lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Förortens goda krafter kan stoppa dödsskjutningarna

Fokus på hårdare straff för att stoppa dödskjutningar och våld riskerar att stå i vägen för satsningarna på det som har störst effekt att förändra samhällsutvecklingen på lång sikt; det förebyggande arbetet. Det skriver företrädare för Goodsport Foundation, en partipolitiskt obunden organisation verkar för integration genom idrott för unga.

Publicerad: 23 april 2019, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Utan förebyggande arbete går det inte att vända utvecklingen.

Foto: Goodsport


Ämnen i artikeln:

CivilsamhälletJämlikhetFörebyggande insatserSegregationUnga

I den senaste opinionsmätningen av Aftonbladet/Inizio knuffades sjukvården ner som den fråga väljarna tycker är allra viktigast. Ny etta är i stället lag och ordning. Mot bakgrund av de senaste årens mediala uppmärksamhet kring det ökande antal dödsskjutningar  i Sverige, som bekräftas av brottsstatistiken, är väljarnas förflyttade fokus inte konstigt.

Även om forskningen har svårt att förklara den snabba ökningen av dödligt våld genom skjutningar så är det väl belagt att den här typen av brott hänger ihop med segregation och utanförskap.

I takt med att våldet har ökat har även rösterna som förespråkar högre och hårdare straff ökat. Effektiva polisiära insatser och strategier är helt centrala för att minska våldet och bana väg för det förebyggande arbetet. Problemet är att fokus på enbart hårdare straff riskerar att stå i vägen för satsningarna på det som har störst effekt på lång sikt; det förebyggande arbetet.

I dag växer unga upp i Sverige med stora skillnader i livsvillkor som kraftigt begränsar dem att skapa sig ett bra liv. Faktorer som misslyckad integration, utebliven skolgång och arbetslöshet skapar för många en bristande framtidstro och tvivel på att framgång på laglig väg är möjlig, inte minst bland unga. Den här brottsligheten och de ökande skjutningarna är en katastrof för såväl samhälle som individ. Den sliter isär familjer, lämnar oläkbara sår hos nära och kära och skapar otrygghet.

För att åstadkomma den nödvändiga förändringen krävs ett starkt förebyggande arbete som involverar lokala aktörer och förebilder. Vi på Goodsport, våra samarbetspartners och många andra civilsamhällesorganisationer arbetar varje dag för att ge unga förutsättningar att själva förbättra sin situation. Vi vet att det finns en oerhörd kraft, passion och vilja till förändring i de här områdena.

Vi samarbetar med dessa lokala eldsjälar. Varje helg skapar vi och våra samarbetspartners meningsfulla mötesplatser de tider då risken annars är hög att begå eller utsättas för brott. Mötesplatser för unga där de kan ha kul, träffa äldre förebilder och stärka sin känsla av delaktighet i samhället. Men för att kunna växla upp det arbetet måste de ges rätt förutsättningar att göra ett bra jobb så som förutsägbar och långsiktig finansiering, krav på redovisade resultat och tillgång till effektiv samverkan.

Det som behövs är en samordnad, långsiktig och evidensbaserad politik för att bryta segregationen. Som den socialt inriktade nationalekonomen Ingvar Nilsson skriver är det primära behovet att stoppa våldet. Därefter måste det förebyggande arbetet ta vid.

Åtgärderna för att lyckas med detta spänner över en bredd av insatser där ekonomisk trygghet, bostad, skola, jobb och fritid är centrala komponenter. För att insatserna ska dra åt samma håll krävs en koordinerad samordning. Det är därför glädjande att Delegationen mot segregation (Delmos), som tilldelats ett samordnande ansvar för insatser mot segregation, får finnas kvar.

Låt oss inte bli handlingsförlamade eller förlita oss på bara ”hårdare tag”. Låt oss i stället se till att grogrunden för brottsligheten blir så liten som möjligt. Så visa handlingskraft, men fastna inte i hårdare straff utan utöka och effektivisera det förebyggande arbetet och slå undan fötterna för framtida dödsskjutningar.

Patrik Asplund, entreprenör och vd på Goodsport Foundation

Tommy Jacobson, grundare och styrelseordförande Goodsport Foundation / entreprenör och grundare av Zenith Group

Sune Nilsson, grundare och styrelseledamot Goodsport Foundation / finansiell rådgivare på Quesada

Isabelle Sundström, styrelseledamot Goodsport Foundation / advokat på Eversheds Sutherland Advokatbyrå

Peter Lindell, styrelseledamot Goodsport Foundation / partner på Rite Ventures

Nami Zarringhalam, styrelseledamot Goodsport Foundation / grundare och ordförande på Truecaller

Malin Lindfors Speace, styrelseledamot Goodsport Foundation / grundare av Ethos International

Goodsport Foundation

Goodsport är en allmännyttig, partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som verkar för integration genom idrott för unga. Goodsport driver sportsliga samhällsprojekt som syftar till att motverka fördomar och utanförskap. Våra aktiviteter drivs tillsammans med ett brett nätverk av representanter från näringsliv, offentlig och ideell sektor. I januari 2019 vann Goodsport pris som Årets Peppare på Idrottsgalan.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev