måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Forskare: Utred förskolans förutsättningar och behov”

Det behöver bli ett slut på den ordning där nya uppdrag läggs på förskolan, utan konsekvensutredningar eller tillskott av nödvändiga resurser. Tillsätt en förskoleutredning som får i uppdrag att göra en grundläggande genomgång av förskolans önskvärda och faktiska förutsättningar. Det skriver fyra forskare som representerar ett 50-tal lärarutbildare och forskare vid övriga lärosäten.

Publicerad: 3 september 2020, 17:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”För att på ett långsiktigt och träffsäkert sätt stödja förskolans behov behövs en utredning som tar ett helhetsgrepp och kopplar uppdrag till adekvata och tillräckliga förutsättningar”, menar skribenterna.

Foto: Børge Sandnes/Colourbox


Ämnen i artikeln:

FörskolaFörskollärare

Vi förskoleforskare och lärarutbildare är oroade över en utveckling där förskolan får allt fler uppdrag. Förskolan har en fantastisk potential, men det behöver bli ett slut på en ordning där nya uppdrag läggs på förskolan utan att nödvändiga resurser skjuts till, eller när förutsättningar saknas.

Flera utredningar och organisationer har lagt förslag som rör förskolan. Förskolan är en viktig samhällstillgång och kan med rätt förutsättningar göra stor skillnad. Tyvärr saknas oftast ett helhetstänkande kring förslagen, som inte heller tar hänsyn till förskolans utmaningar.

Jämlikhetskommissionen betonar i sitt slutbetänkande förskolans viktiga roll men att satsningar inom skolområden ofta inte inkluderar förskolan, trots forskning som visar att insatser gör bäst nytta ju tidigare de sätts in. Utredningen konstaterar att det behövs en allmän och systematisk höjning av ambitionsnivån för förskolan, och för praktiknära forskning, och föreslår obligatorisk förskola från 3 års ålder. Detta kräver fler legitimerade förskollärare, fler platser i förskollärarprogrammet och en kompetenshöjning av personalen.

Stockholms handelskammares Omstartskommissionen föreslår en obligatorisk förskola från fyra år, för att kompensera framför allt för barn från socioekonomiskt svaga områden, och extra riktade resurser, speciellt med tanke på den arbetslöshet som växer i kölvattnet av coronapandemin. Kommissionen beskriver att barn som får bra stöd tidigt i livet har lättare senare. Tidiga investeringar i förskola beskrivs som avgörande för barns och elevers fortsatta möjligheter och utveckling. Kostnaderna blir betydligt dyrare senare i livet.

Liberalerna föreslog i augusti obligatorisk förskola från fem års ålder. Lärarförbundet och Kommunal kräver tillsammans en långsiktig satsning på förskolan och att regeringen tillsätter en utredning för att stärka en likvärdig och hållbar förskola för alla barn i Sverige. En särskild utredare, Lotta Edholm, ska i oktober 2020 lämna förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan, förstärka förskolans arbete med barnens språkutveckling i svenska samt pröva ett obligatorium från tre års ålder för nyanländas barn.

Att i nuläget föreslå obligatorisk förskola, öppnar för nya frågor. I dag har alla barn från höstterminen det år de fyller tre år rätt till 15 timmars kostnadsfri allmän förskola. Vad krävs för att barnen och deras vårdnadshavare också ska vilja utnyttja den rätten? Hur skulle en obligatorisk förskola organiseras? Hur löser man att det redan i dag är stora utmaningar med att rekrytera legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare? Ska 3–5-åringar, som inte kommer till förskolan, lockas eller hämtas dit?

Grunden för dagens förskola lades i början av 1970-talet och innebar en unik satsning mot en förskola för alla. Efter 50 år av omfattande samhällsförändringar behövs nu en grundlig genomgång. Förskolan har stora utmaningar, bristande likvärdighet och barngrupperna med störst behov har lägst andel utbildad personal. Till detta arbetsmarknadens högsta sjuktal. Vad hjälper ett beslut om obligatorisk förskola om organisationen brister, resurser saknas, och det inte finns legitimerade förskollärare att bemanna den?

Förskolan har enorm betydelse både för enskilda barn och för en fortsatt positiv samhällsutveckling, vilket inte minst visats under den pågående pandemin. För att på ett långsiktigt och träffsäkert sätt stödja förskolans behov behövs en utredning som tar ett helhetsgrepp och kopplar uppdrag till adekvata och tillräckliga förutsättningar. Forskare och lärarutbildare i Sverige kräver:

■ att regeringen tillsätter en utredning om förskolan, med bred sammansättning och med uppdrag att göra en grundläggande genomgång av önskvärda och faktiska förutsättningar i förskolan för en likvärdig utbildning, utifrån skollag och läroplan,
■ att utredningen utformar förslag för att säkra hållbara arbetsvillkor för förskolans medarbetare, samt
■ att utredningen föreslår finansieringsformer för en tryggad personalförsörjning av legitimerade förskollärare, barnskötare och annan personal utifrån förskolans uppdrag.

Christian Eidevald, docent i förskoledidaktik, Göteborgs universitet, representant för ett 50-tal forskare och lärarutbildare vid övriga lärosäten

Ingrid Engdahl, docent i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet, representant för ett 50-tal forskare och lärarutbildare vid övriga lärosäten

Ingrid Pramling Samuelsson, senior professor i pedagogik, Göteborgs universitet, representant för ett 50-tal forskare och lärarutbildare vid övriga lärosäten

Ingegerd Tallberg Broman, senior professor i pedagogik, Malmö universitet, representant för ett 50-tal forskare och lärarutbildare vid övriga lärosäten

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FörskolaFörskollärare

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev