen ”kan antas medföra betydande miljöpåverkan” enligt miljöbalkens regelverk, vilket kräver en ordentlig miljökonsekvensbeskrivning.

Miljöutredningen genomförs nu, men Försvarsinspektören, försvarets egen kontrollmyndighet, rundade denna prövning och godkände att en del av dräneringen kan påbörjas utan länsstyrelsens miljöprövning. Dräneringen av landningsbanan bröts ut ur det övriga ärendet! Förgiftat vatten ska under grävningsarbetet pumpas ut i dricksvattentäkten. Trots miljöbalkens tydliga skrivningar om skyddet för människors hälsa och miljö, gjordes en intern uppgörelse mellan försvarets egna myndigheter Fortifikationsverket och Försvarsinspektören.

Trots att fem år har gått har man inte skyndat på saneringen av den förgiftade flygplatsen, men har nu så bråttom att dräneringen påbörjas utan att invänta miljöprövning.

Flygplatsen ligger på en smal landtunga och förgiftat vatten läcker både direkt till Vättern och till Bottensjön, som i sin tur rinner ut i Vättern. En kvarts miljon människor dricker Vätternvatten och Örebroregionen planerar inom kort att ansluta ungefär lika många till. PFAS är bland de giftigaste kemikalier som skapats. De bryts ner mycket långsamt eller inte alls och misstänks bland annat vara cancerframkallande och reproduktionsstörande. Erfarenheterna från andra brandskumsförgiftade vattentäkter runt om i landet borde mana till försiktighet. Inte minst för kommunerna som blir skadeståndsskyldiga om de levererar giftigt vatten till medborgarna.

Men i rättsprocesserna gick Försvarsmakten fri från skadeståndsansvar. Är det därför de nu agerar så hänsynslöst som de gör mot såväl miljön som människors hälsa? Rent dricksvatten är en förutsättning för liv – men också för att bevara freden. Hur kan en myndighet med ansvar för medborgarnas säkerhet få agera så här? Varför dröjer miljödepartementet med att inhibera ärendet?

Aktion Rädda Vättern, ARV, kräver att flygplatsen först ska saneras och nödvändig reningsanläggning installeras innan någon dränering och markavvattning påbörjas!

Föreningen Aktion Rädda Vättern (ARV) har som syfte att för nuvarande och kommande generationer arbeta för att skydda Vättern och Vätternregionen. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden samt fristående från andra intresseorganisationer.

Elisabeth Lennartsson, ordförande Aktion Rädda Vättern

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

StatenFörsvarspolitik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev