måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Företagens skydd mot vår tids säkerhetshot måste stärkas

Att stärka företagens roll i totalförsvaret handlar ytterst om att bevara marknadsekonomins funktionssätt - en förutsättning för dagens livsmedels- och varuförsörjning – både i fred och skymningsläge, skriver Li Jansson, branschchef Säkerhetsföretagen, och Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Publicerad: 14 januari 2020, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det behövs en bättre struktur för säkerhetsföretagens roll i totalförsvaret, skriver Li Jansson & Marcus Dahlsten.


Ämnen i artikeln:

SamhällsskyddOrdningsvakterPolisenKrishanteringFörsvarspolitik

Näringslivets roll i totalförsvaret är i fokus på årets Folk och försvar. Att företag drabbas av säkerhetshot aktualiserades av terrorattentatet på Drottninggatan då attacken ägde rum i ett köpcentrum. Handelns väktare och ordningsvakter var först på plats och räddade liv samt hjälpte polisen med utrymning och avspärrning. Andra hotbilder som näringslivet möter och säkerhetsföretag hanterar utförs ofta av organiserad brottslighet och består av bombhot, sprängningar, skjutningar och grova rån. Det är i sig tillräckligt allvarligt, men även en hotbild som förstärks i krig och gråzoner där svarta marknader tenderar att växa.

Att behålla marknadernas funktionssätt är även ett samhällsintresse för att säkra ekonomisk stabilitet och bibehållen varu- och livsmedelsförsörjning. Det gäller också behovet att skydda näringslivet från plundring och andra negativa effekter som kan följa av social oro. Likaså kräver totalförsvaret fungerande betalningar och kontanthantering också när digitala system kollapsar.

I dag finns totalt nära 18 000 väktare, ordningsvakter, skyddsvakter och värdetransportörer i tjänst. De kommande tre åren bedöms branschen rekrytera närmare 5 300 medarbetare, varav hälften är nyrekryteringar. Säkerhetsföretagen är till sin storlek jämförbara med både Polismyndigheten och Försvarsmakten. Branschen ska aldrig ersätta centrala samhällsfunktioner, men är ett viktigt komplement - också ur ett totalförsvarsperspektiv.

Då krävs tre saker.

För det första behövs en bättre struktur för säkerhetsföretagens roll i totalförsvaret. Även om totalförsvarets behov kan leda till att viss bevakning kan behöva omprioriteras så kvarstår ändå kärnfunktionen att stå för en stor del av näringslivets skydd. Inte minst en snabb utbyggnad av fler skyddsobjekt kan behöva en reserv av utbildade skyddsvakter. Olika myndigheters totalförsvarsplanering som berör skyddsvakter och väktare bör följas upp nationellt.

Den andra frågan för säkerhetsföretagens roll i totalförsvaret handlar om att utveckla ordningsvakternas roll i takt med att också polisens totalförsvarsengagemang ökar. För att kunna samverka vid höjd beredskap krävs samtidigt likvärdig vardagssamverkan mellan Polis och ordningsvakter i hela landet.

För det tredje behövs ett helhetsperspektiv på kompetensförsörjningen inom samhällssäkerhet. Säkerhetsföretagen har ett samarbete med Försvarsmakten där medarbetare kan arbeta som väktare på heltid och soldat på deltid. Sedan starten har över 500 medarbetare rekryterats till företagen. Att erfarenhet från Försvarsmakten gör skillnad visade sig vid terrorattentatet på Drottninggatan då flera medarbetare med utlandstjänstgöring hade en relevant erfarenhet. För att underlätta rekryteringen måste dock länsstyrelsens godkännanden av personal effektiviseras.

För i slutändan skyddar väktare, ordningsvakter och skyddsvakter varje dag demokratiska funktioner, religiösa samfund, företag och allmänna platser. Summan av de insatserna har ett värde att bevara också i totalförsvaret. Skyddet av Sverige angår oss alla.

Li Jansson, branschchef Säkerhetsföretagen

Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev