Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Förenkla för småföretag i glesbygden att få banklån”

Sedan pandemin slog till har det blivit ännu svårare för småföretag att få banklån - i synnerhet i glesbygden och bland företagare med utländsk bakgrund. Nu måste regeringen agera, skriver Småföretagarnas Riksförbund.

Publicerad: 8 februari 2022, 05:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Tredje kvartalet 2021 var det bara en tiondel av företagen med mer än 200 anställda som upplevde det svårare än normalt att finansiera verksamheten – bland företagen med mindre än 20 anställda var samma andel en dryg fjärdedel, skriver utredaren Nima Sanandaji och Mattias Andersson, näringspolitisk talesperson vid Småföretagarnas Riksförbund.

Foto: Bildbyrån/Nils Jakobsson


Ämnen i artikeln:

SmåföretagandeGlesbygdTillväxt

Att småföretag fått det svårare att få lån och krediter drabbar alla landets kommuner, med lägre jobbskapande som följd. Varje procentenhet fler företagsamma (aktiva företagare med anställda) bland befolkningen i ett län korrelerar med drygt en procentenhet lägre arbetslöshet, och tre procentenheter lägre ungdomsarbetslöshet. Att stimulera till ökad nivå på aktivt företagande är den mest realistiska strategin för att förbättra den lokala arbetsmarknaden.

Företagens möjligheter till finansiering hänger samtidigt nära samman med deras tillväxt. Om vi tittar på snittet för de fem senaste år som det finns data för, så sysselsätter de nystartade företagen totalt 70 550 personer i Sverige - inklusive de som driver företagen.

Om man tänker sig att gynnsammare reglering av banker gör att tio procent fler småföretag får lån och växer, är en rimlig uppskattning att jobben i de nystartade företagen blir minst en tiondel fler. Därmed skulle det skapas ytterligare 7 050 jobb i småföretagen.

Man ska komma ihåg att även de existerande små och medelstora företagen, inte bara de nystartade, bidrar med jobbtillväxt. Även om vi räknar mycket försiktigt, är det uppenbart att bättre förutsättningar för banklån till växande företag är avgörande för att i praktiken pressa ned arbetslösheten runtom i landet.

Läget ser tyvärr inte bra ut. Sedan covid-19-krisen slog till har de större företagens bedömning av möjligheten att få banklån förbättrats, medan det är fortsatt svårare för de mindre företagen. Tredje kvartalet 2021 var det bara en tiondel av företagen med mer än 200 anställda som upplevde det svårare eller avsevärt svårare än normalt att finansiera verksamheten – bland företagen med mindre än 20 anställda var samma andel en dryg fjärdedel.

Problemet är särskilt stort hos företagare med utländskt ursprung, bland vilka en femtedel upplever problem med kapitalförsörjning. Även många unga företagare, och företagare i norra Sverige, har svårt att lyckas med kapitalförsörjningen.

Tyvärr har regleringar gradvis försämrat småföretagens möjligheter. En rapport för Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) visar att nya regelverk införda som svar på finanskrisen 2007-2009 har hämmat bankernas företagsutlåning. På grund av regelverken har det blivit svårare för nystartade framgångsrika företag att meritera sig för banklån. Och bankskatten som infördes den 1 januari 2022 är illa konstruerad och kommer att fördyra företagens banklån, vilket kommer att försämra förutsättningarna för fler jobb.

Vi menar att flera konkreta förändringar behövs för att stimulera samverkan mellan bankerna och de mindre företagen:

Under det kommande året ska EU:s nya bankpaket förhandlas mellan länderna. Här behöver Sveriges regering agera för att tillvarata småföretagens intressen. Annars kommer bankutlåningen att fördyras omotiverat mycket, och svårigheterna för mindre företag att få finansiering kommer bli ännu större.

Finansinspektionen behöver se över de nya bindande reglerna om kreditriskhantering, då dessa ökade byråkratiska krav höjer tröskeln för kapitalförsörjning för de mindre företagen.

Regeringen bör se över den befintliga statliga låneverksamheten till bland annat företag i glesbebodda delar av Sverige, så att fokus liksom i omvärlden läggs på statliga lånegarantier som underlättar för privata banker att stå för utlåningen.

Nima Sanandaji
Utredare och författare av rapporten Banksektorn som möjliggörare av näringslivets utveckling 2022

Mattias Andersson
Näringspolitisk talesperson Småföretagarnas Riksförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev