måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Forskare: ”Digitaliseringen har blivit högerpolitik”

Den genomsnittliga digitaliseringsstrategin i kommunerna är högerinriktad, oberoende av politiskt styre i kommunen. Fokus ligger på att effektivisera och automatisera så mycket som möjligt. Ur ett demokratiskt perspektiv oroar det oss, skriver två forskare i digitalisering.

Publicerad: 16 februari 2022, 05:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Både kommunernas och regeringens digitaliseringspolitik är högerinriktad då den nedprioriterar innovation – och lyfter intern effektivitet som primärt mål, skriver digitaliseringsforskarna Johan Magnusson och Tomas Lindroth.

Foto: Daniel Stiller


Ämnen i artikeln:

Digitaliserad vårdPrivat driftArtificiell intelligens

En rapport i somras från Forskningskonsortiet Digital Förvaltning visar på en frikoppling mellan politisk vilja och digitaliseringens riktning i kommuner. Givet att digitalisering är en viktig metod för verksamhetsutveckling utgör detta ett demokratiproblem. Risken är stor att avsaknaden av politisk förståelse och involvering kring digitalisering leder till en demokratisk urvattning.

Då digitalisering är ett medel och inte ett mål, borde val i detta medel skilja sig åt beroende på mål. En vänsterpolitisk digitalisering borde skilja sig fundamentalt från en sverigedemokratisk, en liberal från en socialdemokratisk etc. Men hur ser det egentligen ut? 

Ett sätt att angripa detta är att luta sig mot den klassiska indelningen i vänster- och högerpolitik. Med en högerpolitik som utmärks av en strävan bort från reglering och centralpolitisk styrning, mot en mindre stat, mindre skattetryck och mer makt till individen; och en vänsterpolitik som utmärks av en strävan till reglering, centralpolitisk styrning och en större stat, högre skattetryck samt fördelningspolitik och mindre makt till individen. 

En högerdriven digitalisering förväntas därmed sträva mot att nyttja digitaliseringen för att eftersträva ökad effektivitet och en mindre välfärdssektor. Digitala lösningar ska ersätta existerande tjänster i så stor utsträckning som möjligt, en gradvis nedmontering av kommunala och regionala aktörers monopolställning som välfärdsleverantörer eftersträvas. Man vill automatisera så mycket som möjligt genom att nyttja exempelvis AI och RPA (automatiserade arbetsflöden) för att gradvis sänka kostnaden och därmed omfattningen av offentlig sektor.

En vänsterdriven digitalisering torde sträva efter en ökad omfattning och räckvidd för digital välfärd. Effektivitet är här ett medel för att kunna expandera värdeerbjudandet till invånarna, och innovation i offentlig sektors aktörer blir av yttersta vikt för att bibehålla relevans. Man tar utgångspunkt i invånarnas behov och designar tjänster som inte bara möter tidigare behov, utan som kan växa och förändras i takt med att dessa behov förändras. 

I vår senaste studie av kommunala digitaliseringsstrategier finner vi att politiskt styre inte påverkar hur digitalisering riktas i Sveriges kommuner. Vår slutsats av detta är att digitalisering inte ses som en metod för att uppnå politiska idealbilder. Det finns, i grova drag, inga skillnader mellan hur en genomsnittlig högerstyrd kontra vänsterstyrd kommun nyttjar digitaliseringens möjligheter.

Snarare är den genomsnittliga digitaliseringsstrategin högerinriktad, oberoende av politiskt styre i kommunen. Kommuner med vänstermajoritetsstyre implementerar därmed en digitaliseringsstrategi som verkar i riktning mot en högerdriven idealbild av samhället. Samma sak gäller för regeringens digitaliseringspolitik. Även den är inriktad på att nyttja digitaliseringen för att skapa en högerpolitisk idealvärld genom att nedprioritera innovation och lyfta intern effektivitet som primärt mål. 

Som forskare inom samhällets digitalisering ställer vi oss oroliga inför dessa resultat, särskilt ur ett demokratiskt perspektiv. Politiken sitter på mandat av väljarna, och i dagsläget borde därmed väljarna känna sig lurade. En röst till vänster exekverar rent krasst en högerinriktad politik. Med andra ord utgör sättet som kommuner nu digitaliserar välfärden ett demokratiproblem, ett avbrott i den styrprincip som vi håller så kär. Digitalisering behandlas värdeneutralt. 

Vi hoppas se mer politisk involvering i fastställande av målsättningar med digitalisering. Kommunpolitiker behöver engagera sig i val av riktning, och tydliggöra varför och hur vi ska nyttja digitaliseringens möjligheter. Endast då kommer vi att kunna uppnå en demokratiskt förankrad, ändamålsenlig digitalisering. 

Johan Magnusson
Professor och forskningsledare vid Forskningskonsortiet Digital Förvaltning och Centrum för digital innovation (SCDI) vid Göteborgs universitet

Tomas Lindroth
Lektor och avdelningschef för Informatik vid SCDI

LÄS MER: Lilla Edet satsar på egen molntjänst – så gör kommunerna efter varningarna

LÄS MER: ”Digitalisering kräver att vi går bort från hierarkier”

 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev