lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Företagarna: Bristen på fungerande utbildningar är akut

Arbetsgivare och branschorganisationer i olika sektorer skriker för döva öron efter arbetskraft och ökade utbildningsplatser. Regeringen och kommunerna måste ta företagens kompetensbehov på allvar, skriver Företagarnas Catharina Bildt Grape och Fredrik Östbom.

Publicerad: 27 oktober 2021, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Trots att fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag fortsätter regeringen och kommuner att fokusera på de stora företagens förutsättningar,” skriver Catharina Bildt Grape och Fredrik Östbom. Foto: Pressbilder


Ämnen i artikeln:

FöretagarnaKompetensbristKompetensutvecklingSkolanUtbildning

Historiskt har svensk politik förlitat sig på att det är de stora industrierna som står för tillväxt och ökad sysselsättning. Trots att fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag fortsätter regeringen och kommuner att fokusera på de stora företagens förutsättningar. 

Det är fantastiskt att Northvolt etableras i Skellefteå och skapar nya arbetstillfällen, men få känner till att 92 procent av alla arbetstillfällen inom den privata sektorn i just Skellefteå finns i företag med färre än 50 anställda. 

De största tillväxthindren för små och medelstora företag är att de inte hittar rätt kompetens samt svårigheter att kompetensutveckla sin personal. Bristen på fungerande utbildningar är akut. Regeringen och kommunerna måste ta företagens kompetensbehov på allvar.

En ny rapport från Företagarna visar att företagens behov av kompetensutveckling är betydande. Det råder stora brister i hela utbildningskedjan vad gäller företagens efterfrågan på arbetskraft och utbildningsplatser. 

LÄS OCKSÅ: Stark ekonomi men oro för brist på arbetskraft i kommunerna 

Arbetsgivare och branschorganisationer i olika sektorer skriker för döva öron efter arbetskraft och ökade utbildningsplatser. Enligt Sveriges Åkeriföretag behövs 6 000 nya förare per år men antalet gymnasieplatser uppgår till cirka 2 000. Bristen på förare riskerar få stora konsekvenser, vilket vi exempelvis redan kan se i Storbritannien där flera bensinmackar stängts på grund av uteblivna leveranser. 

LÄS OCKSÅ: Bidrag efterlyses för flytt till norra Sverige 

Företagarnas rapport visar att sex av tio anställda har behov av kompetensutveckling och att behoven är störst i de små företagen. Undersökningen visar också att de hinder företagarna upplever för kompetensutvecklingen är höga kostnader, att de inte kan avvara personal och att det saknas relevanta utbildningar som möter de faktiska behoven. Samtidigt medverkar många branschorganisationer och företag i myndigheters olika programråd, branschråd och andra konstellationer för att diskutera behovet av utbildning. De mindre företagens behov må vara små sett till varje enskilt företag men sammantaget är de enorma. Det behövs krafttag för att möta även de mindre företagens kompetensbehov. Företagarna föreslår:   

■ ... en statlig satsning på 40 miljoner kronor i tre år för strategisk kompetensinventering i små företag. Möjliggör strategisk kompetensinventering i små företag, det tydliggör både hur företaget kan växa men också vilken kompetensutveckling som behövs för att nå dit. Regeringen bör avsätta 40 miljoner kronor i tre år för strategisk kompetensinventering för företag med upp till 50 anställda. Dessa medel ska fördelas genom affärsutvecklingscheckar.

... att det införs affärsutvecklingscheckar. Värdet på checken bör vara runt 20 000 kronor och fungera som en voucher. Företagarna vill se att en mångfald av aktörer upphandlas, antingen regionalt eller nationellt, för att erbjuda kompetensinventering i små företag. 

...  att det skapas incitament för kompetensutveckling genom ökad avdragsrätt. Öka möjligheterna att dra av inköp av kompetensutvecklande tjänster. Det innebär ökade möjligheter och incitament för företag att kompetensutveckla fler anställda. 

... att myndigheter blir skyldiga att rapportera koppling mellan företagens kompetensbehov och tillgången på utbildning. Kopplingen mellan företagens efterfrågan på arbetskraft och utbud av utbildningar och utbildningsplatser behöver återspeglas bättre i hela utbildningskedjan. Myndigheter med ansvar för att tillhandahålla utbildningar ska vara skyldiga att rapportera hur och på vilket sätt de möter upp de mindre företagens behov av kompetens. Myndigheten för yrkeshögskolan bör få i uppdrag att ta fram förslag på hur små företags kompetensbehov återspeglas i utbildningsutbudet.  

... att antalet utbildningsplatser till bristyrken utökas. Det saknas utbildningsplatser till bristyrken trots att sökande står i rad. Öka antalet utbildningsplatser snabbt och på ett sätt som säkrar och vid behov stärker utbildningens kvalitet. 

Det är hög tid att prioritera framtidens jobbskapare genom tillgång till relevanta utbildningar, fler utbildningsplatser och möjligheter att kompetensutveckla sina anställda. Utan våra framtida arbetsgivare, företagarna, stannar Sverige.

Catharina Bildt Grape
Expert på arbetsmarknadsfrågor, Företagarna

Fredrik Östbom
Samhällspolitisk chef, Företagarna

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev